Kiadó a Libás-strand! (kamu de nem kamu)

PDF változatOldal küldése ismerősnekNyomtatóbarát változat

Most május elején jelenik meg a felhívás, május 14-én 11 óráig kell jelentkezni, és május 15-től már működtetni is kell. Szükséges hozzá egy legalább 4 éve folyamatosan nyereséges vállalkozás aminek az alaptőkéje is legalább 10milliós.
Mindezt azon kikötő közvetlen szomszédságában, ahol amúgy már áll a bál.

Pályázati felhívás

1. Ajánlatkérő:
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér 10.)
Képviseli: Göncz Attila ügyvezető igazgató

2. Tárgy:
A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér 10.) kezelésében lévő keszthelyi Libás strand 2015-as strandszezonra (2015. május 15 – 2015. október 15.) szóló üzemeltetési feladatainak ellátása.

3. Alkalmassági követelmények:
Az Ajánlattevő alkalmas a feladat elvégzésére:

- jogi személyiség nélküli vállalkozás esetén készfizető kezességet kell vállalnia az ajánlattevőnek
- jogi személy illetve egyéb társaság esetén, ha:
- 4 éve működő vállalkozás
- a pályázat kiírását megelőző 3 lezárt üzleti évi (2011, 2012, 2013) adózás előtti eredménye pozitív
- a saját tőkéje min. 10.000.000 Ft

4. Az Ajánlattevő kötelezettségei:
Az Ajánlattevő az üzemeltetési feladatainak ellátásának keretében köteles:

- Keszthely Város, a VÜZ Nopnprofit Kft. és a Zámor Térségért Egyesület érdekeit szem előtt tartva folyamatosan üzemeltetni a keszthelyi Libás strandot,
- a megbízó által meghatározott illetve az ellenőrző szervek által engedélyezett időben nyitva tartani,
- tevékenységének gyakorlásához előírt jogszabályi és egyéb hatósági engedélyeknek megfelelni,
- tevékenységére felelősségbiztosítást kötni,
- tevékenységét maga végezni, azt harmadik félnek a megbízó engedélye nélkül át nem ruházhatja,
- a megbízó által megállapított jegy- és bérletárat elfogadni és alkalmazni,
- a közmű (víz, villany) díjak megfizetésére előzetes fedezetet biztosítani,
- “jó gazda” gondosságával eljárni, tevékenykedni.
- karbantartási kötelezettség (beleértve a veszélyes fák és faágak ki-illetve levágását)

5. Az ajánlatok beérkezésének helye:
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. titkárság
Cím: 8360 Keszthely, Vásártér 10. Fax: 83/315-515

A pályázatokat zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani
A borítékra kérjük írják rá a „Libás strand” jeligét, illetve, hogy „Határidő előtt felbontani Tilos!”

6. Az ajánlatok beérkezésének határideje:
2015. május 14. 11:00 óra

7. A szerződéskötés tervezett időpontja:
2015. május 15.

8. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

- Az ajánlatokat az előírt módon egy összegben, nettó + ÁFA bontásban HUF-ban kell megtenni
- Az ajánlatokat határidőn belül postai úton vagy személyesen kell átadni az Ajánlatkérő címén (személyes átadás esetén 8 és 16 óra közötti átadással).
- Az ajánlatok első oldala a felhívás 1. számú mellékletét képező értelemszerűen kitöltött felolvasólap.
- Az ajánlat részét képezi jelen pályázati felhívás 2. és 3. számú melléklete értelemszerűen kitöltve, valamint az üzemeltetési tapasztalatokat és üzemeltetési motivációkat tartalmazó összefoglaló levél.

9. Az ajánlatok értékelése:
A beérkező ajánlatok közül az alkalmassági feltételeknek megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kerül a vállalkozási szerződés megkötésre.

Az ajánlatok elbírálásának kritériuma: legkedvezőbb ajánlati ár

10. Egyéb feltételek:
- A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy – a benyújtási határidő lejárta előtt – a pályázati kiírást indoklás nélkül visszavonja, módosítsa vagy a pályázatot indoklás nélkül az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek minősítse. A pályázat visszavonásáról, módosításáról, vagy eredménytelenné nyilvánításáról hozott kiírói döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
- Érvényes ajánlatot az a pályázó tehet, aki a pályázat részét képező mellékleteket 25.000 Ft + ÁFA összeg ellenében és titoktartási nyilatkozat aláírásával egyidejüleg kiváltja a VÜZ Nonprofit Kft. titkárságán. A mellékleteket hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között lehet kiváltani. A nyertes pályázó esetében a mellékletek kiváltásának díja beszámításra kerül az üzemeltetési díjba.

Kérem, küldje meg a fentiekre vonatkozó árajánlatát!

Keszthely, 2015. április 30.

Göncz Attila

ügyvezető igazgató

Értelmezze már nekem valaki ezt a mondatot:

"A volt bérlőkből állt össze a 90 %-ban keszthelyi illetőségű tulajdonosi kör, mely megvásárolta az ingatlanokat, a felépítményeket, a területet azonban béreljük a várostól 15 évre.....megjegyezve: az a tulajdonos, akiről a sajtó olyan sokat írt, eladta a részét, mégpedig annyiért, amennyiért vette."

Nekem ebből az jön le, hogy Tiborcz nem tulajdonos, - ehhez képest gyakran látni ott -. Meg az, hogy tulajdonképpen a Keszthelyen állandóra bejelentett lakással rendelkező polgárok vették meg az ingatlanokat, akik régebb óta itt parkoltatják a hajójukat. Ez a Péter Zsolt tényleg keszthelyi? Ha mégsem, akkor a 90 % keszthelyi. Az, hogy ez egy ember vagy száz még nem nyilvános.

az idézet a május 15-i Balatoni Krónikából van.

Értelmeztem az egészet!

S I M L I ...

Nem kamu

Csak nem írták ki, hogy kire gondoltak, de szerintem senki nem fog csalódni :)
Játék a hülyékkel.

Én lennék az utolsó,

aki megvédi ezeket, de nem hiszem, hogy egy strand üzemeltetése nagyon gazdaságos. Már, ha tisztességesen csinálják, nem emelik a belépőket, takarítják, kezelik. Persze tévedni emberi dolog.

EDDIG!

Ez volt az egytelen használható keszthelyi strand!
A Városi iszapos, a Helikon iszapos! Mindkettö drága.

Nem kis felelötlenség a megyétöl, hogy az egyetlen balatoni
területüket nem fejleszik és hagyják a Keszthelyi öblöt
tönkremenni! Veszprém megye idejében több jutott!

Déli parton a szabad

Déli parton a szabad strandok különbek, színvonalasabbak, ráadásul a parkolás is ingyenes. Keszthely huszadik az üdülők vendégszámát tekintve. Drága, koszos város, tavaly egész nyáron nem sikerült levágni a fűvet a Libásnál, derékig érő gazban, parlagfűben parkoltak a fizetővendégek.

Áh, dehogy !

A hülyék játsszák az eszüket, ameddig hagyják!

Nagyon örültünk, hogy

Nagyon örültünk, hogy ebben az évben is az öreg nyerte meg a vízimentői státuszt. Annyi változás van, hogy tavaly mezítláb volt és a 10 cm-es vízből kiszedte a döglött halat (ha szóltak neki, mert magától nem látta meg) az idén már zokni sportcipő az öltözéke és a halakat a strandoló vendéggel szedeti ki, hisz nem tud a vízbe menni cipőstől.
Nehogy valaki bajba jusson mert mire levetkőzik addigra megfullad a páciens.

Tartalom átvétel Tartalom átvétel