DR. REGÁSZ MÁRIÁT ISMÉT BÜNTETŐ ELJÁRÁS HATÁLYA ALÁ VONTA A PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG!

PDF változatOldal küldése ismerősnekNyomtatóbarát változat

DR. REGÁSZ MÁRIÁT ISMÉT BÜNTETŐ ELJÁRÁS HATÁLYA ALÁ VONTA A PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG!

http://www.youtube.com/watch?v=yD3kdm9v2yc

Még szinte véget sem ért első fokon - nem jogerősen - az ügyvédnővel szemben rágalmazás miatt indult első büntető eljárás, máris két újabb ügyben lépett elő vádlotti pozícióba a Hit Gyülekezetének televíziójában - az ATV-ben - sztárolt dr. Regász Mária.

Az első vád szerint egy apukáról nyilvánvalóan alaptalanul azt állította egy kívülálló előtt, hogy az apuka veszélyt jelent a saját gyermekére, az apukától izolálni kell a gyermekét és az édesanyát is, mert az apuka szerinte elmebeteg, míg a második vád szerint az ügyvédnő elhitette egy a gyerekét egyedül nevelő édesanyával, hogy a gyerek apjára rábizonyított egy egészen undorító bűncselekményt, amiből természetesen egyetlen szó nem volt igaz. (Ezzel a súlyos rágalommal pedig rávette a gyermekét egyedül nevelő anyukát arra, hogy verje szét a családi köteléket, és persze neki az ebben való segítségéért fizessen egy szemtelenül nagy összeget. Az eredmény: a gyermeknek majdnem 2 évig a gyakorlatban nem volt kapcsolata az apjával, a gyermekét egyedül nevelő édesanya és a nagyszülők teljes megtakarított pénze - mintegy 2.000.000Ft!!! - dr. Regász Mária zsebében kötött ki - jobbára számlák nélkül! -, az anyukát összesen 600.000Ft-ra bírságolta a gyámhivatal dr. Regász Mária tanácsainak megfogadása következtében, és a családnak további 1.400.000Ft költségei keletkeztek, azaz összesen 4.000.000Ft-jukba került az, hogy elhitték az ügyvédnő hazugságait.)

Ugyanakkor dr. Regász Máriát napokon belül harmadszorra is a vádlottak padjára invitálja a Pesti Központi Kerületi Bíróság azért, mert egy személyiségi jogi pert összetévesztett a határokat nem ismerő trágya-okádással, és egy a rendőrség által keresett bűnözők által szerkesztett, törvényen kívüli szennyoldalról leszedett, többek között éppen a volt ügyfele női becsületét is súlyosan sértő, obszcén mocskot kezdett el terjeszteni minden ésszerű indok, elfogadható magyarázat nélkül. (Az ügyben a rendőrség állapította meg, hogy a rágalmazás esete látszik megvalósulni, és az iratokat megküldte a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak, ahol egyesítették egy dr. Regász Máriával szemben már korábban indult másik eljáráshoz.)

Mivel a Regász-jelenséget kifejezetten veszélyesnek tartjuk, a video leírásában elérhetővé tesszük a Hit Gyülekezetének televíziójában sztárolt ügyvédnő valós referenciáit tartalmazó internetes publikációinkat.

A teljesség igénye nélkül következik egy rövid összefoglalás, amelyben csak és kizárólag részben hivatalos közokiratokban - jegyzőkönyvekben -, részben dr. Regász Mária saját beadványaiban foglalt egészen elképesztő jogi nonszenszeket sorolunk fel:

Ø Nem tudja, hogy a "jogi személy" nem jogászt jelent, hanem a természetes személyekéhez hasonló jogokkal felruházott szervezetet. (Az egyik beadványában saját magát jogi személyként jelölte meg, majd az eljáró bíró megdöbbent kérdésére közölte: "Mit nem ért a tisztelt bírónő, hát ügyvéd vagyok, joggal foglalkozom.)

Ø Nem tudja, hogy a perek ügyszámainak elején a betű a per jellegére utal! (Körömszakadtáig bizonygatta egy P betűs perről, hogy az munkaügyi per, majd amikor az eljáró bírónő egyenesen az orra alá dörgölte, hogy nézze már meg: P betű van az ügyszám elején, Mária csodálkozva kérdezte: "Na és? Attól még munkaügyi per, nem?")

Ø Nem tudja, hogy a tárgyaláson történt szóbeli idézés után nem küldenek további idézést írásban! (Olyan igazolási kérelmet nyújtott be, amelyben azt sérelmezi, hogy bár két nappal a tárgyalása előtt járt az irodában egy másik ügyben, nem figyelmeztették arra, hogy 2 nap múlva tárgyalása lesz! A bolondok házában ilyet még nem mondott ember!)

Ø Nem tudja, hogy mit jelent a kölcsönösség és az egyidejűség. (Szerkesztőnkkel szemben eddig 8 esetben nyújtott be viszonvádakat, kivétel nélkül mindet elutasította a bíróság az alaki feltételek hiánya miatt.)

Ø Nem tudja, hogy becsületsértés matt nem szokták az embert előzetes letartóztatásba helyezni! (17 esetben követelte szerkesztőnk letartóztatását becsületének vélt megsértése miatt.)

Ø Nem tudja, hogy mit jelent a bűnismétlés fogalma. (Bűnismétlésre hivatkozik úgy, hogy nem hogy nem ítélték még el szerkesztőnket, de eljárás sem indult ellene!)

Ø Nem tudja, hogy mit jelent a kapcsolattartással visszaélés. (Ezzel vádolta meg szerkesztőnket, miközben nem is volt kapcsolattartás!)

Ø Nem tudja, hogy mennyi az anyagi követelés illetéke, ahogy azt sem, hogy mi az az illetékfeljegyzési jog! (Egy személyiségi jogi perben egy 5 milliós követelését a per elején egy 5.000Ft-os illetékbélyeggel kívánta lerendezni!)

Ø Nem tudja, hogy a megelőző távoltartás csak közeli hozzátartozók esetében alkalmazható, illetve fogalma nincs arról, hogy kik minősülnek közeli hozzátartozóknak! (Ezért rúgták ki 5 perc alatt, miközben az anyukától 120.000Ft-ot csalt ki a fenomenális kérelem megírásáért!)

Ø Nem tudja, hogy miként néz ki egy büntető per, hogy a perbeszéd nem része a bizonyítási eljárásnak. (dr. Sándor Erika bírónő előtt kijelentette, hogy nem kíván előterjeszteni már semmit, majd amikor a bírónő befejezettnek nyilvánította a bizonyítást, a védőbeszédében fél kilónyi ügyvédi titokkal rukkolt elő bizonyítékként.)

Ø Nem tudja, hogy az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli. (Fél kilónyi ügyvédi titkot fedett fel felmentés nélkül dr. Sándor Erika bírónő előtt.)

Ø Nem tudja, hogy az ügyvédi megbízásnak mik a kötelező tartalmi elemei. (Csak a tartalmában állapodik meg, megbízási díjban és előre látható költségekben nem.)

Ø Nem tudja, hogy mit jelent az, hogy személyiségi jogot csak személyesen lehet érvényesíteni. (Megnevettetve dr. Pataki Árpád bíró urat, azzal hozakodott elő, hogy a felperesnek szerinte kötelező személyesen megjelenni, nem elég, ha ügyvéd jelenik meg a képviseletében. Ugyanakkor ő viszont megpróbálta a saját nevében dr. Mikó Gergely személyiségi jogait érvényesíteni J J J.)

Ø Nem tudja, hogy hogyan kell egy meghatalmazást megírni. (Dr. Grád Andrásnak szerkesztőnk ügyeiben mindig adott meghatalmazást, aki azután egyetlen egyszer nem jelent meg 3,5 év alatt egyik ügyben sem. Most derült ki: nem is tudott róla, hogy meg van jelölve jogi képviselőként, illetve védőként, nem értette, hogy miért kap idézéseket.)

Ø Nem tudja, hogy a hivatalból üldözendő cselekmény nem attól lesz hivatalból üldözendő, hogy a vádat az ügyész képviseli, nem tudja, hogy a magánindítvány és a magánvád nem ugyanaz. (Azt bizonygatta, hogy a rágalmazás hivatalból üldözendő, ha hivatalos személlyel szemben követik el. Nem értette meg, hogy ettől még magánindítványra üldözendő, ahogy számos más magánindítványos cselekmény is van, amelyben történetesen ügyész képviseli a vádat.)

Ø Nem tudja, hogy az ügyféllel konzultálni kell, mielőtt az ügyvéd valamit leír az ügyfele nevében! (dr. Bérces Renáta bírónő kérdésére a 65.P.22.060/2010/176.sz. jegyzőkönyvbe mondta a Fővárosi Törvényszéken: "Én másként csinálom, én nem konzultálok az ügyféllel!")

Ø Nem tudja, hogyan kell határozott kereseti követelést előterjeszteni. (dr. Bérces Renáta bírónő több ízben kénytelen volt visszaadni a beadványait azzal, hogy nem felelnek meg a Pp. 121. § (1) bekezdésében foglalt alapvető követelményeknek, nem alkalmasak tárgyalásra.)

Amennyiben a fentiek ismeretében úgy döntenének, hogy megfogadják ezt a kiváló jogászt valamely ügyükben, akkor az alábbiakra hívjuk fel nyomatékosan a figyelmüket:

Ø Ragaszkodjanak ahhoz, hogy a megbízási szerződésben benne foglaltasson a megbízási díj, és az előre látható költségek összege! (Ha ezt az ügyvédnő nem hajlandó írásba foglalni, már forduljanak is ki az ajtón!)

Ø Minden fillérről szigorúan kérjenek számlát, étvételi elismervényt dr. Regász Máriától, véletlenül se forduljon meg a fejükben, hogy jobban járnak, ha mondjuk számla nélkül fizetnek és megússzák az ÁFA összegét! (A kevesebb ilyenkor később sokkal többnek bizonyulhat.)

Ø A későbbiekben a megállapodott megbízási díjon felül egy árva fillért ne legyenek hajlandók az ügyvédnőnek fizetni, ha ilyen kéréssel állna elő, tegyenek panaszt a Budapesti Ügyvédi Kamaránál a MÜK Szabályzat 9/2. pontjára hivatkozva!

Ø Amennyiben az ügyük vesztésre áll, és az ügyvédnő váratlanul azzal állna elő, hogy bontsák fel a megbízást, semmiképp se írják alá, hogy a megbízást közös megegyezéssel szüntetik meg, ragaszkodjanak ahhoz, hogy azt az ügyvédnő egyoldalúan mondja fel!

Ø Amennyiben a megbízás a teljesítése előtt szűnik, követeljenek elszámolást a MÜK Szabályzat 9/3. pontjára hivatkozva, ha pedig a megbízást az ügyvédnő Önökön kívül álló okból szünteti meg, a teljes pénzüket követeljék vissza, és amennyiben a megbízás visszaadásával Önöknek esetleg valamilyen káruk keletkezne, úgy annak a megtérítésére is szólítsák fel az ügyvédnőt.

Az Ügyvédi törvény 23. § (1) bekezdése kimondja: a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a tartalmában, a megbízási díjban és az előre látható költségekben. A MÜK Szabályzat 9/2. pontja rögzíti: a megbízási díjon felül tilos további összegeket kérni az ügyvédnek az ügyfelétől. A 9/3. pont pedig rögzíti: ha a megbízás a teljesítése előtt szűnik meg, az ügyvéd köteles elszámolni a felvett megbízási díjjal, annak csupán az arányos részét tarthatja meg.

A szabályozás célja éppen az, hogy az ügyfél pontosan lássa előre, hogy mi mennyibe fog neki kerülni, hogy ne lehessen becsapni az elején valami baráti összeg kilátásba helyezésével, aztán apránként a sokszorosát követelni. Másrészt a szabályozás célja, hogy az ügyvédnek is érdeke legyen az eljárás mielőbbi befejezése, hiszen ha nincs megállapodás a megbízási díjról, hanem folyamatosan követel az ügyféltől újabb és újabb összegeket, akkor pont az ellenkezőjében lesz érdekelt: abban, hogy az eljárás az idők végezetéig tartson, soha ne érjen véget, hogy az ügyfelét az idők végezetéig pumpolhassa.

dr. Regász Mária ezt csinálta a hiszékeny, naiv, a gyermekét egyedül nevelő, kisfizetésű tanítónő édesanyával: amikor az közölte vele, hogy csupán egy gyermekelhelyezés lepapírozását kéri tőle, amihez az apuka is hozzájárult írásban, ahelyett, hogy becsülettel megmondta volna neki: "Anyuka, ehhez nem kellek én, írja le, adja be az apuka hozzájáruló nyilatkozatával együtt, és megússza a minimális illetékkel.", inkább elhitette vele, hogy ez valami roppant bonyolult dolog, aminek a megoldása őnélküle elképzelhetetlen, és 250.000Ft-os összeget mondott a gyermekét egyedül nevelő anyukának, de persze ezt esze ágában sem volt beleírni a megbízási szerződésbe! Aztán kihasználva azt, hogy a végtelenül hiszékeny anyuka utálja a jogot, és ezért el sem olvassa az ügyvédnő által írtakat, hanem bizalommal aláír mindent, a keresetlevélbe olyan további követeléseket írt bele - például az apa eltiltása a gyerektől -, amelyek egyáltalán nem álltak az anyuka szándékában! (A tárgyalásokon egymás után derült ki az anyuka személyes meghallgatásai során, hogy egészen mást kér, mint ami az ügyvédnő által írt keresetlevélben van, hogy nem is tudja: mi áll a nevében előterjesztett követelések között.)

dr. Regász Mária sorra gyártotta a feleslegesnél feleslegesebb, kizárólag az eljárás elhúzását célzó értelmetlen beadványait, ideiglenes intézkedések iránti - eleve elutasításra ítélt - nevetséges, dilettáns kérelmeit, újabb és újabb hazugságokkal igyekezett szélesíteni, elmélyíteni az anya és az apa közti árkot, amelyet amúgy eleve ő maga ásott. Az anyuka pedig belekerült abba a bizonyos mókuskerékbe, nem tudott már kiszállni. Futott a pénze után, nem vette észre, hogy dr. Regász Máriának tovább pénzt adni már olyan, mintha a félkarú rablóba dobálná a pénzét: nem térül meg soha, csupán a még megmaradt pénze is odaveszik. Az ügyvédnőt a biztos vereséget előre látván a társa - Dr. Grád András - állította le, legalábbis dr. Regász Mária rá hivatkozva adta vissza a megbízását immáron 2 milliós veszteségnél. Elhitette a gyermekét egyedül nevelő édesanyával, hogy ilyenkor közös megegyezéssel szokás megszüntetni a megbízást, és persze anyagi követelése nem lehet, holott ha egyoldalúan lett volna kénytelen megszünteti a megbízást, akkor akár a teljes összeget is visszakövetelhette volna az anyuka. Elszámolni azonban még közös megegyezés esetén is köteles lett volna az ügyvédnő a felvett pénzzel! (Igaz, amikor utólag mindezt megtudta az anyuka a következő ügyvédjétől, akkor fanyar mosollyal csak ennyit mondhatott: "És ugyan mennyit követelhettem volna vissza a milliókból, miután számlát alig kaptam valamennyiről?!" A későbbi APEH vizsgálat során az anyuka 1,5 milliót vallott be, de ennek talán ha az ötödéről volt csak számlája. Az APEH pedig lezárta az ügyet bizonyíthatóság hiányában.) A cserben hagyott anyuka pedig kezdhetett elölről fizetni egy másik ügyvédnek, aki persze már nem tudott mit kezdeni a dr. Regász Mária által helyrehozhatatlanul elrontott, biztos vereségre ítélt üggyel. A teljes vereség - közel 70 megbukott kérelem, feljelentés, kereset - után így állt végül meg a számláló 4 milliós veszteségnél, és akkor még nem beszéltünk az erkölcsi veszteségről és az egészen kicsi gyermeket ért, a hatását máig is éreztető traumáról.

Szeretnénk remélni, hogy ebből a tanulságos esetből sokan okulnak majd, és a jövőben minél kevesebben járnak pórul úgy, ahogy az esetünkben a gyermekét egyedül nevelő, hiszékeny, kisfizetésű tanítónő édesanya járt, aki kellő emberismeret hiányában összetévesztette dr. Regász Máriát a jó tündérrel...

http://krokotanarur.atw.hu/2011/Marcsi.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2012/Grad-Regasz.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2012/Marcsi2012.html
http://krokotanarur.atw.hu/2012/Pinokkio.html
http://krokotanarur.atw.hu/2012/Ignacz.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2012/Ervin.html
http://krokotanarur.atw.hu/2012/108570.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2012/Marcsiroo.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2012/Maria_az_abszolut_luzer.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2012/Matematika.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/munkaugy.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/antilawyer.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Debrecen.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Grad.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/balta.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/ugyvedalazas.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Spider.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Non+Ultra.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Parancs.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Monkeyparade.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Vedobeszed.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Sarlatan.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Mary-Mary.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Liar.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Why.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Hamis.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/DuplaBukta.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Secrets.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Mariska-ajanlo.htm
http://krokotanarur.atw.hu/2013/Index.htm

Tartalom átvétel Tartalom átvétel