Nyílt levél a Fővárosi Törvényszék elnökéhez

PDF változatOldal küldése ismerősnekNyomtatóbarát változat

TISZTELT FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE!

Alulírott Kalmár László, 1055. Budapest, V. Falk Miksa u. 12. alatti lakos, az alábbiak tekintetében várom az Ön körültekintően alapos

KIVIZSGÁLÁSÁT,

majd a kivizsgálás eredményéről szíves részletes

TÁJÉKOZTATÁSÁT:

Nem sokkal azt követően, hogy megindult a kártérítési per a Fővárosi Törvényszék és köztem - amely végül minden szinten az Önök elmarasztalásával, és 1.000.000Ft kártérítés részemre történő megfizetésére kötelezésével zárult -, Jakabosné dr. Németh Mónika bírónő 33.P.21.734/2008/18.sz. ítéletében csupán a felét ítélte meg annak, ami az adott esetben az egyenlő elbírálás elve alapján nyilvánvalóan köteles lett volna megítélni, és amit aztán a fellebbezésem folytán eljárt Fővárosi Ítélőtábla nekem meg is ítélt jogerősen.

Ezt követően ugyanez a bírónő 100.000Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezett engem dr. Simits Ivánnal - a Népszabadság ügyvédjével - szemben az előző perben a per tárgyával összefüggésben előadottak kapcsán, holott abban a perben kifejezetten kijelentette, hogy semmi olyat nem tapasztalt a pervitelemben, amiért akár csak figyelmeztetnie is kellett volna engem. Ráadásul két olyan tényállásban is elmarasztalt, amiben hatáskör hiánya miatt állást sem foglalhatott volna: folyamatban lévő büntető ügyben a védekezés körében előadottakat találta jogsértőnek, és még el is tiltott a további jogsértéstől, azaz a folyamatban lévő büntető ügyben a szabad védekezéstől! (Mint tudjuk: a büntető ügy terheltjének még igazmondási kötelezettsége sincs, szabadon védekezhet, és emiatt sem büntetőjogi, sem polgári jogi felelősség nem terhelheti, hiszen az eljárásban a számára az eljárási törvényben a jogalkotó által biztosított jogokat gyakorolja.) A fellebbezésem folytán eljárt Fővárosi Ítélőtábla ezt követően egyértelműen rá is mutatott a bírónő pervezetési alkalmatlanságára, illetve arra, hogy egy személyiségi jogi per nem szolgálhat arra, hogy polgári jogi eszközökkel a bíróság folyamatban lévő büntető ügyekbe beleavatkozzon.

Nem sokkal később dr. Öcsödi Ágnes bírónő a 24.P.23.553/2010.sz. perben egyértelművé tette, hogy valakik tájékoztatták őt a pereim számáról, majd tudomásomra adta, hogy az ilyen kvázi notórius pereskedés nem vet jó fényt rám. (Mint kiderült: arról már elfelejtették tájékoztatni, hogy a pereimet milyen arányban nyertem meg, ahogy arról is, hogy a törvénysértő első fokú ítéletekkel szemben benyújtott fellebbezéseim milyen arányban vezettek eddig eredményre.) 11.sz. ítéletében az egyértelműen velem szemben befolyásolt bírónő mindössze a negyedét állapította meg számomra annak a kártérítési összegnek, amennyit azután a fellebbezésem folytán eljárt Fővárosi Ítélőtábla méltányosnak és indokoltnak talált! (A tábla külön ki is emelte, hogy kifejezetten nagy fokú aránytalanság állt fenn az ítéleti tényállás, és az annak alapján megítélt, megalázóan alacsony kártérítési összeg között.)

Aztán következett dr. Péntek László, a büntetőjogi szaktekintély, az Önök Büntető Kollégiumának vezető-helyettese! Az a dr. Péntek László, akit még éppen én védtem meg, amikor Halász bírónő vérbírónak titulálta egy nyilvános tárgyaláson Óbudán! És mit tesz ez az ember?! dr. Gál Péterné bírónő férjének követelőzésére nyilvánvalóan alaptalan feljelentést tesz ellenem közösség elleni izgatás bűntettének állítólagos gyanúja miatt, amiről azután a rendőrség egyértelműen megállapítja, hogy ennek a cselekménynek nem hogy nem áll fenn mindegyik szükséges törvényi kritériuma, de ezen kritériumok közül egyetlen egy sem állapítható meg, kivétel nélkül mindegyik kritérium hiányzik külön-külön is, nem hogy együtt!

Az Önökkel szemben számomra első fokon megítélt egymilliós kártérítés - az ítélet 48 oldalon sorolja fel, illetve részletezi az Önök velem szemben elkövetett jogsértéseit! - 2013. január 16-án vált jogerőssé.

Ekkor Önöknél valakik - nyilvánvalóan a vezetésből! - megkezdték a testület velem szemben hangolását: elterjesztették, hogy miattam egymilliót kellett most kifizetniük, de az ítélet alapján várható további 160 követelés is, ami együttesen 53 millióba kerülhet Önöknek. Elterjesztették a testületben azt a közönséges hazugságot, amivel az Önök által elvesztett perben dr. Poronyi Györgyi bírónő próbálkozott, és amit minden szinten alaptalannak találtak az Önökkel szemben eljárt bíróságok. (Előbb a Székesfehérvári Törvényszék, majd a Fővárosi Ítélőtábla, végül pedig a Kúria.) Azaz elterjesztették, hogy én rosszhiszeműen pereskedek, időhúzást folytatok, hogy aztán Önöket beperelhessem, hogy ebből élek. És persze közölték a testülettel, hogy ugyancsak 2013. január 16-án újabb kártérítési keresetet nyújtottam be Önökkel szemben, így nagyon fontos lenne lehetőség szerint minél több esetben kimutatni a rosszhiszeműségemet, a pervitelem jogsértő voltát, különben újabb pervesztés, és újabb borsos kártérítés fog következni.

És láss csodát! Alig két héttel később már meg is született az ellenem indult nemtelen bosszúhadjárat első terméke: dr. Lugosi Erika, dr. Gáspár Miklós, valamint dr. Keserű Tamás bírák az 56.Pkfv.639.930/2012/2.sz. 2013. február 1-én kelt végzésükben nem csupán alaptalannak, de nyilvánvalóan alaptalannak minősítették egy nyilvánvalóan alapos kizárási kérelmemet, és elég vastag volt a bőr a képükön még 80.000Ft bírságot is kiszabni rám, mert bátorkodtam hangot adni annak, hogy a II. és III. Kerületi Bíróságon - ahol az egyik bíró (dr. Halász Orsolya) a csókos ügyvéd haverjainak (dr. Nébald Györgynek és dr. Soós Attilának) a törvényes összegek 2,5-szeresét próbálta kilopni a zsebemből és a gyermekem anyjának a zsebéből is, majd a bíróság a jogerős bukást követően egyszerűen azóta sem hajlandó visszafizettetni a bírónő csókos ügyvéd cimboráival a jogosulatlanul felvett vaskos ezreseket, mondván, hogy ha már az állam megelőlegezte, hadd maradjon a csókosok zsebében (az államkassza ugye ezt is elbírja!), ahol egy másik bíró (dr. Dankó Eszter) duplán próbálja kifizettetni velem az eljárási illetéket, ahol egy harmadik bíró (dr. Gál Péterné) férje koncepciós eljárást kezdeményez velem szemben az ügyvédi munkadíjakkal való bírói trükközés leleplezése miatt, ahol egy negyedik bíró (dr. Daróczy Éva) megtagadja tőlem a Pp. 3. § (3) bekezdésében kötelezően előírt tájékoztatást, és ezzel együtt megfoszt az igazam bizonyításának lehetőségétől, majd pedig az általa készített tárgyalási jegyzőkönyvbe (azaz közokiratba!) valótlanul foglalja bele, hogy a felek idézése szabályszerű volt, ahol végül egy bírósági titkár (dr. Rácz Eszter) hivatalos irat külzetével rágalmazó levelet ír az internetes szolgáltatómnak azt követelve, hogy tiltsák le a bíróságon történt súlyos szabálytalanságokat leleplező tényfeltáró írásaimat, ráadásul jellemtelenül, gyáván névtelenséget kér a szolgáltatómtól: megtiltja a beadványának megmutatását, sőt azt is, hogy a nevét megmondja nekem a szolgáltató - nem garantálható velem szemben az elfogultság látszatától is mentes eljárás. (Tegyük hozzá: egy szubjektív kizárási ok vélelmezése eleve nem lehet nyilvánvalóan alaptalan, pontosan a szubjektív tartalma miatt. Alaptalan lehet, de nyilvánvalóan alaptalan semmiképp!)

Nem kétséges, hogy dr. Lugosi Erika, dr. Gáspár Miklós, valamint dr. Keserű Tamás bírák úgy gondolták: ha már ki kellett fizetnünk egymilliót ennek a Kalmárnak, akkor most vegyünk gyorsan vissza legalább valamennyit ebből, mutassuk meg neki, hogy mi vagyunk az erősebbek, a mi kezünkben van a hatalom. (A baj csupán az, hogy ezzel az elképzeléssel szégyent hoztak a Törvényszékre éppúgy, mint a bírói testületre, illetve a bírói talárra.)

Vélhetően nem számoltak azzal, hogy a bírói hivatást és az esküt nem minden bíró veszi majd olyan lazán, mint ők, és netán megtörténhet az, hogy a másodfokú eljárásban olyan bíró fog eljárni, akit - becsületére mondva - nem lehet befolyásolni, és belevenni a bosszúhadjáratba.

Márpedig ez történt: a tegnapi napon dr. Tulipán Mariann bírónő a 47.Pf.637.149/2013.sz. eljárásban egyértelműen megállapította dr. Daróczy Éva bírónő példátlanul súlyos, részrehajlásra utaló, a fentiekben általam felsorolt jogsértéseit az óbudai bíróságon, és amellett, hogy másodszor is hatályon kívül helyezte a megalapozatlan és jogsértő körülmények között hozott ítéletet, helyt adva a dr. Lugosi Erika, dr. Gáspár Miklós, valamint dr. Keserű Tamás bírák által elutasított, sőt nyilvánvalóan alaptalannak minősített kérelmemnek: kizárta a bírónőt a további eljárásból, elrendelte, hogy a jövőben másik tanács járjon el az ügyben.

Tévedni persze mindenkinek lehet, még dr. Lugosi Erikának, dr. Gáspár Miklósnak, és dr. Keserű Tamásnak is. No de ekkorát?! Hogy nem csak alaptalannak, de nyilvánvalóan alaptalannak minősítsenek egy valójában egyértelműen megalapozott, jogos kizárási kérelmet, és még 80.000Ft-os bírságot is kiszabnak a kérelmezőre annak tudatában, hogy az havi 12.800Ft-ból él?!

De ne menjünk talán el amellett sem, hogy a bírságolással szemben 2013. április 10-én fellebbezést nyújtottam be a Fővárosi Ítélőtáblához. Ma 2014. január 15-e van, és a táblabíróság tájékoztatása szerint a fellebbezésemet a mai napig sem terjesztette fel ez a kiváló három bíró, holott tudomásom szerint a fellebbezési határidő lejártát követően az iratokat 8 napon belül fel kell terjeszteni.

Meghozni volt bátorságuk ezt a gyalázatos döntést, felterjeszteni viszont már nem?! Amit leírtak, azt bátran vállalni kell: Mi ilyen emberek vagyunk. Ennyi erkölcsi érzékünk, ennyi tartásunk van. Ezekkel a kondíciókkal, ennyi erkölcsi alappal ülünk egy bírói pulpitus mögött és ítélkezünk emberek sorsa felett.

Ezt követően dr. Takács Péter Attila bíró úr következett, aki közölte velem több alkalommal is, hogy a bírói testületben Önöknél "köztudomású" a stílusom, a pervitelem, stb., és utalt arra, hogy ezt nem helyes, nem jó, nem vezet eredményre. (Érdekes: eddig - mintegy 20 éven át - eredményre vezetett. Még Önökkel szemben is eredményre vezetett. Csak azóta nem vezet eredményre, amióta Önök pert veszítettek velem szemben. Csak azóta kifogásolják.)

A kérdés megint csak az: honnan vehet ilyesmiket egy bíró, aki életében sosem találkozott még velem? Mennyiben egyeztethető a pártatlanság követelményével az, hogy Önök nem hogy hazugságokat, de egyáltalán bármit is terjesztenek bírói körökben valakivel szemben? Hogyan fog pártatlanul eljárni az a bíró, akit már előre "informálnak" a felperes "közellenség" voltáról?!

E tájban született Önöknél a 20.Bf.7854/2013/4. számon dr. Patassy Bence, Csekéné dr. Szegedi Mónika és dr. Bíró Emese által aláírva az a normális ésszel az egyenes logika mentén felfoghatatlan végzés is, amelyben a korának meg nem értett három zsenije kijelenti: dr. Regász Mária azzal, hogy egy bíróság előtt tanúként valótlanul állította rólam, hogy engem elítéltek volna hamis tanúzásért - azaz vastagon hazudott! - az eljárás előre menetelét szolgálta, és a helyes döntés meghozatalát segítette elő. (Értsd: tanúként hamisan vallani nem csak hogy nem jogellenes, de kifejezetten hasznos, dicséretet érdemlő magatartás!) 2013. július 2-án ennek okán hivatalos tájékoztatási kérelmet nyújtotta be az Elnök Úrhoz arra nézve, hogy részt vett-e ez a három zseni a munkakörének betöltéséhez évente kötelező munka-alkalmassági vizsgálaton - bele értve a mentálhigiéniás szűrővizsgálatot is -, ha nem, akkor miért nem, ha pedig igen, akkor alkalmasnak bizonyultak-e ezen a vizsgálaton a bírói munkakör betöltésére. (http://krokotanarur.atw.hu/2013/Fazekas2.htm) Bár az INFO törvény szerint erre a kérelmemre a tisztelt Elnök Úr 15 napon belül köteles lett volna érdemben válaszolni, a választ a mai napig sem kaptam meg.

De menjünk tovább: az Önökkel szembeni egymilliós ítélet felett 2013. szeptember 30-án mondta ki a végső döntést a Kúria: az ítéletet hatályában fenntartotta. Azonnal megindultak természetesen a volt pertársaim kártérítési perei is Önökkel szemben, közülük már van azóta jogerősen elbírált is: elsőként Szemán Jánosnak ugyancsak kártérítést fizethetnek, de folyamatban van még vagy tíz másik eljárás is, amelyben Önöknek esélyük sem lehet már az én jogerős ítéletem ismeretében.

És láss megint csak csodát: alig valamivel később dr. Bérces Renáta bírónő a 65.P.21.118/2012.sz. per november 14-i tárgyalásán jegyzőkönyvben figyelmeztetett és szankciókat helyezett velem szemben kilátásba úgy, hogy többszöri felszólításom ellenére sem volt hajlandó konkrétan megjelölni, hogy melyik beadványomban és konkrétan mit kifogásol, közölte, hogy szomorú, ha én azt magamtól nem tudom. (Ennyi erővel ugye egy ítéletben sem kellene indokolni a döntést, elég lenne annyit írni indoklás helyett, hogy szomorú, ha az alperes nem tudja, hogy miért marasztaltuk el.) Majd a 107.sz. jegyzőkönyvbe nem volt hajlandó beleírni, hogy nem fogadtam el a figyelmeztetést, miután nem tudta konkretizálni. Ugyanakkor a jegyzőkönyvben végül olyan beadványra hivatkozott a figyelmeztetés alapjául, amelyet nem is én, hanem a peres ellenfelem írt, és ráadásul egy betű nincs benne, amiben mondjuk kifogásolta volna az általam írtakat. (A jegyzőkönyv kijavítása iránt kérelmet terjesztette elő, azóta sem lett elbírálva.) Meggyőződésem, hogy ez a figyelmeztetés egyértelműen "felsőbb" utasításra történt: valaki ezt kérte, vagy ezt várta el a bírónőtől.

Hozzáteszem: nemrég a bírónő a Gyurcsány kontra Dézsy perben bebizonyította, hogy tud egyetlen óra alatt tisztázni egy tényállást, és tud precíz, támadhatatlan, helyes ítéletet hozni. Ehhez képest az én egyik ügyemet már 4 éve, a másikat pedig 2 éve húzza, és még csak nem is látszik a fény az alagút végén, prognosztizálni sem lehet a két eset befejezését a közeli jövőben. (Szintén hozzáteszem: megítélésem szerint ennek hátterében a bírónő azon egyébként elismerése méltó törekvése áll, hogy szeretne megalapozott, igazságos döntést hozni. A probléma csak ott van, hogy mindkét ügyben nyomás alatt áll az egész törvényszék, egyértelmű elvárások fogalmazódnak meg magas befolyású körök részéről, ezek az elvárások pedig értelemszerűen még véletlenül sem hozhatók szinkronba sem a megalapozott, sem az igazságos ítélet követelményével. Ezért nincs döntés a mai napig sem! Mert a bírónő becsületes döntést szeretne hozni, ugyanakkor tapasztalhatta, hogy mi lett dr. Takács Péter Attila bíró úr sorsa, amikor ő nem csak szerette volna, de meg is hozta az igazságos döntéseket ugyanennek az érdekkörnek az elvárásaival szemben: pillanatokon belül lemondatták.)

Ezután a Törvényszéken 2013. december 17-én született meg a bosszúhadjárat újabb produktuma: a 27.Bkf.14.112/2013/2.sz. végzés, amely 1. oldalának alulról a 2. bekezdésébe az alábbi problémás, igen csak magyarázatra szoruló szöveg került:

Kalmár László fellebbezésben felhozott érvek ("sokkal hamarabb, sokkal kisebb költséggel, kevesebb munkaidő- és energiaráfordítással, kevesebb tárgyalással lehet elbírálni a két feljelentést egy eljárásban") a feljelentő perviteli magatartása miatt súlytalanok.

(A mondat nyelvtani helyességével most nem kívánok foglalkozni, mindenesetre úgy tűnik: az eljáró tanácsnak nyilván nem lehetett erőssége a magyar nyelv a középiskolában.)

A teljes képbehelyezés végett:

Ø Az általam egyesíteni kért két eljárás egyikében sem történt még érdemben semmi, el sem indult perekben pedig meglehetősen nehéz értelmezni a "pervitel", a "magatartás", illetve a "perviteli magatartás" fogalmakat. (Legalábbis józan állapotban, tiszta tudattal.)

Ø A 27.Bf. tanács egyetlen tagjának sem volt még peres tapasztalata velem, dr. Percze Tünde, Kiszel Zoltánné dr. Nyekita Györgyi, illetve dr. Szabó Ágnes Petra bírók nevét sem hallottam soha.

Ø A Fővárosi Törvényszéken egyetlen más bírói tanács sem találkozott még a "perviteli magatartásommal", miután egyáltalán nem volt eddig még másodfokon peres eljárásom a Fővárosi Törvényszéken.

Ø A "perviteli magatartásomat" az elmúlt 20 évben egyetlen bíró sem kifogásolta a Törvényszék képviseletében a kártérítési perünkben eljárt dr. Poronyi Györgyit leszámítva, aki viszont ezt peres ellenfelemként - peres érdekből - tette, a kifogásai pedig első, másod, majd harmadfokon is "súlytalannak" találtattak.

Na már most ezt a mondatot csak és kizárólag szándékos, célzatos sértésként, személyeskedésként lehet értelmezni. Egy ilyen mondatnak nyilván nem lehet helye egy hivatalos határozatban, egy bíró nem minősítheti a feljelentőt, és különösen nem teheti ezt személyes tapasztalat nélkül, hiszen minősíteni csak azt lehet, amit, vagy akit ismerünk, a minősítés - normális esetben - tényismereti alapokon nyugvó értékítélet. Ha nincsenek tényismereti alapok, akkor a minősítés valójában közönséges vagdalkozás.

Az ilyen elképesztő mondat egy hivatalos végzésben - figyelemmel az Alkotmánybíróság 64/1991.sz. határozatában az emberi méltóság mibenlétére kifejtettekre - önmagában is sérti az emberi méltóságot, alapot ad személyiségi jogsértés megállapítására és nem vagyoni kártérítés megítélésére a Fővárosi Törvényszékkel szemben.

De ami még durvább: a végzés nem csupán annyiban problémás, hogy hangvételében primitív, bíróhoz méltatlan, hanem szakmailag is abszurd: pontosan az ellenkezőjét tartalmazza az eljárási szabályoknak, alapelveknek. Azaz a stílus rányomta a bélyegét a tartalomra is, nem csak a formai követelmény, de a tartalmi követelmény is sérült:

A 21.Bkf.14.238/2013/3.sz. végzés ezt egyértelműen alátámasztja: ebben az utóbbi esetben ugyanis ugyanaz történt, ami dr. Tulipán Mariann bírónő esetében is: Dr. Pásztói Katalin, Dr. Juhász Éva és Dr. Zombori Éva bírónők nem voltak hajlandóak alárendelni a hivatásukat az Önök által szervezett bosszúhadjáratnak, hanem - ellentétben a 27.Bf. tanáccsal - a szakmai becsületet és a hivatásérzetet tartották fontosabbnak: egyértelműen megállapították, hogy az első fokon eljárt dr. Sándor Erika bírónő elképzelései az ügyek egyesítéséről alapjaiban tévesek, és az egyesítésről való döntésnél valóban azokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyeket a Nyekita Györgyi féle befolyásolt, a bosszúhadjáratba bevont tanács "súlytalannak" minősített. (Hangsúlyozom: itt nem a bírói függetlenségről van szó, mert nem érdemi, hanem eljárásjogi kérdésről volt szó. Az eljárási szabályokat viszont az eljárási törvény kógens rendelkezései tartalmazzák, azokra nézve nincs bírói függetlenség, azokat nem lehet mindegyik bírónak másként értelmezni, minden bíró az eljárási törvénynek megfelelően köteles eljárni.)

Érdekesebb azonban ennek a mondatnak a háttere:

Mert ugye felvetődik a kérdés: mire alapozhatott egy ilyen alpári sértegetést három olyan bíró, akik egyáltalán nem ismernek engem?!

A válasz pedig nemigen lehet más, mint az, hogy hallomásra. Bírói értekezleteken, vagy bizalmas beszélgetéseken hallottakra.

Ezt támasztja alá a következő eset is:

Nemrégen egy ügyvéd a Fővárosi Törvényszéken szóba hozta a nevemet egy bíró előtt egy nem hivatalos beszélgetés során, és a bíró erre nagyjából a következőket mondta neki: A Kalmár egy marha okos valaki, aki "nagyon kitanulta a jogot, nem könnyű kitalálnunk, hogy hogyan rázhatnánk le a fickót. (Az ügyvéd pedig ezt később elmondta nekem azzal, hogy akár bóknak is vehetem.)

Ez a bizonyos bíró sem bírt semmilyen személyes tapasztalattal velem kapcsolatban, mégis tudni vélte, hogy ki vagyok, hogy állítólag milyen vagyok, de ami a legfontosabb: tudta, hogy engem "le kell rázni", ez a központilag meghatározott, "felsőbb cél".

A fentieket összegezve

KÉRDEZEM A TISZTELT ELNÖK ÚRTÓL:

egyrészt ki az a cégéres gazember, aki Önöknél ezt a gyalázatos lejárató, illetve bosszúálló hadjáratot szervezi, irányítja, végrehajtja, aki "informálja" az Önök bíráit a személyemről, aki hangolja az Önök bíráit velem szemben, ráadásul vastagon hazudozva téve mindezt?!

Másrészt

KÉRDEZEM:

Nem tartja-e kifejezetten képmutatónak, felháborítónak, illetve undorítónak azt, hogy a fentiekben részletezett, megdöbbentő eljárásokban részt vevő bírók rendre úgy nyilatkoznak a Fővárosi Ítélőtábla kérdésre, hogy ők aztán abszolút elfogulatlanok velem szemben?

Harmadrészt ugyancsak

KÉRDEZEM:

Mennyiben tartja mindezt a tisztelt Elnök Úr a civilizált jogállam fogalmával összeegyeztethetőnek, Európa egyik legnagyobb bíróságán megengedhető, az igazságszolgáltatás pártatlanságába vetett közbizalmat erősítő magatartásnak?!

2014. január 15. tisztelettel várva megtisztelő válaszát: Kalmár László

ui.:

Ezt a beadványomat nyílt levélként is közzé teszem a http://krokotanarur.atw.hu/2014/Fazekas.htm címen, és amint időm engedi, a youtube-on is video-interjú, illetve video előadás formájában.

olcso vigasz

Tisztelt Kalmar Ur,

Olcso vigasz, de velem szemben is torvenytelen, etikatlan es maximalisan tisztessegtelen itelet szuletett - milyen meglepo, ugyanez a bunbanda jovoltabol.
Marad a Kuria, kuzdok tovabb a torvenyes iteletert.

Pusztan azert irtam, h jelezzem, h sajnos nagyon nincs egyedul, es ami a legszomorobb, a legkevesbe sem egyedi az esete :/

Udvozlettel,
"S"

Mik vannak, milyen emberek?

Hogy milyen emberek vannak mostanába, de nem csoda, régen is volt ilyen,
biztos már az iskolában is csak a gond volt az ilyenekkel, örök vitatkozók az ilyenek, ismerem a fajtájukat.
Nem győznek belenyugodni az ítéletbe! Pedig a bíróság a legjobbat akarja nekik, ezt elhihetik. A per már csak ilyen, vesztes fél mindig van, egyik nyer, másik veszít, mért nem egyeztek meg, kikerülve a jogi eljárást!
A tapasztalat mondatja ezt velem, kérem szépen én egy nyugdíjas rendőrtiszt vagyok és jogi egyetemi tapasztalattal is rendelkezek, ugyanis 2 évet végeztem el.
Ezenkívűl mint népi ülnök majdnem száz tárgyaláson voltam.
Úgyhogy ismerjük ezeket az állandó pereskedőket, azt mondtuk rájuk annak idején, hogy túlfejlett az igazságérzetük, mintegy túl van nekik burjánozva. Olyan mint a betegség ez, a saját igazságukba vetett hit erőst eltúlzott, de hamis.
Még egy kis igazuk is ha lenne, belegondolhatnának a bíró helyibe! Nem könnyű nekik! Mi mindennek meg kell felelni,
ezek meg csak a munkát adják őnekik. Nagyon nehéz az itélethozás. A bíró is csak ember! Persze, hogy a bíró is szép húst akar a hentesnél, meg a gyereke iskolába jár. Kisvárosban ezek fontosak, érthető, hogy számítanak! Ha amaz esetleg balesetet okoz, óvatosabb ítélet kell, főleg, ha egy húsbolt van, a másiknak meg például az unokatestvére sikkaszt, de nem lenne jó, ha a tornatanár rászállna a gyerekre! Érzékeny szakma ez, nem értik a civilek. Hátha még a bíró a templomba padtársa az egyik polgári peres félnek, netán még a kórusban is együtt dalol vele vagy szintén állami hivatalnoktársa van pörben! Hol lenne akkor a könyörület, vagy ami még rosszabb hamissá válhatna az ének meg a rokonnak hogy lehetne utána kijárni valamit a hivatalban? Akármilyen az ítélet, el kell fogadni, meg felülről úgyis megvédik, lehet felebbezni, holó hollónak nem vájja ki a szemét. Ebből látszik, milyen nehéz kenyér a bíróé,
minél kisebb a város, ahol szolgál. Mit gondolnak, miért nincs faluban bíróság, ott a hivatásukba akár bele is rokkanhatnának szegények. Régen mi az ilyen pereskedőked beídéztettük, oszt jó nyakonvágtuk közületi telefonkönnyvel, egybül elment a kedvük!

húúú

Ez nem semmi! Maga egy bátor ember! Csak nehogy úgy végezze, mint Rákosi idején (kattant kettyósnak nyilvánítják és bezárják) egyesek. Nem fél maga ettől?

nem szabad

félni

mi a csoda???

Már kezdtem majdnem elhinni, hogy ebben az országban minden rendben van (legalább) a bíróságok háza táján... :-). Kalmár Úr, kitartást kívánok a harcához és persze a másik két Úrnak is, akit itt emlegetnek.

Csá

Csá!
Szerintem is az a Jakbosné Dr Németh Mónika bíró ua. , mint aki a keszthelyi és szerintem is minden adat stimmel. Tehetségtelen, antitalentumok szövetsége, körömfeketényi hatalommal??? Egyszerűbb eltusolni a dolgokat és lenyomni a sérelmezőt, mint feltárni a problémát és renoválni a rendszert a rendszer hibáinak kijavításával (ld. NAV-os dolgozó esete az adócsalás bejelentéssel). Ez a Hungarikum!

Mit keres ez a fórum itt

ezen a vidéki portálon, mi közünk van nekünk Keszthelyieknek ehhez a fővárosi permániáshoz?
Pereskedjen amíg akar, költse rá az idejét, pénzét, életét, minket nem érdekel. Aki normális, az nem pereskedik, ha van már egy-kettő ilyen irányú tapasztalata, rájön, nincs az a pénz amiért érdemes ezekkel küzködni.
Lehet, hogy van is egy kis igazság a szófosásban, de inkább vidéken megy ez így, bele kell nyugodni, kéz kezet mos, kicsi ismeretség is nagy előny itt a posványba. Aki pesti az panaszkodjon ott, de azt tudja, hogy ott még mindig nagyobb esély van az ügyek tisztességes elintézésére, ott gyanakvóbbak a hivatalemberek, mert "nemtuggyák kikicsoda"

Következetesség

Nem szokásom alulszocializált stílusban megfogalmazottakra reagálni, csupán a logikai érzékem kérdezteti velem: ha Téged barátom mindez nem érdekel, akkor mire véljük az első hozzászólásaidat, mert azokból valahogy nem az tűnik ki, hogy ne érdekelne...

Másrészt már írtam: engem küzületek hívott ide valaki.

Végezetül pedig ha mindenki úgy gondolná, hogy "ezekkel" nem érdemes pereskedni, akkor sosem változna meg semmi. A kislányom pedig jó pár millióval szegényebb lennék ma.

a mérkőzés állása

1:0 Krokoúrnak :D

Te, mit keresel itt ?

Nem kötelező elolvasnod, amit nem akarsz! Olvasd a HÓCIPŐT ...!
Ez egy fórum, ahol bárki kifejtheti a véleményét nagyon helyesen!

Hócipő

Én olvasom a Hócipőt és egyet értek a fórum használatát tekintve, de még azzal is egyet értek, amit megfogalmaz a fórumba feltett levelével, csak az értékrendünk nem azonos (de ez mellékes).

lokálpatrióták

Biztos a lokálpatriótáknak küldte a helyi illetőségű Németh bírónő miatt :)))). Szerintem is egyszerűbb, ha vidéken a maga módján intézi az ember az ügyeit, mert az tuti és olcsóbb is...

na jó, elhiszem

Na jó, elhiszem, hogy a közölt leveledet beadtad a bíróságra, de innentől kezdve, inkább már az marad kérdéses, hogy meddig hagynak életben, illetve hagynak élni, mert ezek állami pénzekből gazdálkodnak és folytanak hadjáratot és így a költségeiknek semmi sem szab határt és ráadásul még fizetést is kapnak érte állambácsitól, hogy a munkaidejükben genyózzanak veled. Te viszont, aligha rendelkezel ezekkel a lehetőségekkel. Persze, titkon én is azt kívánom, hogy ezeket a ganékat leplezzék le és rúgják ki a francba a bíróságtól, mert legalább a középkorban el lehetett üldözni egy bírót, ha kiderültek a stiklijei és az alkalmatlansága, de most nem (ez haver, egy nyugdíjas, felelősség nélküli állás, mert senki nem kéri számon őket és ezt ők is tudják, ezért merik megtenni, amit megtettek veled, de akár az emlegetett Jaczó Andrással és a gyerekével is meg a Rainissal is, de biztos több ember is van, csak nem merik felvenni a kesztűt ezekkel).

Meddig hagynak élni?

Tudod, ma már nem kell kinyírni a leleplezőket, elég, ha elhallgatják őket. Ez itt egy portál, nem nagy nyilvánosság. Nekik az lenne a veszélyes, ha a köztelevízióba bekerülhetnének ezek a dolgok. Igaz, a HírTv-ben, meg az Echo-ban, sőt egyszer az M1-ben is szerepeltem már jogi dolgokkal, de ott véletlenül sem lehetett a bírókról beszélnem, legfeljebb a politikai peres ellenfelekről.
Régen nem volt szólásszabadság, ma elvben van. De mit érsz vele? A kutya ugat, a karaván meg halad tovább.
Ma már beszélhetsz a szabadkőművesekről, az illuminátusokról, és nem bántanak. Régebben kinyírtak volna ezért. Ma hagynak beszélni, mert hiába beszélsz, nem tudsz ártani nekik.
Engem sem nyírnak ki addig, amíg nem tudok komolyabban ártani nekik.
Másrészt az ilyen veszély ellen éppen a nyilvánosság a legjobb védelem. Amikor dr. Gál Péter ügyvéd egy tárgyaláson megfenyegetett, hogy majd a zsidó maffia levágja a kezeimet, hogy ne tudjak beadványokat írni, az első dolgom volt, hogy nyilvánosságra hoztam a fenyegetést, illetve a tárgyalási jegyzőkönyvet. Ha nem teszem, lehet, hogy már nem lennének kezeim. Így viszont roppant kínos lett volna, ha meg is teszik, azonnal tudta volna mindenki, hogy mi történt, és kik követték el.
Másrészt meg tudod: tavaly nyáron a 84 éves édesanyám a kezeim között halt meg egyik pillanatról a másikra. (Éppen etettem, elkezdett köhögni és megállt a szíve olyan hirtelen, hogy elbúcsúzni sem lehetett.) Akkor fogtam fel, hogy senki sem él örökké. Előbb, vagy utóbb megáll a motor. És ami az érem pozitív oldala: hogy ezt eddig még a gazemberek sem tudták elkerülni. Ezek a bírók, ügyészek, ügyvédek ugyanúgy befejezik egyszer, mint Te, vagy én. Lehet bármennyi pénzük, a végelszámolásnál teljesen mindegy.

úgy van

Úgy van, az a Jakabosné Dr Németh Mónika, kicsiny teleülésünk ről származó bíró, de ő sem fog már emléktáblát kapni a szülőházára :-))).
Az az érdekes, hogy a Rainiss Gábornak is ez a Koller Csilla volt a bírója és össze-vissza bénázott mindent. A Rainissnak meg a volt felsége állítólag, vagy 100 alkalommal akadályozta meg a kisgyerekkel a Gábornak a láthatását és egyetlen hatóság sem tett semmit, pedig a Rainiss rendőr, de inkább valószínűbb, hogy ezért sem, mert már évek óta próbálják kiszívatni a rendőrségtől, csak nem sikerül nekik, mert a csávó egy géniusz, valami hihetelen jogi ismeretekkel. Rainiss ügyében is látszik, hogy összedolgozik a rendőrség vezetősége az ügyészséggel meg bírósággal, hogy ki tudják rúgni a rendőrségtől. Ezek az idióták, úgy hallom, rendszeresen pszichológusokkal vizsgáltatják, mert azt akarják rábizonyjtani, hogy kettyós és alkalmatlan rendőrnek, de mindig pofára esnek, mert kiderűl, hogy semmi baja. :-)))
Aztán azért, mert a Jaczóval jóban vannak a Jaczót is szívatják. Ott meg az a búlvárhír, hogy a fia anyjának a Garamvölgyi A. kertjében, valami házban Gyenesdiáson egy marihuana ültetvényt találtak és a rendőrök a hihetetlenül tehetséges városi ügyészekkel megállapították, hogy a marihuana termelés nem veszélyezeteti a kisgereket.
Ilyen amatőrökre van bízva ennek a városnak is az igazságszolgáltatása és vezetése. Az okostojás Csikyné főügyészre, meg a Sebestyén Atala bíráira és persze a Fülöp Valter megyei rendőrkapitány rendőreire. Érdemes megnézni a facebookon a Dr Fülöp Valter a wishkys nyomában oldalt, ahol Fülöp írja a bugyuta verseit, puncsolnak neki, fényezi magát és ossza az észt a marihuanaról, hogy mennyire elítélendő dolog az, de a rendőrei szerint meg ha egy kicsi gyerek családjában termelik azt, akkor az nem baj a kisgyerknek (hanem nagyon is jó?)és semmiyen veszélyt nem rejt magában. Ezek sem kompllettek itt szerintem.

helybéli

Én is úgy hallom a helyi pletykából, hogy Gyenesdiáson a Garamvölgyi Andrea egyik fia termelt kábszert, de ott két kicsi gyerek is van, akiknek más az apjuk és elhajtották őket a rendőrségről, hogy nem volt ez veszélyes a kisgyerekeknek. Furi, hogy ennek a Fülöp rendőrfőnöknek meg mégis elítélő a véleménye a marihuanaról a Facebookon.

fb

Megnéztem ezt a Fülöp Valtert az fb-n. :D :D :D Égés :D

Rainiss

Egy időben elég sokat lehetett olvasni, meg hallani róla, most meg eltűnt. Úgy hallottam, hogy véget értek a balhés ügyek és nyomzóként dolgozik tovább.

kettyós:-)))

Ismerem a Rainiss urat.
A "kettyós" szó,kifejezetten az Ő szavajárása:-)))

közbizalom

Ezek meg előadják, hogy az igazságszolgálatatás pártatlanságába vetett közbizalmat megvédik. Ezek komolyan azt hiszik, hogy még létezik az igazságszolgáaltatásba vetett közbizalom. Mert ha igen, akkor ideje tudomásul venniük, hogy azt úgy tűnik, saját maguk verték szarrá.
Szerintem úgy akarják megvédeni, hogy eltusolják egymás szaros ügyeit, elhallgattatják, lenyomják, mint bélyeget azt, akinek a jogát sárba tiporták és elveszik a kedvét attól, hogy valaha is elégedetlenekedni merészeljen és ha társadalom nem szerez tudomást a szaros ügyeikről akkor a szaros ügy nem is létezik (gondolhatják ők, de azzal nem számolnak, hogy létezik internet).

SZERINTED?

SZERINTED, FELTENNÉ EGY WEBOLDALRA ITT, MEG AZON AMI A LEVELÉBEN VAN, HA NEM KÜLDI EL POSTÁN? EGYÉBKÉNT MEG TÖK MINDEGY, MERT HA BELE OLVASOL A WEB OLDALÁBA, AKKOR ÚGYIS LÁTNI FOGOD, HOGY A BIRÓK IS OLVASSÁK AZ OLDALÁT (ÚGY KELL NEKIK).

:)))))

Dehogy küldöm el postán, nem szórom a pénzt, amit tőlük kapok kártérítésként! :))))
Kb. 5 percre lakom tőlük gyalog, személyesen viszem be. De hogy ne legyenek kétségei senkinek: a címoldalat feltettem a honlapomra az érkeztető bélyegzővel együtt, megnézhető itt: http://krokotanarur.atw.hu/2014/Fazekas.jpg

Végtére is amíg nem ismertek, nyilván lehetnek kétkedések.

Amúgy közületek valaki kért meg arra, hogy kezdjek el publikálni ezen az oldalon, ezért jöttem.

Amúgy ha jól tudom, közületek is akad valaki, akit pl. dr. Regász Mária "képviselt", és aki hasonlóképpen járt, mint a mostani írásomban hivatkozott anyuka: elment a pénze, az autója, majdnem a háza is, és persze nem jutott vele semmire. Aztán végül még azt is elhitte Mariskának, hogy a kudarc oka még véletlenül sem az ő hozzá nem értése volt, hanem az, hogy mindenki korrupt volt: a bírót, az ügyészt a rendőrt, a gyámügyet megvette az anyuka...

Hát persze, az anyukák már csak ilyenek. A GYES-ből bírókat, ügyészeket, rendőröket és gyámügyiseket vesznek meg kilóra. Végtére is szép összeg manapság a GYES...

(Regász a most közölt írásomban póruljárt anyukával meg azt hitette el kereken 68 bukás után, hogy az apuka megfélemlítette az összes bírót, az összes ügyészt, rendőrt, és gyámügyist, meg persze az ő tanúikaikat is, beleértve hivatásos verőembereket, biztonsági őröket... Pedig a vereségnek egyetlen két oka volt csupán: az egyik, hogy az anyukának nem volt igaza, a másik, hogy összetévesztette Mariskát egy hozzáértő, szakértő ügyvéddel...)

figyu már

Te figyu már, azért a keszthelyi főügyésznő sem semmi. Az meg olyan ronda, hogy bottal se piszkánám meg. A gyanúsított is inkább azt is bevallja amit el sem követett, csak ne kelljen látnia, mert rosszat fog álmodni ágybavizeléssel.

ja persze

Ja persze, mert el is higgyem, hogy ezt a levelet elküldted a fővárosi törvényszék elnökének. Teljesen hülyének nézel?

hülye bíró?

Hogy mondják a foci mérközéseken? Hülye bíró, hülye bíró! Csak ott néha meg is verik őket... Szívesen megnézném, amikor egy ilyen bírót hagynak helyben a tárgyaló teremben, de akár azon kívül is.

Killer? :-D

Ja, ismerem valamennyire a Jaczó András esetét és nagyon szemét módon bántak vele a bírók, de ez a Dr Koller Csilla követte el a legnagyobb baklövést és műhibát, amikor a kisfiút az anyjánál helyezte el, de aztán az ítéletét hatályon kívül helyezték valahol az ország másik sarkában. Ha nem tévedek, már talán 6-7 éve is tart a gyerekelhelyezési per, mert mindig le akarták nyomni, de mindig visszaszívatta a bírókat és nem sikerült nekik. Én szerintem szét tépném a bírót, ha ilyet mert volna csinálni a gyerekemmel, hogy ott helyezi el a gyereket, ahol aztán marihuanat termelnek. Valamennyire ismerem is a Jaczó András, nagy kopnya a fickó. Nagyon gyorsan futott be nagyon komoly karriert multi cégeknél, komoly, elismert szakember. Rendkívül tehetséges, találékony és amellett, hogy nagyon együttérző, kő kemény és szívós. Régen találkoztunk, de tudom a lányával él és neveli Keszthelyen és nem adta még mindig fel a fiáért a harcot és küzd a bírókkal, gyámhivatallal, ügyészekkel, utóbb már rendőrökkel is, mert állítólag megállapították a kábítószeres ügyben, hogy az nem veszélyezeteti a kisgyereket, ha a háznál a családban marihuanat termelnek. Agymenés ez az egész, de szerintem csak egymás seggét védik itt is be a fejesek és próbálnak bosszút állni rajta, ahogy a levél íróján. Nem hiszem, hogy teljesen normálisak ezek.

uff

Uff! Én is ismerem a csávót és az ügyet, de eddig azt hittem, hogy ez csak helyi sajátosság.

MAFFIA

Magyart adófizetők közpénzéből finanszírozott maffia? És ezekkel akarják majd felelőssége vonatni Dr Biszku Béla kollegájukat?
Nekem egyébként a kedvencem Dr Don Kondákor a Zala Megyei Főügyész. Hát az a fszi nem semmi, de a Dr Koltai ügyész sem volt semmi akit aztán elzavartak, most meg azokat védi ügyvédként és mossa ki a szarból, akiket korábban elítélt a felesége meg Zeg.-en bíró. A keszthelyi bíróság elnöke sem semmi, mert annak a férje meg igazságügyi szakértő és persze a szakterületéhez kapcsolódó ügyekben keszthelyen, úgy tűnik, mindig őt jelölik ki a bírók és persze az ő szakvéleménye ellen esélyed sincs a megyében egyetlen bíróságon sem.
Itt minden a mutyiról szól?
Ezt a Killer Csilla elnevezést én is hallottam. Jól elintézte annak a kis gyerekenek a sorsát, nem tudom, hogy tud tükörbe nézni ezek után ez a bíró, de ezeknek látom, vastag a bőr a pofájukon. Nem tudom, hogy a saját gyerkét hagyná-e, hogy ott ahol a marihuana termelés volt (én úgy tudom, hogy Gyenesben bukott meg valami Várbíró nevezetű fiatal suttyó, aki az anyjánál termelte a füvet), ott neveljék abban a családban. Leht, hogy a bíró is be volt tépve?

jah

Akkor ez az eset volt az, amit a tv is lehozott a nyáron, hogy Gyenesdiáson marihuanat találtak a zsaruk. Faszikáim, ez rázós ügy lehet...

berosálok!

Jakbosné Dr Németh Mónika
ő az, a mi kis városunk neveltje, - akikre büszkék vagyunk c. tablóról :-D :-D :

http://www.maximanet.hu/cikk.php?id=6&cid=255

Miss Röfi

Én is ismerem

Én is ismerem, ez tényleg Ő.

Bírók, igazságosztók??? Na, neee...

Most jövök rá, hogy ennek a Fővárosi törvényszék elnökéhez címzett levélnek az írója az a Kalmár László aki a híres és hírhedt Kroko tanárúr a www.krokotanarur.atw.hu oldalról.
Kroko tanárúrnak viszont barátja az a Csiza Csaba, aki a Keszthelyi a Vajdába járt és osztálytársa volt az emlegetett Dr Koller Csilla bíró férjének, aki meg a Dr Szládovics Tamás bíró (szintén katasztrofa film).
A Csiza Csabát is alázták a bírók, de rendesen, meg az ügyészek is, - ott is valami gyerek elhelyezési ügy volt. Csinált is egy web oldalat, ahol zúzza is őket rendesen, ad az orcájukba cuccot tiszta erőből.
Kroko tanár úr web oldala nagyon király, alázza bírókat, de rendesen. Nem hittem volna, hogy ennyi amatőr bíró van ebben az országban, hogy egy tanár, így szénné tudja égetni őket, miközben úgy bírnak fölényeskedni, meg tiszteletet parancsoltatni maguknak. Hihetelen számomra, hogy egy tanár ennyire komolyan vágja és vághatja a jogot egy bíróhoz képest és szénné égetve alázza őket, mert amatőr módon bénáznak. Nekem Kroko tanárúr ügyész alázása tetszik a lejobban, amit ad a bíróknak és az ügyészekenek az valami kabaré. Meg szoktam szakadni a röhögéstől amikor a youtube-on nézem meg egy-két videoját, - szerintem a COMEDY CENTRÁLON simán műsort lehetne adni neki, mert amit ez a manus el bír mesélni a bírókról, ügyészekről, ügyvédekről és az amatőr bénézásaikró és arról, hogy amiket művelnek, az köszönő viszonyban sincsen a törvényekkel az egyszerűen olyan szinten röhelyes, hogy behugyoztok tőle :-D . Azért tart itt ez az ország, mert még a bírái és az ügyészei is olyan színvonalon vannak, amit Kroko tanárúr be is mutat. Csodálom, hogy még egyáltalán életben van.

Koller bírónő?

Szerintem te a Dr Koller Csilla keszthelyi bírónőre gondolsz, akit Killernek becézhetnek. Hát ez nagyon jó :-), mert én is úgy hallottam, hogy amióta amatőr módon elhelyezte azt a kisfiút az anyjánál, azóta csak a baj van és mióta kiderült, hogy az anyjánál valami faházban termelt valamelyik féltestvére marihuanat, azóta tényleg Killernek nevezik egy csomóan a városban a bírónőt.

független bírók? :-D

Honi (i)gazságszolgálatatás úgy tűnik a fővárosban sem jobb mint Zalában. Szerintem a bíróságok épületére Juszticia szobra helyett inkább Jánuszt (a kétarcút) kellene helyezni, ha javasolhatnám.
Szerintem a Kalmár úr levelében jóképességű Jakabosné Dr Németh Mónika bíró az a keszthelyi származású Németh Mónika lehet, akinek az édesapja volt a Csány Iskola igazgatója az édesanyja meg a Szendrey Iskolában tanított és iker öccsei vannak, talán Szabolcs és Ferenc névre hallgatnak.
Nem gondoltam volna, hogy a Trafik Mutyi után, még kiderül, hogy létezik bírói mutyi is.
Úgy hallom Keszthely és Zalában sem jobb a helyzet a bíróságon a volt KISZ-"vezér" Dr Magyar Károly elnök bíróságán.
Keszthelyen meg állítólag egy Rainiss nevezetű úriembert, aki rendőrtiszt és egy Jaczó András nevűt "szívatnak" a bírók, mert arra, úgy látszik ráérnek a hatalmas túlterheltségük mellett, melyért rendszeresen sírnak.
Hallomásból tudom, hogy egy Koller nevű bírónő pl. a Jaczó András esetében a gyermekét a gyermek anyjánál helyezte el, akinek meg a lakhelyén a nyáron marihuana ültetvényt találtak, aztán már rég el kellett volna venni a nőtől a gyereket, de szerintem azért nem teszik meg, mert bebukna itt is a bíró, hogy leszarta a gyerke éredkeit és csak az anyáét vette figyelembe, amikor neki ítélte a gyereket. Ezt a bírónőt az eset óta meg Koller helyett Killernek becézik a városban :-).
Szerintem, ha ez a Jaczó is valamiféle kártérítést indított volna Zala Megyében, akkor lehet, hogy le is lövetik.
Szóval Kalmár úr Fővárosi bírósággal szembeni harcához, csak kitartást kívánok, és bízom benne, hogy talán van még igazságos igazságszolgáltatás a bírókkal szemben is Magyarországon. A kérdés az, hogy mi a francot keres egy alkalmatlan bíró a bíróságon még mindig és mi a francnak ednek rá neki lehetőséget, hogy mások sorsát és életét a bénázó döntéseivel továbbra is tönkre tehesse és amikor ezt valaki sérelmezi, akkor meg összefognak ellen, hogy ellehetetlenítsék??? - Hát, kiknek képzelik ezek magukat??? Ha én a munkahelyemen elrontok valamit és kárt okozok, akkor kirúgnak, - ezek meg a mi pénzünkön azt csinálnak amit akarnak a károkozásuk után is, mintha mi sem történt volna???

Gyalázat

Gyalázat amit ezzel a Kalmár Lászlóval és ezzel a Rainissal meg a Jaczoval művelnek, de lagalább most már tudom, miből ered a Killer név :-D

Igen

Igen én is hallottam az András esetét, vérfagyasztó történet, de ha ennek a levélnek, amit a Fővárosi Törvényszéknek címzett az író, csak a fele igaz, az se semmi.

Tartalom átvétel Tartalom átvétel