Holokauszt

PDF változatOldal küldése ismerősnekNyomtatóbarát változat

Sokan tagadják. Különösen azok, akik szerint Holdutazás se volt. Hanta az egész. Azon a nagy darab sajton nem lehet sétálni, tömeges emberirtás meg tökéletesen abszurd elképzelés.
Hosszasan tűnődtem a dolgon. A Holdjárást el tudtam fogadni, ám a holokausztot nem. Kialakítottam így egy elméletet, ami a következő.
Történt, hogy néhány ezer, tízezer, százezer, millió zsidó hirtelen ráébredett önnön hitványságára. Bűnösségére. Ezért úgy határoztak, hogy vétkeiket lerovandó kimennek Birkenauba, és ott dolgozni fognak önkéntesen. Példájuk ragadós volt. Követték őket a cigányok, szintén mint bűnös és alkalmatlan népség, aztán meg a homoszekszuálisok, az antifasiszták és elmebetegek.
Birkenauban volt meló rendesen, de fürdési lehetőség nem. Hallották ám egyszer az önkénesek, hogy három kilóméterre oda, Auschwitz-ban kitűnő, klimatizált zuhanyzók vannak. Átballagtak tehát.
Ki tudja, milyen műhibából, a zuhanyrózsákból nem melegvíz folyt, hanem valami más. De ők ezt örömmel fogadták, hiszen így leróhatták adósságaikat. Mindannyian.
A hullahegyekről készült fotók hamisítványok. A lesoványodott, eltorzult arcú emberekről csinálták.
Ők boldogan haltak meg, mint egy ragyogó ejrópai kultúra önkéntes áldozatai.
Persze az is lehet, hogy nem jártak földiek a Holdon.

Morvai Péter

Sopasch a primitíveknek és butáknak !

Elszó.
Szomorú
jelenség
volna,
ha
még
a
jelen-
korban
Magyarországon
a
fölöli
kellene
vilal-
kozni,
hogy
az
emberi
és
polgári
jogok
a
haza
minden
lakójára
nézve
általánosak
legj^enek.
Ezl
megállapitják
törvényeink;
de
még
szilárdabbá
teszi
a
közérzület.
Ámde
az
ész-tan
örök
szabályain
túl,
az
igazság
eszményi
fölfogásán
felül
maga
az
életté
vált
tényállás
biztositja
az
irott
törvények
szi-
lárdságát.
Magyarországon
a
Mózes
hitvallás
népe,
a
héber
faj
mindenkor
a
legbuzgóbb
hive
volt
és
maradt
a
magyar
állameszmének,
a
szabadságnak.
A
legnagyobb
megpróbáltatás
korszakában,
a
48/49-iki
szabadságharcz
alatt
bizonyította
ezt
be
legigazabban.
Amidn
a
hazának
minden
másajku
nép-
lajai,
amelyekkel
a
magyar
szabadságát
meg-
osztotta,
amelynek
fiait
jobbágyságból
fel-
szabaditolta,
földeiken
úrrá
tette,

fegyverrel
lániadtük
ellene,
--
iif^yanakkor
a
héber
Taj
vérét,
vagyonát
és
szelleméi
hozta
áldozatul
a
magyar
nemzet,
az
alkotmányos
szabadság
meg-
védelmezésére
:

az
a
héber
faj,
melyei
egyedül
felejtett
ki
a
törvényhozás
az
alkotmány
sánczai-
ból,
az
a
zsidó
néi),
mely
egyedül
nem
kapott
polgárjogot,
egyenlséget
e
haza
milliói
között.
Mégis
szerelte
a'
hazáját.
Ezen
csodálatos
hazaszeretetnek
nagyszánui
adatait
találják
e
könyvben
összegyjtve.
Én,
ki
e
tanulságos
múltnak
dics
és
gyászos
eseményeit
keresztül
éltem,
az
akkori
intéz
körök
közvetlen
közelében,
csak
arról
tehetek
lanuságol,
hogy
ezek
a
rendbeszedett
adatok
ualódiak.
A
történelirodalom
köszönetlel
tartozik
értük
az
összegyjt
és
rendez
kéznek.
A
magyar
közönség
sok
megszívlelend
ta-
nulságot
fog
ezekbl
merilhetni.
A
magyar
zsidók
kzött
pedig
ama
bibliai
tüzoszlopként
fog
vezetül
világítani
követésre
méltó
eldeik
példája.
Üdv
az
olvasónak
!
Budapesten,
1íS9(S.
augusztus
21-én.
íJr.
Jókai
Mór.

Amikor a zsidók is tiltakoznak a holopolitika ellen!

Íme egy tehetséges, izraeli színésznő műsora, a Jád Vásem előtt:

http://www.youtube.com/watch?v=52Uo49FhuYg

A holokauszt világnapja előtti napokban egy Natali Cohen Vaxberg nevű izraeli előadó a jeruzsálemi Jád Vásém Holokauszt Emlékmúzeumban rendhagyó performansszal tiltakozott az ellen, hogy Izrael politikai célokra használja a holokausztot, illetve vele igazolja az általa elkövetett bűncselekményeket. A sajátos stílusú művésznőt időközben le is tartóztatták.

Natali Cohen Vaxberg izraeli előadóművész egy héttel ezelőtt a jeruzsálemi Jád Vásém Holokauszt Emlékközpontot és Múzeumot választotta a peformance jellegű tiltakozása helyszínéül. Gondolhatnák, hogy megteheti, mert őt nem lehet antiszemitázni. Csakhogy mégsem, mert a jeruzsálemi rendőrség Facebook-oldalán éppen ma olvasható, hogy Natali Cohen Vaxberget már napokkal ezelőtt letartóztatták, de korlátozó intézkedések mellett házi őrizetbe helyezték. Natali Cohen Vaxberg a hatalmas kiállítóépítmények, pontosabban a varsói gettólázadásnak emléket állító szoborcsoport tövében szentségtörő módon arról szólt, hogy holokauszt nélkül nem lenne Izrael állam, s a nagyvilág a holokauszt miatt huny szemet a cionisták által elkövetett gaztettek fölött.
Egyébként nem ez az első alkalom, hogy zsidók tiltakoznak a holokausztot politikai célokra kihasználó izraeli gyakorlat ellen. Néhány hónappal ezelőtt valószínűleg ortodox zsidók többi között ezt írták a Jád Vásém egyik emlékfalára: "Ha nem lett volna Hitler, a cionistáknak ki kellene találni".

A Jád Vásém bejáratánál a varsói gettólázadásnak emléket állító szoborcsoport előtt egy szigorú tekintetű, napszemüveges "Holokauszttestőrtől" védve Natalie Cohen Vaxberg "Holokausztként" mutatkozott be, aki végre, annyi év után ellátogat az emlékére állított város a városban nagyságú Jád Vásémbe.
Az időközben nagy fölháborodást kiváltó, megfilmesített előadás szövegének nagy részét lefordítottuk magyarra:
- Sálom! Én vagyok a... Holokauszt, a legeslegjobb dolog, ami megtörténhetett... na, kivel? Veletek! Mert az én jóvoltomból van nektek országotok. Bizony, az én jóvoltomból, s mindenek előtt az én jóvoltomból van hadseregetek. Nincs, akinek nagyobb köszönettel tartoznátok az elért sikeretekért... na, kinek is? Hát nekem! Kinek jár tehát a köszönet, kinek jár az áldás? S kinek jár a taps? Szerintem oly sok év után jár nekem a taps.
Mégsem jár? Úgy gondoljátok, hogy nem jár nekem? De igen. Sőt viharos taps járna nekem.
Mert hogyan tudnátok igazolni 1967-et (a területhódító háborút ), ha én nem lennék? Vagy 1948-at (egymillió palesztin elűzését, meggyilkolását), ha nem lennék én? Na és kinek a jóvoltából vagytok képesek működtetni három millió embert magába záró gettót anélkül, hogy a nagyhatalmak összefognának és fölrobbantatnának benneteket?
Ne feledjétek azt sem, hogy ki a ti tanítómesteretek! Vajon kitől tanultátok azt, hogy embereket etnikai hovatartozás alapján gyűjtsetek össze, majd vessétek őket koncentrációs táborokba? Háládatlanok vagytok!
Az anyátok vagytok, ebből a pinából csúsztatok ki Palesztinába, s ebből a mellből szoptok. Jóvoltomból következmények nélkül fejleszthettek atombombát, s már csak is tapsvihar járna nekem. Na jó, megelégszem az egyszerű tapssal, megelégszem.
De vajon olyan pofám van nekem, mint akit könnyen ki lehet használni? Azt hittétek éveken keresztül, hogy békegalambbá változtatom az általatok lehugyozott betont, s ezért még taps sem jár nekem? Úgy látszik, meg vagytok zavarodva. Nem vagyok a vendégmunkásotok, nem vagyok a Hamupipőke jótevő tündére.
Mert mik lennétek ti nélkülem? Semmik, nullák lennétek! Csak az én jóvoltomból vagytok még itt. Talán az izraeli hadsereg jóvoltából? Ugyan, ne nevettessétek már ki magatokat! Ki látta el az izraeli hadsereget a kemencéből éppen kijött, még meleg emberi erőforrással? Nélkülem minden trockista népi front, akár három fegyvertelen taggal is, kinyírná az izraeli hadsereget. Még hogy erkölcsös hadsereg? De kinek a jóvoltából az? Ki adja magát prostitúcióra azért, hogy a világ erkölcsösnek lássa az izraeli hadsereget, s ezért egyetlen tapsot sem kap? Már régen hozzászoktam a sármútá (kurva, arabul) szerepéhez, csakhogy az izraeli hadseregben a sármúták sem dolgoznak ingyen!
Tudjátok, mit? Szarom rátok és a tapsaitokra. Láttatok már szaró Holokausztot? Láttatok? Mától fogva nincs zsidó nép! Vége! Megtagadlak benneteket! Megtagadlak titeket! Nem léteztek, nem is léteztetek soha. Ez a büntetésetek! Talán ez majd eszetekbe juttatja, hogy kitől tanultátok a kollektív büntetés gyakorlatát.

Bízom benne, hogy senkinek sem jut eszébe, hogy erről a kedves, tehetséges zsidó lányról csúnya dolgokat mondjanak! Az ugyanis már antiszemitizmus lenne!
:)
Shalom!

Shalom ! Balassagyarmat ( csak 1 településről.....)

AZ 1914-18 ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN A BALASSAGYARMATI IZRAELITA HITKÖZSÉG KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ - A HAZÁÉRT ÉS A KIRÁLYÉRT HŐSI HALÁLT SZENVEDETT - ZSIDÓ VALLÁSÚ HARCZOSOK DICSŐ EMLÉKÉRE EMELTE HAZAFIÚI KEGYELETTEL A BALASSA-GYARMATI IZR. ORTH. HITKÖZSÉG

FEHÉR SÁNDOR főhadnagy

SCHWARZ MÁRTON hadnagy

SZEMERE BERTALAN hadnagy

DR. KEMÉNY MIKSA zászlós

KERTÉSZ DEZSŐ zászlós

WEISZ JENŐ zászlós

VÉRTES ERVIN hadapród

HARMAT DEZSŐ hadapr.jelölt

SCHWEITZER MIKSA e.é.ö.szak.v.

ELFER IZIDOR őrmester

GLATTSTEIN MÓR őrmester

MAHRER MIKSA őrmester

FRŐHLICH PÁL e.é.ö. tizedes

FENYVES LIPÓT tizedes

GARAI BERNÁT tizedes

SCHEIBER LIPÓT tizedes

SCHIRMANN DÁVID tizedes

SCHMELLER ÁRMIN tizedes

SUSITZKI GÉZA tizedes

SZEGEDIN JENŐ tizedes

WEISZ JÓZSEF tizedes

NIKOLSZBURGER KÁROLY őrvezető

ÁDÁM JAKAB gyalogos

BERGER FERENCZ gyalogos

DRÉGELY DÁNIEL honvéd

FRÁTER JENŐ honvéd

GERŐ MIKSA vadász

GOLDBERGER MIKSA gyalogos

HERSKOVITS DÁVID gyalogos

HIMMLER PÁL gyalogos

JÓZSEF BERNÁT gyalogos

KAUFMANN JÓZSEF honvéd

KRAUSZ MIHÁLY honvéd

MÜLLER ALADÁR honvéd

NÓGRÁD MÓR gyalogos

SCHICHTANZ LAJOS gyalogos

SCHLESINGER REZSŐ gyalogos

SCHNELLER MIKSA honvéd

SCHNELLER JENŐ honvéd

STERN ERNŐ honvéd

STILLER JENŐ gyalogos

SZABÓ ERNŐ gyalogos

VENETZIANER MIKSA honvéd

WEISZ ÁRMIN gyalogos

WEISZ ERNŐ vadász

WINKLER ALBERT honvéd

A nevek és a rendfokozat után a héber írás tartalmazta az elhunytnak a zsidó felekezet szerint nevét. "

Hol vagytok ti, porbafingó verbális 'hazaffyak' ezekhez a zsidókhoz képest..bakancsos majmok !

rábuktál, mint gyöngytyúk a takonyra - de miknek ?

A Fidesznek nevezett szektából eddig legalább hatan kiléptek, államtitkárok és helyi képviselők ! Nem voltak elégedettek Orbánc "demokráciájával" !

És akkor most mi van ? A zsidók között is vannak, akik elégedetlenek ! Ennyi történt, oszt' jó napot !

Azt hitted, hogy csodát másoltál be ?

Mentőkaravánra tüzelt a

Mentőkaravánra tüzelt a "legerkölcsösebb" - Már 840 halálos és több mint ötezer sebesült áldozat szárad a lelkén
Ezúttal mentőautó-karavánra zúdítottak tüzet "a világ legerkölcsösebb hadseregének" tankjai (!), aminek következtében egy mentős meghalt, kettő megsebesült. A szállított betegek közül is többen megsebesültek, olyanok is, akik rövid időn belül másodszor. A Palesztin Egészségügyi Minisztérium sürgős védelmet kér a nemzetközi szervezetektől - írja Má'án Palesztin Hírügynökség.
Zoom

Palesztin mentősök bevetésben (Fotó: Korábbi fölvétel)
A mentőkaraván elleni barbár támadásra röviddel ezelőtt került sor a Gázai övezetbeli Bét Hánún város kórházának közelében. Ásráf el-Kidá a Palesztin Egészségügyi Minisztérium szóvivője a Má'án Palesztin Hírügynökségnek nyilatkozva elítélte a mentőkaraván, valamint nem sokkal korábban a Gázavárosi Európai Kórház elleni izraeli támadást.
A szóvivő kérte a Nemzetközi Vöröskeresztet és más nemzetközi szervezetet, hogy lehetőségeikhez képest nyújtsanak sürgősen védelmet a Gázai övezet egészségügyi intézményeinek és szervezeteinek az izraeli katonai támadásokkal szemben. Ásráf el-Kidá a palesztin hírportálnak azt is elmondta, hogy a Gázai övezet ellen 19-ik napjába lépett izraeli irtóhadjáratnak eddig 840 halálos és több mint ötezer sebesült áldozata van a palesztinok körében.
Mi meg továbbra is várjuk a budapesti kormány illetékeseinek megszólalását, sőt mi több, a palesztinok körében véghezvitt tömeges gyilkolászás elítélését. Amiképpen ezek az illetékesek szinte azonnal megszólaltak, amikor a három zsidó telepes fiatalt palesztinok Ciszjordániában elrabolták.

Köszönjük - Emese !

A ku-kluxinfós szösszenetet, vajon miért is nem jelölted meg a forrást ?

A terroristák húzzák be fülüket-farkukat, mert sem a vöröskereszt, sem a vörös félhold nem menti meg őket !

A lényeg is átment a hírből?

//A terroristák húzzák be fülüket-farkukat, mert sem a vöröskereszt, sem a vörös félhold nem menti meg őket !//
Tényleg? Hát nem a zsidók sírják tele a világot (Steiner buzogány Kristóf), hogy milyen szörnyű, hogy naponta többször is az óvóhelyekre bújniuk, ha megszólalnak a szirénák? Akkor kik húzzák fülüket-farkukat???
0-1-2-3-4-5 éves terroristák?
Köszönjük Emese!

Forrás:
Ugye neked tényleg ment át a hír lényege, csak a forrás érdekel. Hűha! Ügyi vagy!

Azt hiszem azt is te írtad, vagy egy fajtársad, hogy a Izrael tudott kiállítani hadsereget, a palesztinok, meg nem. Lehet, hogy így van. Csakhogy az izraeli hadsereg nem csak úgy lett a semmiből, hanem a nyugati hatalmak, elsősorban az USA segítségével jött létre és működik ma is. A palesztinoknak maradt a gerilla hadviselés, mivel a zsidók nem engedték, hogy fejlesszék a hadseregüket. Ezeket a gerillákat hívják a zsidók és szövetségesei, "terroristáknak"!!!

Hasonlóak az erőviszonyok, mint '56-ban voltak. Akkor a magyarok is terroristák voltak akkoriban? Az ÁVH pedig a csak "jogos önvédelemből" tüzelt a fegyvertelen tömegre, ugye?

Van még egy gubanc a zsidó hadsereggel. Állításuk szerint, ők szórólapokon, rádióüzenetekben értesítik a gázaiakat, hogy bombázni fognak, meneküljenek. És hová? A hadműveletek elején hermetikusan lezárták Gázát! Senki sehová!
Hogy te is értsed: Tegyük föl, hogy egy olyan épületben vagy, aminek minden ajtaját, ablakát befalazták. Van egy késed. Aztán a hangosbeszélőből azt hallod, hogy egy állig felfegyverzett elit egység kihirdeti, hogy nemsokára hajtóvadászat indul az épületben. Mindenki hagyja el az épület területét, 10 percen belül. Aki ott marad, azt ellenségnek tekintik és válogatás nélkül lepuffantják. Gondolom, teljesen jogosnak tartanád ezt is!

Nem mondok jelzőt, mert értékelhetetlen a tudásod!
Csücs le, egyes!

:)

Ui.:Tudod azért az érdekes, hogy milyen könnyen jelented ki minden palesztinról, beleértve a csecsemőket is, hogy terrorista, de fordított helyzetben felháborodsz, hogy micsoda antiszemita emberek vannak, akik gyerekgyilkossággal vádolják a hős izraeli katonákat, akik eddig 30 embert vesztettek! Hm...
És csodálkozol, amikor már nem érdekli az embereket a holokauszt megemlékezés? Egyre kevesebb embert érdekel. Szerinted miért? Azért, mert elege van az embereknek abból a cinizmusból, amit te is képviselsz! Sajnos a CIONISTA hatalom bűnei miatt fokozódik a zsidóság elleni harag a világon. A hozzád hasonló emberek(?) pedig csak öntik az olajat a tűzre, amikor a feddhetetlen igazság bajnokaként állítja be a CIONISTA gyilkosokat és csupa elpusztítandó gonosz terroristának, a palesztinokat. Az ilyen emberek a legnagyobb antiszemiták, hiszen a zsidóság egésze ellen hergelik az embereket!

arról nem tehetek, hogy sötét vagy, de talán egy pszichiáter....

...sokat tehet érted.

Amire talán érdemes választ adni - amire nem, azt észre fogod venni.

1/ "Nem mondok jelzőt, mert értékelhetetlen a tudásod!"
Ehhez képest 33 sorban magyarázol felém - legalább az önellentmondásod szemet szúrhatott volna, de ez meghalad téged.

2/kérj segítséget, ha egyedül nem megy:
"hogy naponta többször is az óvóhelyekre bújniuk, ha megszólalnak a szirénák? Akkor kik húzzák fülüket-farkukat???
0-1-2-3-4-5 éves terroristák?"
Éppen a szirénák elhallgattatásának egyik hatásos módja, ha szétrúgják a palesztin terroristák seggét ! Jól olvastad - és tőled szokatlan - véletlenül jól is értelmezted: A terroristák húzzák be fülüket farkukat, ha holnap budira akarnak menni !
A 0 - 5 éves "terroristák" kezében nem látni kalasnyikovot, de ha élő pajzsként körülvetetik magukat gyerekekkel, akkor sírásnak-rívásnak nincs helye !
Mert ugye az a népcsoport, amelyik erős affinitást mutat az öngyilkos merényletek elkövetésére, vajon miért kímélné a saját gyerekeit, ha politikai haszon származhat belőle, megtűzdelve fotókkal és videókkal ?

3/ ".....Izrael tudott kiállítani hadsereget, a palesztinok, meg nem. Lehet, hogy így van. Csakhogy az izraeli hadsereg nem csak úgy lett a semmiből, hanem a nyugati hatalmak, elsősorban az USA segítségével jött létre és működik ma is. "

Amennyiben felismerted, hogy egy pc van előtted monitorral, akkor megkérdezhettél volna egy nálad értelmesebbet is, hogyan tudsz utána nézni a zsidó hadsereg megalakulása körülményeinek, sőt annak is, hogy volt-e valaha a palesztinoknak reguláris hadereje, illetőleg a jenkik mikor kezdték el anyagi/technikai eszközökkel támogatni a zsidókat !
Mert ez nem esik egybe hiányos ismereteid tartalmával !

4/ "Van még egy gubanc a zsidó hadsereggel. Állításuk szerint, ők szórólapokon, rádióüzenetekben értesítik a gázaiakat, hogy bombázni fognak, meneküljenek. És hová? A hadműveletek elején hermetikusan lezárták Gázát! Senki sehová!"
Amennyiben a te fejeddel gondolkodnának a zsidók, akkor biztosan adtak volna ekkora sanszot arra, hogy hazugságon fogják őket, de mert értelmesebbnek tűnnek belőled 10-nél is és egyetlen egy nyugati oldal sem jelezte, hogy ebben hazudtak volna a zsidók, kénytelen vagy készpénzként elkönyvelni, hogy a zsidók előzetesen felszólították a polgári lakosságot Gáza elhagyására és mert azt sem jelezte egyetlen nyugati orgánum sem, hogy ez lehetetlen lenne, ezért - fájdalom - de csak ismét kénytelen vagy tényként elfogadni, hogy van/volt lehetőség elmenekülni Gázából, ergo: - a zsidók nem hazudnak ezek szerint !

5/ Csak a szokásos kurucos/jobbikos hasmese: " Ui.:Tudod azért az érdekes, hogy milyen könnyen jelented ki minden palesztinról, beleértve a csecsemőket is....." - ezt hol olvastad tőlem - józsibogár, másold ide !

6/ " hogy micsoda antiszemita emberek vannak, akik gyerekgyilkossággal vádolják a hős izraeli katonákat, akik eddig 30 embert vesztettek! Hm..."
Melyik hadművelet során állapodtak meg a szemben álló felek, hogy addig lövik egymást, amíg mindkét oldalon azonos lesz az áldozatok száma - józsibogár ? A felkészültebb veszélyesebb és pusztítóbb, bármennyire furcsa ez neked !

7/"És csodálkozol, amikor már nem érdekli az embereket a holokauszt megemlékezés? Egyre kevesebb embert érdekel. " Hol olvastad tőlem, hogy csodálkoznék ? Hol az a felmérés, mely szerint egyre kevesebb embert érdekel a holokauszt ?

Lövöd a levegőbe a süketségeidet, jó erős túlzásokkal - köznyelven hazugságokkal - és azt hiszed, hogy szuper okos csávóka vagy, akik kurvára igazságos is !

Messze vagy kissé ettől..........majd te is megtanulod, hogy amire nem kaptál reaáglást, arra nem is érdemes !

Megint kapufa!

"Ehhez képest 33 sorban magyarázol felém - legalább az önellentmondásod szemet szúrhatott volna, de ez meghalad téged"
Nahát el tudsz számolni 33-ig? Ügyi vagy!
Jelzők: Nem én írogatom a másikra, hogy ilyen-olyan bogár! Rájöttem arra, hogy jelzők nélkül is tudlak ekézni! Mindig mosolyt csalsz az arcomra, ahogy befeszülsz, amikor magyarázni szeretnéd, amit nem lehet! Hajrá! Izgatottan várom a következő agymenésedet!

"Éppen a szirénák elhallgattatásának egyik hatásos módja, ha szétrúgják a palesztin terroristák seggét ! Jól olvastad - és tőled szokatlan - véletlenül jól is értelmezted: A terroristák húzzák be fülüket farkukat, ha holnap budira akarnak menni !
A 0 - 5 éves "terroristák" kezében nem látni kalasnyikovot, de ha élő pajzsként körülvetetik magukat gyerekekkel, akkor sírásnak-rívásnak nincs helye !
Mert ugye az a népcsoport, amelyik erős affinitást mutat az öngyilkos merényletek elkövetésére, vajon miért kímélné a saját gyerekeit, ha politikai haszon származhat belőle, megtűzdelve fotókkal és videók"

Ki állítja, hogy pajzsként használják a gyerekeiket? A CIONISTA média! Hát,akkor biztos úgy van, ők mindig igazat mondanak! nyehehehe.... Ennél azért okosabbnak hittelek!

"Amennyiben a te fejeddel gondolkodnának a zsidók, akkor biztosan adtak volna ekkora sanszot arra, hogy hazugságon fogják őket, de mert értelmesebbnek tűnnek belőled 10-nél is és egyetlen egy nyugati oldal sem jelezte, hogy ebben hazudtak volna a zsidók, kénytelen vagy készpénzként elkönyvelni, hogy a zsidók előzetesen felszólították a polgári lakosságot Gáza elhagyására és mert azt sem jelezte egyetlen nyugati orgánum sem, hogy ez lehetetlen lenne, ezért - fájdalom - de csak ismét kénytelen vagy tényként elfogadni, hogy van/volt lehetőség elmenekülni Gázából, ergo: - a zsidók nem hazudnak ezek szerint !"
A BBC elég "nyugati orgánum" neked? A Hard Talk vendége volt Danny Danon! Bizony, hogy megkapta a határok lezárásának kérdését és bizony nem tudta az ellenkezőjét állítani. Csupán azt kérdezgette, hogy mit tehettek volna mást? Egyéb kínos kérdésekre sem tudott válaszolni, csak az "önvédelem" dumával takarózott! Javaslom megnézni: http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b04bbsz3/hardtalk-danny-danon-former-deputy-defence-minister-israel
Sőt! Azt is mondta, ez a manusz, hogy mivel az ENSZ elítélte Izraelt a mészárlásért, ezért szerinte az egy semmire való társaság. Szerinte az USA lépjen ki az ENSZből és alapítsanak egy Demokratikus Nemzetek Szövetsége nevű új céget, amelyik majd mindig a zsidó államnak ad igazat, nehogy elítélné! Csak azt nem értem, hogy Izrael mit keresne a Demokratikus Nemzetek Között! Ez egy oximoron lenne!

"Csak a szokásos kurucos/jobbikos hasmese: " Ui.:Tudod azért az érdekes, hogy milyen könnyen jelented ki minden palesztinról, beleértve a csecsemőket is....." - ezt hol olvastad tőlem - józsibogár, másold ide !"
Azzal, hogy jogosnak tartod, ha gyerekeket gyilkolásznak, csak mert bemondásra azt állítják, hogy ott terroristák is voltak, azzal tulajdonképpen a gyerekeket is leterroristázod! Az a baj, hogy a gyerekekkel való együttérzésednek sem adtál hangot. Ez kb. olyan bűn, mintha terroristának neveznéd őket! Az a kemény, hogy a te fajtád dühöng, ha disznócsülköt raknak a vascipőkbe, mert szerinted, a halottak emlékét gyalázzák! Amikor itt játszod a kemény gyereket, hogy téged mennyire hidegen hagy a gyerekek halála, akkor pontosan úgy viselkedsz, mint akik a csülköt pakolják a cipőkbe, vagy horogkeresztet festenek a zsinagóga falára! Büszke lehetsz magadra! Gondolom anyád is az, amikor otthon előállsz ezzel a "kemény" dumáddal, hogy milyen magasról nem érdekelnek a legyilkolt gyerekek!

"Melyik hadművelet során állapodtak meg a szemben álló felek, hogy addig lövik egymást, amíg mindkét oldalon azonos lesz az áldozatok száma - józsibogár ? A felkészültebb veszélyesebb és pusztítóbb, bármennyire furcsa ez neked !"
Értem! Tehát az ellenség totális kiirtása is belefér! Akkor miért rugóznak a 6 milliós számon 70 éve? Akkor, a nácik vezére kijelentette, hogy a zsidók, a németek ellenségei. Kb. annyi esélyük volt, mint a fegyvertelen palesztin gyerekeknek, öregeknek! Most a cionista állam hirdetett totális háborút a Gáza népe ellen. Ők ugyanazt csinálják, mint a németek Jugoszláviában, vagy Franciaországban. Ha nem találják meg a merénylő, partizánokat (értsd palesztin terrorista), akkor a polgári lakosokon állnak bosszút! Bár az is igaz, hogy eddig összesen 2, azaz kettő polgári áldozata van az állítólagos palesztin rakéta támadásoknak!

"Lövöd a levegőbe a süketségeidet, jó erős túlzásokkal - köznyelven hazugságokkal - és azt hiszed, hogy szuper okos csávóka vagy, akik kurvára igazságos is !

Messze vagy kissé ettől..........majd te is megtanulod, hogy amire nem kaptál reaáglást, arra nem is érdemes !"
Ám hála JEHOVÁNAK, te itt vagy nekünk és tanítasz mindenkit!
Csak ugyanaz a pökhendi, nagyképű a stílusod, mint a Jani haverodnak!

a kínos magyarázkodási kísérlet nem megy neked !

Az alábbi két sorosra vagy érdemes:

"Ám hála JEHOVÁNAK, te itt vagy nekünk és tanítasz mindenkit!
Csak ugyanaz a pökhendi, nagyképű a stílusod, mint a Jani haverodnak!

1/ Az idézett első sor racionális megállapítás, sajnos igen nagy szükséged van rá - mert a többes számú hivatkozást, mint a "nekünk" azt jelenti a mondatodban, hogy támaszt keresel, mert befogtalak és a legjobb búvóhely a tömeg, azaz a többesszámú hivatkozás.

2/ Az idézett második mondatod dettó valóságtartalommal bír, őszintén szólva egy 10. osztályos kiscsávó is kenterbe verné a te "ismereteidet" tehát nem vagyok ara büszke, hogy egy ilyen teheccséget, mint te, benyomlak a sarokba, veled szemben igazán nem nehéz pökhendinek lenni........erről csak te tehetsz.....

Na, na, na..

1.Azért kisebb arcot kiscsákó! Így nem férsz, majd be az autódba! Beszorul az arc, a kormányküllők közé! Befogtál? Ez hatalmas duma! Ezt megvesszük! (a többesszám, királyi többes, kiscsicska!) Nekem csak egy dolog miatt van szükségem a fajtádra. Ám annak mindig az a vége, hogy a fajtád sírva szalad anyukához, hogy pici orra alól letörölgesse a vércsíkot!;)

2.Ebből, csak annyi derült ki, hogy neked mindössze 9 osztályod van! ;)
Benyomsz a sarokba? höhöhöhöhöhöhöhöhöhöbruhahahahahahahahahahahheheheheheheheheh
Talán birkózó kakit kaptál anyutól reggelire?
NYEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE!

"NYEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE!"

Orr-fül gégész....esetleg állatorvos, akik segíthetnek rajtad, vagy az idomár, hogy megetessen........tudod, amire nem kaptál reagálást....de ezt már megtanulhattad volna......

Már az ENSZ is úgy látja!

Már az ENSZ szerint is háborús bűnöket követ el a Izrael! Zoltaiék hallgatnak! Most miért nem óbégatnak?

"Izrael háborús bűncselekményeket követhetett el a polgári személyek megölésével, a házak és kórházak elleni tüzérségi támadásokkal két hete tartó gázai övezeti offenzívájában - jelentette ki szerdán Genfben az ENSZ emberi jogi főbiztosa.
A dél-afrikai Navi Pillay bírálta az Izrael elleni, válogatás nélküli Hamász-támadásokat is. Azt mondta: úgy tűnik, a szélsőséges palesztin szervezet és Izrael egyaránt megsértette a nemzetközi humanitárius jogot.
000 Nic6352816
A szétbombázott Gáza város
Fotó: Mahmud Hams
A világszervezet genfi jogi fórumát a palesztinok, Egyiptom és Pakisztán kérésére hívták össze.
A két hete tartó gázai konfliktusban eddig 620 palesztin és 29 izraeli vesztette életét. A palesztin áldozatok nagy része civil, köztük sok a nő és gyerek.
A Hamász számos esetben lakónegyedekbe, lakóházakba telepítette rakétakilövő-állásait, és emberi pajzsként próbálja felhasználni a polgári lakosságot. Az izraeli hadsereg a mostani szárazföldi támadások előtt is felszólította szórólapokon a világ egyik legsűrűbben lakott városában élő civileket, hogy hagyják el a várost, de ezt sokan nem tudták megtenni.

Pillay már július 11-én is figyelmeztette Izraelt. Szóvá tette, hogy sok civil áldozat az otthona ellen intézett légicsapások miatt halt meg. Az emberi jogi főbiztos emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi háborús jog szerint a támadások alkalmával meg kell különböztetni a katonai és polgári célpontokat, mindent meg kell tenni a civil áldozatok elkerülése érdekében, a csapásoknak pedig minden esetben arányosnak kell lenniük (azaz egyik fél sem okozhat aránytalanul nagyobb kárt annál, mint amekkorát elszenvedett). Pillay szóvivője korábban azt mondta: ha "egy jottányi kétely is felmerül" azt illetően, hogy egy adott épület katonai vagy polgári célpontnak számít-e, már nem jogszerű megtámadni azt. "

index.hu

meg így is látja az ENSZ:

Gáza: békíteni próbálta a feleket az ENSZ-főtitkár.

Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár a gázai konfliktus rendezése miatt utazott a Közel-Keletre, kedden az izraeli kormányfővel találkozott. Mindketten elítélték a gázai övezetből indított rakétatámadásokat, Ban Ki Mun ugyanakkor hangsúlyozta: mindkét félnek tennie kell a békéért. Arra kérte az izraelieket és a palesztinokat, hogy hagyják abba a harcot, kezdjenek tárgyalásokat és keressék meg az ellentétek alapját, hogy ne álljon elő ugyanez a helyzet hat hónap, vagy egy év múlva.

http://mandiner.hu/cikk/20140723_gaza_bekiteni_probalta_a_feleket_az_ensz_fotitkar

Ugye,hogy nem is annyira egyoldalú ez a dolog

kijelölni, ctrl C - ctrl V beilleszted, és olvashatod

http://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/legszivesebben-elfelejtene-keszthely-az-auschwitzban-elgazositott-800-polgarat-91046

olvasd!

http://kuruc.info/r/7/130829/

olvasd te !

a szintednek való !

Vagy csak te vagy túl hülye, hogy értsed!

Szerintem a magyar(?) narancs és a k.info olvasóinak száma között többszörös a szorzó, de nem a narancs felé!
:)
Na jó, én megértelek. A "hangos többségnek" is megvan a saját médiája. Fajkasházi Tivadajka neked való! A narancs is komoly újság! Höhöhöhöhöhöhö
Kb., mint a megszűnő Népfasza! Az is egy hasonlóan komoly, himihumi lap (volt)!

ezért az.......

....5 sorért kár volt kockáztatnod egy inhüvelygyulát.........csak foglaltad a helyet.

látodd,mennyire hülye vagy ?

Mert mi a lóf*sz köze van egy Zoltainak az izraeli-palesztin konfliktushoz ?

Segítek rajtad, mert magadtól nem várhatod:

Alabamában jó pár éve, egy magyar származású csóka és néhány jenki cimbora sorozat-rablásokat követett e, míg nem az egyik a sértett halálával végződött !

Pfúj, ezek a fél-ázsiai magyarok........

Kb. ezen szinten mozogsz !

Te nem érted, kis vödör!

Zoltai Andika (a tolerancia egyesület vezetője), azon hőzöng már hetek óta, hogy az ő népének lelkébe gázolnak egy szoborral. Az Izraelben élők nem az ő népe? Csak m ert mindig a zsidóság nevében kéri ki magának a dolgot!
Most pedig a zsidóság műveli ugyanazt a palesztinokkal, amit annak idején velük tettek.
Ám a hozzád hasonló, korlátoltak nem látják vagy szándékosan nem akarják látni az összefüggést!

A szerencsétlen példádról csak annyit, hogy az alabamai féleszű nem a magyarságával összefüggően rabolt, de az izraeli hadsereg éppen a zsidósága miatt követ el háborús bűnöket.
De bárkit leantiszemitáznak, aki a leghalványabban is látni meri ezt, vagy ki meri mondani!

Tudod a világban már egyre kevesebben látják bennük a holokauszt szenvedő áldozatait. Viszont egyre többen látják bennük, a mai palesztin-holokauszt elkövetőit.
A világ minden pontján tiltakoznak a palesztin mészárlás ellen olyanok, akik nem is palesztinok. A Zoltai Andi féléknek viszont nincs véleményük. Ők megragadtak 1944-45-nél!

Te és Andika kb. az izraeli gyilkos katonák szintjén mozogtok, akik GYEREKEKET GYILKOLNAK, FAJI/VALLÁSI ALAPON!
Azért a nagybetűs kiemelés, mert Andika szerint, annak idején, éppen FAJ/VALLÁSI ALAPON üldözték, gyilkolták az övéit! Érdekes, hogy most, amikor az övéi ugyanezt teszik, az nem baj!
Na, dereng már valami, sötétke?

Szóval, te ne rajtam akarj segíteni, mert neked kéne komoly segítség!

Ui.: a "látodd" szó végén, elég a szimpla "d". Tudom nehéz átállni a héberről a magyarra, de segítek, nyugi!
:)

sajnos eccerű vagy, mint a faék........

van önálló gondolatod is, vagy csak a kurucon szocializálódtál ?

Amennyiben nem a zsidók állnának szembe a palesztinokkal, a kutyát sem érdekelné a palesztinok sorsa - józsibogár !

Ehhez persze tökös gerincesség kellene, hogy beismerd........amúgy, mikor nyöszörögtél a dél-amerikai indiánok sanyarú sorsa felett, mert az olajtársaságok elüldözik - időnként levadásszák a hangadóikat - őket a lelőhelyek környezetéből.........józsibogár ?

Ne terelj!

Az a helyzet, hogy a palesztinokat, éppen vallási/faji alapon üldözik. Pechedre éppen a Zoltai Andi népe! Innentől ezt úgy nevezik, hogy vallási üldözés. Hát ezzel csak ez a gond!
Az indiánok esete üzleti alapon működik! Ez szintén szomorú, ám nem az olajtrösztök sírják tele a világot, 70 évvel ezelőtti sérelmeikkel!
Csak ennyi különbség!
Kezded érteni? Gyerekgyilkosok barátja!

Amúgy az üzleti profitot zsebre vágó népség származásáról mi a véleményed?
Rotschildok, Goldbergek, Zukkermannok...........

amihez nem értsz, ahhoz nem kell hozzászólnod.......

1/ "Amúgy az üzleti profitot zsebre vágó népség származásáról mi a véleményed?"
Óóóó.....hazám mérsékelten gondolkodni ( sem ) képes egyede !
Melyik jogszabály tiltja, hogy kapitalista termelési viszonyok között nem szabad zsebre vágni a profitot ?
Jöhet............
Arról nem a zsidók tehetnek, hogy hülye vagy egy vállalkozáshoz (is)..........

2/ szóval miért nem nyöszörögsz a dél-amerikai indiánok sorsa felett ? Mintha kikerülted volna a választ, de inkább az a valószínűbb, hogy befogtalak a nagy zsidózás közepette.....

mi van a dél-amerikai indiánokkal?

Már tisztáztuk, hogy a "kapitalista" Cortezék, csupán egy egyszerű területszerző háborúban (ahogyan a CIONISTÁK is teszik) lemészárolták az őslakókat, akik meg megmaradtak, azokat elkergették!

Nem az a baj a kapitalistával, ha elteszi a profitot, hanem az, hogy telhetetlen és pofátlan. Én ezért nem lennék jó kapitalista. Az a fajta pofátlanság, ami az említett "kapitalistákra" jellemző, nekem nem sajátom. Nyugodtan is alszom! Nincs szükségem testőrökre, elefántcsont toronyra, hogy ne bántsanak!

Neked is csak addig szimpi az ilyen "kapitalista" egyed, amíg nem a te családodat teszi tönkre! Vágod? Én tudom, hogy a te fajtádban sikk ajnározni az ilyen szar alakokat, de hidd el, ezzel semmivel sem kerülsz közelebb a "tutihoz"! A nagy hal téged téged is megesz és magasról szarik rá, hogy amúgy te hanyatt esel a "tudásától"!
Ha neked a pofátlanság, telhetetlenség tiszteletre méltó tulajdonság, akkor a hiba a te készülékedben van! Büszke lehetsz magadra. Gondolom, a családoddal is ez alapján bánsz! Jó lehet veled élni!

józsibogár ! "Kifelejtettél" valamit.......

Vajon mit ?

Azt - józsibogár - hogy egyrészt nem csak Cortez és bandája irtotta a bennszülötteket, hanem az őt követő kormányzók mindegyike, továbbá mindezt az erőszakosan terjesztett keresztény hit jegyében !

Hogy mik vannak, mi....?

Stimt!

Nem csak az ős cionisták (értsd 1917-1948) irtották a palesztinokat, foglalják el erőszakkal a területeiket, hanem a mai Cionisták is ezt teszik. A hozzád hasonló hólapátok meg beveszik, hogy ez egy "igazságos" háború és önvédelem! Na jó, a te 2db agysejtedtől nem is lehet azt várni értse a lényeget!

Erőszakosan terjesztették? Ugyan kérlek, alássan! Ez jelentéktelen, mint az a sok ártatlan gyerek is, akit erőszakosan gyilkolnak ezekben a percekben is, a derék holokauszt túlélő leszármazottak!
És vajon kik azok akik a Dél-Amerikában megtermelt profitot jól zsebre vágják és kiviszik az országból, nyomorban hagyva a még ott élő őslakókat a dzsungelben?

Biztos azok a szemét palesztinok!
nyehehehehehehehehe

ne csapkodj.........

...még azt hiszik, hogy dilis vagy ! Ennyire ráérő idődben már belenézhettél volna a kérdést tárgyaló netes oldalakba is.......vagy a gép kezelésével vannak gondjaid ?

"nyehehehehehehehehe" - ilyenkor vörös a fejed a méregtől, vagy enni kérsz ?

ugye, mondtam, hogy eccerű vagy....és ismerethiányos is......

"Az a helyzet, hogy a palesztinokat, éppen vallási/faji alapon üldözik."

Ritka nagy marhaságot, csak ritka nagy.........tud mondani - remélem még te is érted.

A zsidó-palesztin konfliktus oka csak a kurucon vallási/faji....meg nálad, akinek halvány fogalma sincs, mihez szól hozzá.

Területi.....érted ? .....területi viták azok, melyek már az ókor óta okozzák a konfliktust, valamint a zsidó állam és hadseregének létrejötte, mellyel a palesztin nemzet nem rendelkezik és történelme folyamán soha nem is rendelkezett.

Vastagon kevered a zsidó és egyéb arab konfliktusokkal, mint pl. a Nagy Mecset körüli évezredes konfliktus - kis csóka !

Tanújjá vaze....tanújjá és csak az után szólajjá meg....ja és a "kuruc főiskola" nem éppen a tárgyilagosságáról hírhedt.........

Hát barátom, te tényleg

Hát barátom, te tényleg nagyon „tanult” lehetsz!
Szerinted az izraeli helyzet nem vallási, hanem területi kérdés. Ja? Értem!
Azt is elmesélnéd, hogy a területi követelésüket mivel indokolják a zsidók? Várj, segítek! Egy bizonyos bibliai ígéretre hivatkoznak, amely szerint, ezt a földet, "maga az Isten ígérte nekik" (a CIONIZMUS alaptétele)! Ám akad egy is gond! A hajdani Izrael már rég megszűnt, az ott élő zsidók pedig szétszórattak a világban! Az ott élő arabok, palesztinok viszont maradtak és belakták azt a földet. Telt múlt az idő, majd Herzl Tivadar kitalálta, hogy a CIONISTA eszmék alapján visszafoglalják azt a földet, hiszen az Isten nekik adta!
A nyugati hatalmak, főként a 2.vh.-t követően támogatták ezt a dolgot. A Balfour nyilatkozat(1917) eredetileg 50-50%-ban szerette volna megosztani ezt a területet, az ott élő palesztinok és az újonnan érkező zsidóság között. A zsidók elkezdték pénzért felvásárolni a palesztin földeket, amelyeket a saját 50%-uk fölött kellett volna nekik. A palesztinok gyorsan felismerték az igazi szándékot és nem adtak el több földet nekik. Ekkor a zsidók, a britekhez mentek panaszra. (Akkoriban brit gyarmat volt Palesztina) Ám a britek (akik egészen addig mindenben szövetségesként segítették a CIONISTÁKAT mindenben), továbbra is azt hangsúlyozták, hogy ezt békésen 50-50 arányban kell megoldani. Ekkor, a harcias zsidók már a briteket is ellenségként kezelte. (Dávid király szálloda elleni robbantásos terror támadás 1946-ban, amelyet Menáhem Begim vezette, Irgun terrorszervezet hajtott végre)
A britek aztán kivonultak a térségből és az akkori Népszövetség (ENSZ elődje) gondjára bízták a forrongó térséget.
A II. vh. után (1948), a győztes hatalmak segítségével (értsd diplomáciai, katonai, anyagi segítség) hivatalosan is létrehozzák a mai Izraelt.
Azt mondod, hogy azért Izrael a király a térségben, mert a palesztinok nem tudtak hadsereget állítani? Az izraeli hadsereget sem Izrael, hanem főként a z USA hozta létre és a mai napig ők támogatják. Ezért lehetséges, hogy a térséget egy ilyen p.csányi ország terrorizálhatja. Még mielőtt elájulnál az izraeli hadsereg profizmusától és bátorságától!
Sokan úgy mondják, hogy Izraeli-Palesztin konfliktus. Ez nem az. 1956-ban sem Magyar-Szovjet konfliktus volt, hanem Szovjet megszállás és mészárlás! Egyenlőtlen erők „küzdelme”!
De térjünk vissza a vallási és a területszerző háború témához!
Szóval Izrael éppen a saját vallásában létező dogmára építve tart igényt a területre. Tényként kezeli, hogy azt a földet, Izrael Istene ígérte nekik. Tehát ezért formálnak rá jogot. Csak van egy kis bökkenő!
El tetszettek menni onnan! Ennyire egyszerű a képlet! Holnap az olaszok követelik vissza a régi római birodalmat?
De jó! Vegyük úgy, hogy csupán területről szól ez a háború! Ok! Akkor viszont a Cortezék idején, az indiánok ellen elkövetett népirtások sem kenhetőek az egyházra, hiszen csak az indiánok területéért gyilkolták le őket. Nem vallási alapon. Mégis az egyházat vádolják ezért! Miért is? Csak területi alapon folytatták a háborút.
A keresztes háborúkat sem vallási alapon folytatták, csupán területeket akartak szerezni, Anatóliától a palesztin sivatagig! Nem is értem, hogy miért vádolják az egyházat ezzel, még ma is?
Aztán vegyük a katolikusok és a protestánsok vagy a síiták és szunniták közti háborúkat. Azok sem vallási háborúk voltak. Csupán egymás területeit, városait akarták megszerezni!
Ám, ha ez úgy van, ahogy te akarod (félre)magyarázni a dolgot, akkor a nácik sem vallási alapon követték el a holokausztot? Miért? Hát ők a legelejétől deklarálták, hogy új „életteret” hoznak létre. Ezért volt szükségük a zsidók házaira, vagyonára, földjeire. Csupán területet akartak szerezni! Vagy nem?
Szilkamecset:
A 2. században, a rómaiak legyőzik Bar Kohbát és a zsidókat kitiltják Jeruzsálemből. A nagytemplomot ekkor lerombolják és Jupiternek szentelt templomot emelnek a romjain. A 7. században a muzulmánok felépítik a Sziklamecsetet. Ekkor már 500 éve nem létezik a zsidók temploma. A zsidók a mai napig nem tettek le arról a tervükről, hogy újra építik a régi Nagytemplomukat (próféciáik szerint, akkortól lesznek a világ urai). Ám ehhez a Sziklamecsetet le kell rombolniuk!
Mára az USA is látja, hogy mekkora hibát követett el akkor, amikor ennek aterrorállamnak a születésénél bábáskodott. Csakhogy, ha most elítélné Izraelt és leállítaná a támogatásokat, akkor azzal elismerné, hogy mekkorát hibázott annak idején! Ezért inkább cinkosan félrenéz, esetleg egy halk ejnye-bejnye és annyi. A mi kis országunk pedig, mint az USA NAGY SZÖVETSÉGESE, szintén nem szól semmit, amikor percenként öl gyerekeket, a holokauszt népe!
Szerintem elég tárgyilagos voltam. Nem is olyan rossz egy 'eccerű, tanulatlantól!

Örültem, hogy pallérozhattalak! Az már világos, hogy melletted a kályhakorom csillámpornak tűnik!

Ui.: Mai hír, hogy a hőseid, egy ENSZ iskolát szórtak meg rakétákkal. Az áldozatok ismét GYEREKEK! Az oda menekülők azt mondják mészárlás volt! Zoltai Andiék nem szólnak hozzá semmit? És te?

bravó, "bejött a wikipédia" ?

Te kis húgyagyú, most bukkantál wikire ? Mondtam, hogy eccerű vagy kistojás.......

"A diaszpóra görög szó, szétszóratást jelent. Héberül galut. A zsidóság a Bár Kochba király nevével fémjelzett szabadságharc (időszámítás szerint 132-135-ig) leverése után, Róma kegyetlen megtorlásba kezdett. A felkelés kirobbantásában nagy szerepe volt rabbi Ákivának akinek nagy számú követője volt és Bár Kochbáról kijelentette, hogy ő a messiás. Az életben maradt zsidók és akiket nem hurcoltak el rabszolgának, kénytelenek voltak elhagyni az ősi földet. A Földközi-tenger partvidékén már jelentős létszámban éltek közösségek (Törökország, Itália, Dél- Spanyolország, Görögország). A zsidók azért telepedtek le itt, mert ezek jelentős kereskedelmi helyek voltak. Itt kereskedtek, nem csak pásztorkodtak." Ez is wiki.

Még egyszer, csak neked, csak tőlem:".....kénytelenek voltak elhagyni az ősi földet. ....."

Ugye, hogy csak neked ennyire bonyolult.....

Ezt a Wiki nélkül is tudtam

Tudom, hogy számodra hihetetlen, de ezt a Wikitől függetlenül is tudtam. A Wiki-t amúgy sem tekintem hiteles forrásnak.

//Még egyszer, csak neked, csak tőlem:".....kénytelenek voltak elhagyni az ősi földet. ....."//
Kit érdekel? Elhúztak és annyi! Egy másik nép belakta. Jött egy erősebb nép, amelyik önerőből leigázta és elzavarta őket. Önerőből, érted? Nem segítséggel. Bar Kohba úgy gondolta, hogy partizánharccal megverheti a legnagyobb hadsereget. Tévedett. Nem kicsit!
A délvidéki magyarokat is elkergették a földjükről, házukból 1940 és 1946 között. Csaucseszku pedig komplett magyar falvakat telepített kis és rombolta le őket. A szlovákok szintén elkergették a magyarokat. Mégsem zajongunk, hogy Amerika adja vissza nekünk az "ŐSI FÖLDET"!
Semmi keresni valójuk már ott! A mostani helyzet a CIONISTÁK agressziójának köszönhető. Abba már bele sem megyek, hogy a zsidó próféciákkal ellenkezik ez a fajta erőszakos országszerzés. Nem véletlenül ítéli el sok ortodox zsidó szervezet IZRAEL létét. Lásd a legutóbbi new yorki tüntetésen. A CIONIZMUS ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN A JUDAIZMUSSAL! Ezt írták az ortodox rabbik a táblájukra!

Ha nincs az USA, akkor Izrael sem létezik!

A hozzád hasonló, palesztin-holokauszt tagadók ezt nem értik! Te még az ortodox rabbinál is jobban akarod tudni a zsidósággal kapcsolatos dolgokat.
Ne velem vitatkozz! Vitatkozz velük! Látod? ők tiltakoznak, mert nem olyan sumák, cinkos senkik, mint Zoltai Andiék, te és barátaid!

Örültem, hogy egy picit megint taníthattalak!
:)
nyeheheheheheheheheheheheheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
;)

Ui.:
Mivel már többször írtad, hogy "eccerű" hát segítek! Az kis piros vonal a szó alatt azt jelenti, hogy súlyos hibát vétettél, a helyesírás szabályai ellen! Ha pedig szándékosan írod így, akkor ezt a jelet tesszük ki: '
Ezzel jelzed, hogy szándékosan írtad helytelenül, vagy fonetikusan! Én azért nem írok kínaiul, mert nem tudok. Te miért erőlködsz a magyarral?

hányszor megmondtam már, hogy eccerű vagy.........

....és az oldalon próbálod kompenzálni hatalmas ismerethiányodat, de sajnos ez sem megy maradéktalanul neked.

Kényszerből állítasz baromságot, vagy "születési adottság ?"

Az általam leírtakat a Wikitől függetlenül írtam

Tudom, hogy számodra hihetetlen, de ezt a Wikitől függetlenül is tudtam. A Wiki-t amúgy sem tekintem hiteles forrásnak.

//Még egyszer, csak neked, csak tőlem:".....kénytelenek voltak elhagyni az ősi földet. ....."//
Kit érdekel? Elhúztak és annyi! Egy másik nép belakta. Jött egy erősebb nép, amelyik önerőből leigázta és elzavarta őket. Önerőből, érted? Nem segítséggel. Bar Kohba úgy gondolta, hogy partizánharccal megverheti a legnagyobb hadsereget. Tévedett. Nem kicsit!
A délvidéki magyarokat is elkergették a földjükről, házukból 1940 és 1946 között. Csaucseszku pedig komplett magyar falvakat telepített kis és rombolta le őket. A szlovákok szintén elkergették a magyarokat. Mégsem zajongunk, hogy Amerika adja vissza nekünk az "ŐSI FÖLDET"!
Semmi keresni valójuk már ott! A mostani helyzet a CIONISTÁK agressziójának köszönhető. Abba már bele sem megyek, hogy a zsidó próféciákkal ellenkezik ez a fajta erőszakos országszerzés. Nem véletlenül ítéli el sok ortodox zsidó szervezet IZRAEL létét. Lásd a legutóbbi new yorki tüntetésen. A CIONIZMUS ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN A JUDAIZMUSSAL! Ezt írták az ortodox rabbik a táblájukra!

Ha nincs az USA, akkor Izrael sem létezik!

A hozzád hasonló, palesztin-holokauszt tagadók ezt nem értik! Te még az ortodox rabbinál is jobban akarod tudni a zsidósággal kapcsolatos dolgokat.
Ne velem vitatkozz! Vitatkozz velük! Látod? ők tiltakoznak, mert nem olyan sumák, cinkos senkik, mint Zoltai Andiék, te és barátaid!

Örültem, hogy egy picit megint taníthattalak!
:)
nyeheheheheheheheheheheheheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
;)

ne hagyatkozz az üres fejedre...nem megbízható !

"Nem véletlenül ítéli el sok ortodox zsidó szervezet IZRAEL létét."

Kijárhattad volna a maradék 4 osztályt is. Egyetlen egy ortodox vallási szervezet nem ítélte el soha Izraelt -látod mennyire hülye vagy ? - azonban az ország közigazgatási irányítását, politikai irányultságát, igazságszolgáltatását...stb. kizárólag vallási alapokon képzelik el ! ( Írta, már, hogy ennyire hülye vagy ? Igen ? )

"Ha nincs az USA, akkor Izrael sem létezik!"

Bőven lenne mit pótolnod, beleugatsz a levegőbe kolosszális ostobaságokat.
A jenkiknek semmi köze Izrael állam megalakításához, hisz korai hadserege Csehszlovákiától vásárolta, majd a britektől zsákmányolta a fegyvereit, később Franciaországból vásároltak, majd a francia embargó idején a Svájcban őrzött Mirage 4 tonnányi dokumentáciját lopta ki a Moszad Svájcból és ez alapján készült el "zsidó Mirage" - a Kfir vadászgép.
A jenkik az állam megalakulása után kezdtek támogatásba és tudományo együttműködésbe.

Te kis üres fejű "réti bölcs"...........

Mentsd el magadnak, hogy ne nézzenek téged hülyének az ostobaságaid miatt.

Zoltai Andi és bandája

ismét hisztizik a Szabadság téren. Ott voltak még: Lendvai Ildike, Karácsony Gergőke, sebaj Tóbiás Józsika, Magyar(?) Fruzsika és népi zenekaruk, az ajvék-kórus.
Na, most mi lesz?
hehehehehehehe
De hová tűn Mécs Imi?
:)

Zoltai Andi..

Én csak azt kivánom mint nem zsidó, nem cigány Magyar ember, hogy a te bandád, a te családod járjon ugy, mint akiket te hitvány gazember itt sértegetsz! Ezt kivánom a Jó Istentől neked te mocskos féreg!

Látom működik a cenzúra!

Semmi baj!
Attól még a véleményem változatlan! Nem nagyon érdekel a hozzád hasonló "nem cigány, nem zsidó", nem magyar embere véleménye!
Amíg Zoltai Andika és csapata egy szobor ellen tüntetget, addig Gázában gyermekeket gyilkol a holokauszt népe!
Amíg Andika és te nem emelitek ez ellen a hangotokat, addig nem érdekel , hogy mennyire zavar benneteket ez a szobor. Engem jobban zavar a jelenleg zajló palesztin holokauszt!

Még egy dolog:
ÉN NEM ÉLTEM A 1944-BEN, ÚGYHOGY BÁRMENNYIRE IS SZERETNÉK ANDIÉK, NINCS BŰNTUDATOM AZ AKKOR TÖRTÉNTEK MIATT! AHOGYAN NEKI SINCS AZ APJA PUFAJKÁS MÚLTJA MIATT!

Örülök, hogy ennyire felháborodtál, mert ez azt jelenti, hogy sikerült beletaposnom a lelki világodba!
:)

Látom működik a cenzúra!

Semmi baj!
Attól még a véleményem változatlan! Nem nagyon érdekel a hozzád hasonló "nem cigány, nem zsidó", nem magyar embere véleménye!
Amíg Zoltai Andika és csapata egy szobor ellen tüntetget, addig Gázában gyermekeket gyilkol a holokauszt népe!
Amíg Andika és te nem emelitek ez ellen a hangotokat, addig nem érdekel , hogy mennyire zavar benneteket ez a szobor. Engem jobban zavar a jelenleg zajló palesztin holokauszt!

Még egy dolog:
ÉN NEM ÉLTEM A 1944-BEN, ÚGYHOGY BÁRMENNYIRE IS SZERETNÉK ANDIÉK, NINCS BŰNTUDATOM AZ AKKOR TÖRTÉNTEK MIATT! AHOGYAN NEKI SINCS AZ APJA PUFAJKÁS MÚLTJA MIATT!

Örülök, hogy ennyire felháborodtál, mert ez azt jelenti, hogy sikerült beletaposnom a lelki világodba!
:)

talán.......

....próbáld meg kiismerni a pc-det és akkor - vélhetően -nem duplázol izgalmadba és borzalmasan primitív !

Oszt' jó napot ?

A holokauszt népének tombolása napjainkban. A célpontok GYEREKEK!!!!!
Csak 18 éven felülieknek való képek!

http://kuruc.info/r/4/130484/

Amit a polkorrekt "magyar" média elfelejt megmutatni!
A lényeg, hogy a holokauszt MEA CULPA megemlékezésekről beszámolhassanak!!!!

most éppen melléugattál !

Beismerte Izrael, hogy "tévesen" belőtt az ENSZ-iskola udvarára, de az akkor üres volt, nem halhattak meg emberek. http://youtu.be/r_rhjJ0JY1Q
11:10 AM - 28 Jul 2014

A videót is nézd meg, hogy tudd, miért szopsz most !

mégis mit vársz - lódobogást ?

Talán nem kellene iskolák és kórházudvaron felállítani a palesztin Grad rakétákat, akkor valszeg a zsidók sem oda lőnének !
Mind emellett a zsidók sem makulátlanok ebben a kérdéskörben...csak undorító az egyoldalú mutogatás mind a két fél részéről !

Hölgyeim és Uraim, drága Cigányok és aranyos Zsidók !

Az a tény, hogy évente több holokauszt megemlékezést is tartanak, egyáltalán nem a zsidók/cigányok bűne, hanem az álszent, sunyi kormányé ! A zsidók soha nem követelték a kormánytól, hogy kéthetente megemlékezés legyen, aki ennek az ellenkezőjéről tud, kérem, tegye ide bemásolva !

Oszt' jó napot !

Öljünk meg hat millió németet

Öljünk meg hat millió németet

A második világháború után egy zsidó csoport elhatározza, hogy véres bosszút állnak a nácikon testvéreik legyilkolásáért. Hat millió németet szándékoznak elpusztítani, korra, nemre való tekintet nélkül, hogy megmutassák a világnak: nem lehet büntetlenül zsidókat ölni.

Volt azonban egy maroknyi elszánt csoport, akik nem nyugodtak bele, hogy zsidók millióinak gyilkosai még szabadlábon vannak. Ők voltak a „Nakam” (héberül: bosszú), azaz a „Zsidó bosszúállók.” A tagok olyan húszas éveikben járó fiatalok voltak, akik elvesztették családtagjaikat, és koncentrációs táborokból, gettókból, vagy a Churchill javaslatára létrehozott Zsidó Brigádokból verődtek össze.

Zsidó Brigádok

A Churchill által támogatott Zsidó Brigád volt az egyetlen független zsidó katonai szervezet, amely a II. világháborúban a szövetségesek oldalán harcolt. A tagok többsége Palesztina földjéről érkezett, leginkább abban a reményben, hogy tevékenységükkel elnyerik a Nyugat támogatását a zsidó állam létrehozására, illetve, hogy legyőzzék a náci Németországot.

Rövid egyiptomi kiképzésük után a mintegy 5000 főnyi zsidó alakulatot az olasz fronton vetették be. A háború végén, ezek a csapatok Északkelet-Olaszországban, illetve Ausztriában találkoztak a holokauszt túlélőivel. Nem sokkal később az egységet a britek hivatalosan feloszlatták. A csapat tagjainak jó része azonban még csak akkor látta elérkezettnek az időt saját háborújuk megkezdésére: bosszút állni a vélt, vagy valós náci bűnösökön.

A zsidó bosszúálló brigádokat több részre osztották, akik a szövetségesek hallgatólagos beleegyezésével már 1944-ben megkezdték nem hivatalos tevékenységeiket olasz és német területeken. Mivel a brigádok tagjai élvezték az angol katonai hírszerzés támogatását, és ingyen utazhattak a II. világháború utáni Európában (a britek által kiállított hivatalos meghatalmazással), ezért „rendkívül hatékonyak voltak a célpontok felkutatásában, majd azok törvényen kívüli elítélésében”

A csoport tagjai beszivárogtak a különböző állami szervekbe, és a bűnösnek vélt nácikat elfogták, majd eltették láb alól. Van, akit megfojtottak, voltak, akiket felakasztottak. Az akasztásokat legtöbbször garázsban hajtották végre, úgy, hogy az áldozatot az autó tetejére állították, nyakát körbe kötötték, és felfüggesztették a tetőgerendára. Majd egyikük elhajtott az autóval, míg az áldozat ott maradt lógva.

Michael Elkins, a BBC egykori Jeruzsálemi tudósítója sokat foglalkozott a témával. Ő számol be arról, hogy 1945 után Németországban számos esetben előfordult, hogy magas rangú volt nácikat találtak holtan útszéli árkokban - vélhetően „cserbenhagyásos gázolás” áldozatai lettek. Más nácik saját autójukkal szenvedtek halálos balesetet, rejtélyes mechanikai meghibásodás következtében. A Gestapo egyik volt vezetője éppen a kórházi ágyában várt egy műtéti beavatkozásra, amikor az infúzióján keresztül, rejtélyes módon kerozin került a véráramába.

A zsidó csapatok a lehető legnagyobb titokban, felhajtásmentesen végezték a dolgukat. „A teherautó megállt egy előre megbeszélt helyen, amely hivatalosan nyomozási helyszínül szolgált volna. Amikor a tóhoz értünk, elővezettük az SS katonát, megfojtottuk, a hullára egy nagy követ kötöttünk és belöktük a vízbe” – emlékszik vissza az egyik bosszúálló.

„Mi nem azért cselekedtünk, hogy felhívjuk a jövő generációk figyelmét a nácik által elkövetett bűnökre és azok konzekvenciáira. Minket csak a bosszú vezérelt. Tudja, mi az, hogy a bosszú édes íze? Nos, én pont ezt éreztem: kivégezni egy nácit, Nyugodt lelkiismerettel öltem, és ha újra meg kéne tennem, megtenném.” – mondta egy másik volt brigádtag.

Szemet szemért – kísérlet hatmillió német elpusztítására

A Brigádon belüli keményvonalasok a célzott likvidálások mellett, a „szemet szemért” elv alapján több millió német válogatás nélküli meggyilkolását tervezték. München, Berlin, Weimar, Nürnberg és Hamburg víztározójába kívántak halálos mérget juttatni, hogy így pusztítsák el az említett városok lakosságát. Előzetesen, mint szakemberek, vagy egyszerű munkások beszivárogtak a vízellátó üzemekbe. Éjszakákon át tanulmányozták a vízművek tervrajzait, arra külön figyelmet szenteltek, hogy az amerikaiak elől elzárják a vizet, ezzel biztosítva, hogy csak a németek kapjanak a mérgezett folyadékból. „Minden készen állt az akcióra, csak az engedélyre vártunk” – írta később az egyik résztvevő.

Abba Kovner, a keményvonalasok vezetője Palesztinába utazott, hogy megszerezze az ottani zsidó vezetés - elsősorban – morális támogatását. Találkozott Chaim Weizmannal, a leendő izraeli állam első elnökével, aki a manchesteri egyetemen vegyészként végzett. Amikor meghallgatta Kovnert a holokauszt borzalmairól, nem támasztott akadályt: áldását adta a bosszúállók akciójára, sőt felajánlotta segítségét a méreg megszerzését illetően.

A terv azonban sosem valósult meg. Kovnert egy nagy adag méreggel a brit katonai rendőrség letartóztatta, miközben Izraelből hajózott vissza Európába. Vélhetően elárulták, valószínűleg azért, mert a cionista vezetés attól tartott, hogy egy ilyen nagyszabású tömegmészárlás aláásná a cionizmus Holokauszt után kialakult ideológiájának morálját és veszélyeztetné az önálló zsidó állam megteremtését is.

min csodálkozol - mesés hableány ?

Talán tapsolniuk kellett volna a zsidóknak a náci rémtettekhez ? Ne légy gyerek - hableány....

Zoltaiék "bojkottja":

Zoltai Gusztáv (akit nemrég, hűtlen kezelés miatt kipöccintettek a MAZSIHISZ vezetéséből) megszavazta, hogy az állam által kínált holokauszt évre elkülönített anyagi támogatást nem veszik fel. Így bojkottálva a Fidesz holokauszt évét, a Szabadság térre tervezett emlékmű miatt!
Eddig értem.
Aztán az "Élet menetét" szervező fővédnökeként, csak elfogadta a kormány által adott 10 000 000 forint támogatást.
Zoltai Andika pedig (az öreg, pufajkás Guszti leánya) addig rongálgatva hívja fel magára a figyelmet, amikor éppen nem "köcsög kurváz" le valakit a kamerák előtt!
Most akkor, hogy van ez?
A tiltakozás hangos. De a pénznek nincs szaga – a legtöbb zsidó szervezet felveszi a kormányzati támogatást. Megbékélés helyett állóháború, de a tüntető egyre kevesebb.
A hitközség is jóllakik és a bojkott is megmarad?

http://www.youtube.com/watch?v=Nd_c-HlEVrM#t=505

Suchman elvtárs ismét előkerült!

Szegény féleszű már saját magával vitatkozik! Olyan szinten, hogy még Kálmán Olgi is csak pislogni tud.
Szerinte Adolf Hitler emlékművét akarják felállítani a Szabadság téren!
Sőt! Ő még azt is darabra kiszámolta, hogy a Jobbik szavazói, közül kereken 400 000-en gondolkodnak úgy, mint Szálasi! Csak gratulálni tudok a géniusz matemetikus előtt! Bár akkor is ilyen jól számolt volna, amikor a sávolyi moto-GT pálya építését is csődbe vitte!

'Suchman szerint 400 ezer Jobbik-szavazó gondolkodik úgy, mint Szálasi - ezért nem épülhet meg a Szabadság téri "Hitler-szobor"
Szerencsére nem kell tehetetlen elkeseredettségünkben felvágni az ereinket, ismét felcsillant ugyanis a remény, de legalábbis az ATV stúdiójának reflektora a jól ismert tar fejtetőn: négy évnyi szünet után visszaszáll a fasizmus elleni kíméletlen harcba a szintén kiirtott holobohóc, Suchman Tamás.

- Mikor történt a holokauszt? - Mikor a mennyezet repedezett
A kiirtását fényképekkel is bizonyító privatizációs exminiszter friss híreket hozott a Szabadság téri "Hitler-szobor" építésének legújabb fázisairól. Még azt is precízen kiszámolta pufajkás Horn minisztere, hogy 400 ezer Jobbik-szavazó gondolkodik úgy, mint Szálasi - a "többinek pedig vagyon kell".
A Mazsihisz egykori alelnöke megerősítette azt is, amit eddig is tudtunk: Orbán Viktorral soha nem voltak vitáik. Csak most az egyszer kicsit "át kell alakulni". Sajnos az antifa-magyar szótár még nem készült el, így minden egyes mondatát mi sem értettük a nagy ellenállónak, de nyugtasson bennünket a tudat, hogy még Kálmán Olga demokratikus vitakultúrája sem volt képes ellent mondani a december környékén gereblyefogakat előszeretettel gyújtogató MSZP-s exminiszter istenérveinek.'

http://www.youtube.com/watch?v=C4lXljtoPKM#t=342

Ha jól értem, akkor azon háborog, hogy más 2.vh.-s áldozatokra is emlékezni lehet majd, nem csak az övéikre! Azzal érvel, hogy egyetlen országban sincs olyan emlékmű, amelyik a 2. vh. minden áldozatának emléket állít! Speciel ebben (is) téved! Természetesen a legtöbb temetőkben található, de számos köztéri alkotás állít emléket a 2. világégés VALAMENNYI ÁLDOZATÁNAK! Ebből persze számos alkotás a helyi áldozatokra emlékezik meg (neveik felsorolásával), ám vannak olyanok, amelyek általánosan, valóban minden áldozatnak állítanak emléket. Beleértve a hősi halált halt magyar, orosz, német egyéb katonáknak, a polgári áldozatoknak, vagy a holokausztban elhunytaknak.
Kezd olyan érzésem lenni, hogy a Szabadság téren tüntetők és a Suchman félék szerint, csak a holokauszt zsidó áldozataira szabad emlékezni, a 2. világháborúval kapcsolatban! Valóban csak ők pusztultak el akkoriban? Mások nem? Vagy a többi áldozat között szabad válogatni, hogy "ez jó áldozat", "ez meg rossz áldozat"? Tényleg ki szabad sajátítani a 2. világháborút bárkinek is?
Hol van a híres tolerancia?
Az már csak egy extra kérdés, hogy vajon miért nem tiltakozott Suchman elvtárs, amikor a hajdani pufajkásnak (Horn Gyula) állítottak szobrot szülővárosában, Marcaliban? Jaaaa? Hogy a mi karhatalmistánk jó karhatalmista? A másik skinhead múltú tagja nem kerülhet poziba? Pufajkásból miniszterelnök? Aaaaz mehet!
Hát igen! Ez a faszi dünnyögött Mohácsi oldalán, egy keszthelyi majálison, hogy az ott lévő gárdisták félelmet keltenek benne! Vele szemben egy 40 kilós, terhes megfélemlítő gárdist lány állt a tömegben! Hö-hö-hö!
Aki egy 40 kilós lánytól bericcentett, az mindentől bericcent! Így már nem is csodálkozom azon, hogy most egy szobortól retteg, a kis pubi!
:)

melyik gárdista lányról beszélsz?

amelyik pornózott?

vagy aki mellette állt, az a macskanadrágos rúdtáncos társa? az a húsos fiú a Facebookról????

cccccc...

talán táéncolt neked is, drága?????

cccc.....

Hűűűűűűűha!

Most aztán jól odamondtál nekem, mi?
Akkor vegyük sorra:
1. Ott voltál azon a bizonyos majálison? Én igen! Nevtséges helyzet volt, hogy egy 40 kilós lánytól rettegett az MaSZoP, bajszos Hókuszpókja! A történet szempontjából irreleváns, hogy pornózott-e a gárdistalány. A beírásod csak arról szólt, hogy valamikor hallottál valamit, amit most "jól megmondtál" nekem. Nem az én dolgom a gárdistákat megvédeni. Védjék meg a vezetői, ha akarják. Ha pornózott, annak semmi köze ahhoz, amit én írtam.
2. Hogy ki áll, ki mellett, azt nem tudom. Cicanadrágos rúdtáncos? Húsos fiú a facebookról? Te most miről gagyogsz?
3. Drága? Te udvarolsz nekem? Azt sem tudod, hogy ki vagyok! Nekem egy picit gyors ez a tempó. A Zukerberg-bookon nem vagyok fenn, ahogyan egyéb közösségi site-on sem. Kérdésedre a válaszom: Nekem nem táncolt senki a gárdából.
4. Összefoglalva:
Látom nem értetted, hogy mit miért írtam fentebb. Nem igazán érted a párhuzamokat. Ideröffentettél valamit, aminek semmi köze az én témámhoz! Ügyes vagy!
Nem fogok gárdistákat megvédeni, mert nem az én dolgom!
Csupán arra hívtam fel a figyelmet, hogy a keszthelyi majálison történteket és a Szabadság téren történt dolgokat ugyanaz a dolog a motiválta. Nevesül az, hogy ha nem tudnak egy jelenséget uralni, akkor jön a műhiszti, a műbalhé. Ez történt a kikötő előtti beszédnél és ez történik akkor, amikor az ilyen kretének, mint Suchman, "Hitler emlékműről" béget a szektATVben.
Szóval, a személyes jellegű beírásaid helyett inkább tájékozódj és csak akkor írj, ha van mit írnod!
Nekem nem rokonom a gárdistalány. Sem a pornós, sem a terhes! Így hidegen hagy, ha mocskolod. A lényegen mit sem változtat. Azon, hogy Suchman és társai már tehetetlen dühükben fröcskölődnek és beszélnek hülyeségeket!
Alább a másik nagy szobor rontó videója.
Zoltai Andrea (a pufajkás múlttal is büszkélkedhető Zoltai Guszti bá kislánya), aki a tolerancia társág vezetője emígyen viselkedik, ha éppen tolerál egy másik véleményt:
http://www.youtube.com/watch?v=Rx1e44du2yw
No kérem! Ők és a sávolyi motorpálya tönkre tevője a tolerancia és az igazság bajnokai a holokauszt ügyben, a mai Magyarországon is!
ccc
:)

A MAZSIHISZ szavahihetősége, következetessége szabadosan:

Nagy duzzogva elverik 500 milliónkat, de azért a bojkottot is fenntartják az erzsébetvárosi zsidók
Együttműködési megállapodást kötött zsidószervezetekkel a 7. kerületi önkormányzat. A tervek szerint a kerület több mint 500 millió forintot költ az ún. holokauszt-megemlékezésekre. Ennek részeként felújítanak egy egykori csillagos házat, a történelemtanárokat pedig Auschwitz-túrára is elviszik. A Mazsihisz elnöke szerint ez az együttműködés nem jelenti a bojkott végét

Szóval haragszunk, de a pénzt elverjük. Azért még nagyon haragszunk!

Mi meg köszönjük, hogy ismét sok pénzt adhattunk ennek a pénzéhes, rosszindulatú, haragtartó csapatnak!
Talán átépíthetnénk még a Parlamentet zsinagógává és tök ingyen átadhatnánk azt is!
Hátha egy picit kevésbé haragudnának ránk!

Végre!

Fellépett a Pintérség, a Szabadság téren garázdálkodók ellen!
Zoltai pufajkás Gusztáv lánya Andika, már szipogva nyilatkozott, a holokauszt túlélők elleni fellépés miatt:
http://www.youtube.com/watch?v=n5cM0G3223I

Persze kicsit korábban más más stílusban adta elő magát:
http://www.youtube.com/watch?v=Rx1e44du2yw

Stílusos!

Bezzeg, amikor a füvön ücsörgő gárdistákat, vagy a 2006-os demonstrálókat ütötték, verték, lefújták könnygázzal a rendőrök, akkor nem ajvékolt!
Pedig ők még csak könnygázt sem kaptak!

nagyon helyes

verték volna még jobban.....

de sebaj, Viktorkáék építettek nektek stadionokat, ott feszülhettek...

macskajancsik....

megkaptátok a pénzt a 2006-os balhéért...

Rudolf János képe

???

ettől most több sört fogsz kapni? esetleg lesz végre csajod? vagy mi a fasz az, aminek ennyire örömködsz..?

------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Sör?

Kösz nem élek vele, mert anti alkesz vagyok!
Csajok?
Nős vagyok, nekem elég egy nő, az meg az enyém!
Viszont sikerült újból belemarnom a kis lelkedbe, hiszen belefolytál a témába! Ennek viszont örülök!
:)
Amúgy mi van veled Jani? Itthon vagy? Te sem fértél fel a vonatra, mint a Szabadság téri elvtársaid? Pedig a te pedigréddel nem is az 1. osztályon, hanem rögtön a mozdonyvezető mellett kellet volna ülnöd!
Szóval annak örömködök, hogy újból ekézhetlek egy picit!
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANI!
Mi van veled?
:)
Ui.: Sem te sem a kis védenced, akinek a védelmére keltél, nem nyilatkoztatok arról, hogy miért kellene elnézést kérni valakiktől, akik alapból nem szeretnének megbocsátani? Én úgy nevelem a gyerekeimet, hogy mondjanak bármit nekik az isiben, nekik nincs miért elnézést kérjenek. Főleg olyan dolgokért, amelyek 70 éve, tehát jóval előttük tettek olyanok, akik nem is rokonaik! Tehát nálunk nincs holo megemlékezés, főleg holo bűntudatra nevelés! Nem fognak szégyenkezni valami olyanért ,amihez nekik semmi közük, főleg nem úgy, hogy mások parancsolnak rájuk, hogy szégyenkezzenek! A bocsánatkérés már sokszor megtörtént. A másik oldal nem fogékony, sőt elutasító volt. Akkor ennyi! Volt idő kiengesztelődni, megbékélni. Nem sikerült NEKIK! Akkor kész! Nincs tovább Mea culpa! A mi családunkban és egyre több magyar családban legalább is már NINCS!

hányszor mondtam, hogy kis adagokat dönts magadba........

.....nem kell rögtön felszippantani az egészet, mert látod mekkora bődületes - de főleg hazug - böffenés hagyja el ha is szádat !

" Nem fognak szégyenkezni valami olyanért ,amihez nekik semmi közük, főleg nem úgy, hogy mások parancsolnak rájuk, hogy szégyenkezzenek! "

És kik azok a "mások" akik ráparancsolnak a csávókra, hogy szégyenkezzenek, de főleg milyen módon, mikor, hány alkalommal, hol ?

Érkezhet a szösszenet ennek igazolására ! ( vagy csak azért fingunk a tömött, meleg buszon, hogy mások is élvezzék ? )

Nesze neked "Mea Culpa

Nesze neked "Mea Culpa Maxima"!
Hiába zarándokoltak el Németországból, a hajdani gyilkosok unokái, hogy elnézést kérjenek,a zsidóktól!
Az élet menete elnevezésű zarándoklatot olyan, főleg keresztény német fiatalok indították, akik nagyapjai, dédapjai bizonyíthatóan, a hajdani gyilkosok között voltak. A zarándoklat célja, hogy a leszármazottak BOCSÁNATOT KÉRJENEK ELŐDEIK BŰNEIÉRT, EZZEL ELŐSEGÍTVE A ZSIDÓSÁGGAL VALÓ MEGBÉKÉLÉST!
Ma, a győri hitközség képviselője kijelentette zarándoklat előtt, hogy ő nincs felhatalmazva arra, hogy megbocsásson!
Tessék? Eddig azt gondoltam volna, hogy elnézést illik elfogadni. Ezek után viszont hajlamos vagyok azt hinni, hogy zsidóság érdekeit inkább a harag és békétlenség fenntartása a jövedelmezőbb, holokauszt ügyben. Magyarul, A ZSIDÓSÁG NEM ÉRDEKELT A MEGBOCSÁTÁSBAN ÉS A MEGBÉKÉLÉSBEN!
Én, a zarándokok helyében megfordulnék, hazamennék és elmesélném otthon, hogy nem érdemes tovább erőltetni ezt a dolgot. Nem érdemes évente 365 napon keresztül megemlékezni a dologról. A másik oldal ugyanis, nem nyitott a rendezésre, amint az a mai mutatványból is kiderült! Csak azért holokausztozni, hogy ebből bizonyos körök jól megéljenek, egyáltalán nem szükséges.
Csak mellékesen:
Ugyanezek a körök manapság, a Szabadság téren tolonganak, garázdálkodnak, rongálgatnak kedvükre.
A magyarság számára pedig azt üzenik, hogy „Ugyan, felejtsétek már el a Trianont, a délvidéki népirtást, a felvidéki magyar üldözéseket, a Benes dekrétumokat, hiszen azok már nagyon régen voltak. Tessék megbocsátani az ellenetek vétkezőknek!”
Tessék kérem, jó példával elöl járni! Tessék kérem, elfogadni a bocsánat kérést! Legfőképpen pedig, tessék a megbékélést szorgalmazni, az állandó holokauszt megemlékezések helyett!!!!

Egyelőre kár a gőzért! Hiába az állami támogatásból megvalósított holokauszt év. Ha minden évben adnák, akkor arra is azt mondanák, hogy ez kevés. Ha minden nap bocsánatot kérnének, az is kevés lenne nekik. Persze, ha nem is akarnak megbocsátani, akkor minden hiába. Ez egy nagyon udvariatlan dolog a zsidóság részéről. Szerintem ezek után le kellene állni, a jelek szerint felesleges erőlködni! A holo évre adott pénzt pedig fordítsák a gyermek éhezés visszaszorítására, hogy a MaSZoP is megnyugodjon végre ez ügyben!

Hát te aztán egy oltári

Hát te aztán egy oltári nagy gazember vagy ám! Ezt a fenti aljas mocskolódásodért érdemelted ki nálam.Én nem vagyok zsidó, de meg kell védenem őket az ilyen embernek nem nevezhető aljadékoktól, mint te vagy.Csak azt kivánom a JóIstentől, hogy téged és a te családodat érje mindaz, amik a szerencsétlen zsidókat - gyerekeket, betegeket, öregeket, nőket -ért a fasiszta eszement magyar gazemberek rémtettei által. Én soha az életben meg nem bocsájtanék ezeknek a gyilkosoknak.Valószinű, hogy te sem, ha a te családodat - szüleidet, gyerekedet, nagypapádat, nagymamádat, esetleg unokádat gázositották volna el.Gondolkozzál te embernek nem nevezhető valami!

nem nagyobb gazember mint te

én egy tatárjárás , török dúlás , Habsburg rabság, I. és II. világháború túlélője vagyok egy kommunisták által leépített, kirabolt ország túlélője. Mikor emlékeznek meg rólam? Mikor emlékeznek meg a közel 100 millió kiirtott indiánról a demokrácia hazájában Amerikában?

Rudolf János képe

Tanulatlan, azaz NEM tud gondolkodni

ezek csak arra képesek, hogy a kurucon található idióta hülyeségeket idemásolgassák.

Rövidesen ki fognak pusztulni.
Nem ezt kívánom nekik, csak ez az élet rendje. Az a törvény, hogy aki hülye az kihal.
Fogd hát fel ezt az egész vergődésüket úgy, hogy ez nekik most a haláltusájuk.
Ezeké a hülyéké specil ilyen. Naés?
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Szegény Jani!

Te csak arra vagy képes, hogy a saját hülyeségedet ismételgesd! Mindegy, hogy helyes-e, vagy már rég nem igaz! Megakadt a lemez nálad és ennyi!
Nem is tudom mióta mondogatod, hogy a "nácikok" ki fognak pusztulni, mert ez az élet rendje...stb.
Hmmm, tényleg?
Nekem úgy tűnik, hogy 2010-ben ugyanígy írtad le a Jobbikot is, aztán bejutott, míg a libsik eltűntek a pöcegödör mélyén. Aztán idén is az volt a duma, hogy náciknak annyi! Ehhez képest jobban szerepeltek, mint 4 éve. Ráadásul Európa szerte előretörőben van a szélsőjobb, míg a baloldal hanyatlik. Nemrég még a franciákkal példálóztál, ahol k.rva nagyot bukott a baloldali kormány. Hoppá! semmi baj! Te azért csak mantrázd a dumádat, hátha egyszer bejön!
:-)

Tényleg?

Én nem vagyok palesztin, de én sem bocsátanák meg azért, amit a zsidók művelnek velük!
Aztán persze a keresztényeknek sem kéne megbocsátaniuk, amiért kivégeztették Jézust!
Ha nem képesek megbocsátani, akkor ne várjanak senkitől se megértést a problémáik iránt!
Én nem öltem zsidót. Nem is deportáltattam! Nem hiszem, hogy nekem bármiért is szégyellnem kéne magam!
Most annak kell szégyellnie magát, akitől elnézést kérnek, de képtelen a megbocsátásra!
A magyarságnak is folyamatosan emlékeznie kell az olyan gyilkosokra, mint Szamuely Tidor, Kun Béla, Rákosi Mátyás, Péter Gábor, Gerő Ernő.....
Meddig folytassam. Érdekes, hogy az ő bűneikért soha nem kért bocsánatot a holokauszt népe. Pedig azt is magyar emberek ellen művelték. Csak azok keresztény emberek voltak!
Szóval te kis "aljadék", csatlakoznék az alattam szólóhoz, hogy tanulmányozd a magyar történelmet, aztán a zsidók által elkövetett tömeggyilkosságokat és utána óbégass!
A cionista Izrael már régóta végzi ugyanazt a népirtást, amit ellene csináltak a nácik. Csak az ellen nem kiabálnak a hozzád hasonlók, akiknek jól kimosták az agyát, a töri órákon!

Rudolf János képe

AGYATLAN elvtárs!

"szép látni mikor kurucon táplált turbónacionalistáink Izrael esetében tükörbe néznek majd rendre mennyire elszőrnyülködnek (pont a turbónacionalizmuson)...
Így logikus ember azt gondolná ha pl ott a palesztínok (azaz a kisebbség) mellé állnak akkor kishazánkban is ezt teszik és következetesen a romák mellé állnak.."

http://www.rudolfjanos.hu/node/67

Kuruc?

Akkor művelődj te is egy picit!
Az alábbi cikkből és videóból megtudhatod, hogy bizony már Izrelben, már zsidók tiltakoznak a holokauszt politikai célú használata ellen! Nem is akárhogyan!
Figyelem az alábbi videón holokauszt gyalázó kifejezések is elhangzanak! Ám ezt egy zsidó színésznő mondja ki:

http://www.youtube.com/watch?v=52Uo49FhuYg

"A holokauszt a legeslegjobb dolog, ami megtörténhetett veletek!" - Performansz az izraeli Jád Vásém múzeumban
A holokauszt világnapja előtti napokban egy Natali Cohen Vaxberg nevű izraeli előadó a jeruzsálemi Jád Vásém Holokauszt Emlékmúzeumban rendhagyó performansszal tiltakozott az ellen, hogy Izrael politikai célokra használja a holokausztot, illetve vele igazolja az általa elkövetett bűncselekményeket. A sajátos stílusú művésznőt időközben le is tartóztatták.

Natali Cohen Vaxberg izraeli előadóművész egy héttel ezelőtt a jeruzsálemi Jád Vásém Holokauszt Emlékközpontot és Múzeumot választotta a peformance jellegű tiltakozása helyszínéül. Gondolhatnák, hogy megteheti, mert őt nem lehet antiszemitázni. Csakhogy mégsem, mert a jeruzsálemi rendőrség Facebook-oldalán éppen ma olvasható, hogy Natali Cohen Vaxberget már napokkal ezelőtt letartóztatták, de korlátozó intézkedések mellett házi őrizetbe helyezték. Natali Cohen Vaxberg a hatalmas kiállítóépítmények, pontosabban a varsói gettólázadásnak emléket állító szoborcsoport tövében szentségtörő módon arról szólt, hogy holokauszt nélkül nem lenne Izrael állam, s a nagyvilág a holokauszt miatt huny szemet a cionisták által elkövetett gaztettek fölött.
Egyébként nem ez az első alkalom, hogy zsidók tiltakoznak a holokausztot politikai célokra kihasználó izraeli gyakorlat ellen. Néhány hónappal ezelőtt valószínűleg ortodox zsidók többi között ezt írták a Jád Vásém egyik emlékfalára: "Ha nem lett volna Hitler, a cionistáknak ki kellene találni".

A Jád Vásém bejáratánál a varsói gettólázadásnak emléket állító szoborcsoport előtt egy szigorú tekintetű, napszemüveges "Holokauszttestőrtől" védve Natalie Cohen Vaxberg "Holokausztként" mutatkozott be, aki végre, annyi év után ellátogat az emlékére állított város a városban nagyságú Jád Vásémbe.
Az időközben nagy fölháborodást kiváltó, megfilmesített előadás szövegének nagy részét lefordítottuk magyarra:
- Sálom! Én vagyok a... Holokauszt, a legeslegjobb dolog, ami megtörténhetett... na, kivel? Veletek! Mert az én jóvoltomból van nektek országotok. Bizony, az én jóvoltomból, s mindenek előtt az én jóvoltomból van hadseregetek. Nincs, akinek nagyobb köszönettel tartoznátok az elért sikeretekért... na, kinek is? Hát nekem! Kinek jár tehát a köszönet, kinek jár az áldás? S kinek jár a taps? Szerintem oly sok év után jár nekem a taps.
Mégsem jár? Úgy gondoljátok, hogy nem jár nekem? De igen. Sőt viharos taps járna nekem.
Mert hogyan tudnátok igazolni 1967-et (a területhódító háborút - J. K.), ha én nem lennék? Vagy 1948-at (egymillió palesztin elűzését, meggyilkolását - J. K.), ha nem lennék én? Na és kinek a jóvoltából vagytok képesek működtetni három millió embert magába záró gettót anélkül, hogy a nagyhatalmak összefognának és fölrobbantatnának benneteket? (...)
Ne feledjétek azt sem, hogy ki a ti tanítómesteretek! Vajon kitől tanultátok azt, hogy embereket etnikai hovatartozás alapján gyűjtsetek össze, majd vessétek őket koncentrációs táborokba? Háládatlanok vagytok!
Az anyátok vagytok, ebből a pinából csúsztatok ki Palesztinába, s ebből a mellből szoptok. Jóvoltomból következmények nélkül fejleszthettek atombombát, s már csak ezért is tapsvihar járna nekem. Na jó, megelégszem az egyszerű tapssal, megelégszem.
De vajon olyan pofám van nekem, mint akit könnyen ki lehet használni? Azt hittétek éveken keresztül, hogy békegalambbá változtatom az általatok lehugyozott betont, s ezért még taps sem jár nekem? Úgy látszik, meg vagytok zavarodva. Nem vagyok a vendégmunkásotok, nem vagyok a Hamupipőke jótevő tündére.
Mert mik lennétek ti nélkülem? Semmik, nullák lennétek! Csak az én jóvoltomból vagytok még itt. Talán az izraeli hadsereg jóvoltából? Ugyan, ne nevettessétek már ki magatokat! Ki látta el az izraeli hadsereget a kemencéből éppen kijött, még meleg emberi erőforrással? Nélkülem minden trockista népi front, akár három fegyvertelen taggal is, kinyírná az izraeli hadsereget. Még hogy erkölcsös hadsereg? De kinek a jóvoltából az? Ki adja magát prostitúcióra azért, hogy a világ erkölcsösnek lássa az izraeli hadsereget, s ezért egyetlen tapsot sem kap? Már régen hozzászoktam a sármútá (kurva, arabul - J. K.) szerepéhez, csakhogy az izraeli hadseregben a sármúták sem dolgoznak ingyen!
Tudjátok, mit? Szarom rátok és a tapsaitokra. Láttatok már szaró Holokausztot? Láttatok? Mától fogva nincs zsidó nép! Vége! Megtagadlak benneteket! Megtagadlak titeket! Nem léteztek, nem is léteztetek soha. Ez a büntetésetek! Talán ez majd eszetekbe juttatja, hogy kitől tanultátok a kollektív büntetés gyakorlását."

HOPPÁ!
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANI!
Ezt egy zsidó ember mondja, nem egy Jobikos, vagy a magyar nácikok! Most mi van? Beesik az eső?

Ajvékolj

http://www.kontrollblog.com/2013/11/a-vilagtortenelem-legnagyobb-nepirtasa.html
+ a négerek
+ a magyar történelmet is tanulmányozhatod. Bár neked olyan mindegy, te csak a fallal beszélgetőkkel szimpatizálsz.

Elég szánalmas, hogy mire képesek az emberek

az alábbiakban pár régi mese miatt!

Ez olyan, mintha valaki Andersen meséiben hinne, más pedig a Grimm testvérek meséit hinné el és ezekre egyházakat alapítva vennének fel különböző szokásokat, ritusokat, aztán ezek nevében mennének neki egymásnak...

Teljesen mindegy, hogy melyik mese szerint neveltek, melyik mese ritusait tartod, akkor is becsületesnek és tisztességesnek kell lenned! Nem lehet mesék alapján egymás népét kiirtani, hátrányos helyzetbe hozni, üldözni és egymáson bosszút állni, állandó bűntudatra kárhoztatni...!

De jó, hogy nagyobb problémáitok nincsenek!

Józan észt mindenkinek és racionalitást !

Magam részéről azt kérném, hogy a Holokausztra emlékezés legyen a magyar népnek egy forduló
az életében és váljék ez a "megbékélés napjává" mindörökre, mert csak ennek reményében van
tovább lépésre esélyünk! Legyen ez a nap a "józan ítélőképesség" napja, én ezt szeretném
tiszta szívemből! Ezt kellene minden józanul gondolkodó magyar honfitársunknak átgondolnia
azért ,hogy értelmet adjunk az életünknek! A békétlenség soha nem vezetett sehova, csupán
az erőszakhoz, amiben volt részünk éppen elégszer történelmünk során!

Jó!

Legyen egyetlen nap egy évben és kész!
Nem 1000 éves mea culpa maxima!
Nem az emlékNAPPAL van gond, hanem az évi 365 emléknappal!
Van 1 nap a halottakért, van 1 nap a '56-os áldozatokért, van 1 nap Trianon emlékére, van 1 nap a Doni hősök emlékére, van 1 nap az Aradi Vértanúk emlékére és legyen egyetlen nap holokauszt emlékére és pont!
Ne kötelezzenek mindenkit arra, hogy heti hét napon át hallják, hogy bár nem is élt akkor, de bűnös valamiért, amihez semmi köze!
Ez kelt békétlenséget!
Máskor azt halljuk (lásd Bauer ügy), hogy a gyerekek, unokák nem felelősek az apák, nagyapák bűnei miatt. Mégis úgy kezelik a magyarságot, hogy minden egyes tagja bűnös a holokauszt miatt. A 0 évestől a 110 évesig! Vagy a holokauszt ez alól is kivétel?
Hát nem!
Én nem vagyok érte felelős! Aki mást állít, az rágalmaz, hazudik, aljas indokból vádaskodik!
Nem vagyok hajlandó szégyenkezni olyan dologért, amit nem én követtem el! Viszont szégyellje magát az, aki a mai napig ebből akar megélni, hasznot húzni (Zuroff)!
A békétlenséget a Zuroff féle alakok keltik. Nem hajlandó tudomásul venni, hogy semmin sem változtat már azzal, ha az utolsó, szerinte „háborús bűnösöket” (hiszen Csatáry és Képíró ügyben sem adtak neki igazat) bíróság elé citálja. Ha ezek elfogynak, akkor ő munkanélküli lesz. Akkor kivel fog kötekedni? A leszármazottakkal? A jelenlegi kormányokkal? Vagy bármely néppel (pl. pont velünk), aki szerinte „BŰNÖS”? A megbékélés akkor kezdődhet el, ha az ilyen alakokat és szószólóikat is elhallgatatják. Mert a ők a békétlenség fő forrásai. A nyughatatlan vádaskodók, fenyegetők, feljelentők, bérretegők, megélhetési rettegők, Brüsszelbe futkozók stb.
ELÉG LEGYEN BELŐLÜK ÉS BÉKESSÉG LESZ!

Na most fogsz meglepődni

ugyanis ezzel amit írtál akár egyet is érthetnék én is, ha a végére nem teszed oda a Csatáry ügyet. Ugyanis ha valaki gyilkolt akkor szerintem tök mindegy mikor tette azt, vonják őt felelősségre.

De a lényeg -és amiben meg foglak lepni- a többiben jót szóltál.

RJ

Nem lepődöm meg!

1. Nagyon magasról tettem és teszek arra, hogy te miben értesz egyet velem. Sajnos annál jelentéktelenebb alak vagy, hogy nekem a te egyetértéseddel kellene foglalkoznom!
2. Csatáry ügy:
Ha valaki, hát te k.rvára tudod a jogi fogalmakat, illetve a eljárás mechanizmusokat magyarázni más esetekben. Érdekes! Most mégis csúsztatni és maszatolni szeretnél
JAAAAAAAAAAAAAAAANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
Csatáry ellen, magyar bíróság NEM hozott ítéletet. Ugyanis nem zárult le a per. Soha nem mondta ki a magyar bíróság, hogy meggyilkolt volna bárkit is. Ezért "JOGI ÉRTELEMBEN, Ő ÁRTATLAN"! Úgyhogy ne akard itt "bűnhődjenek a gyilkosok" dumával megkeverni a sztorit, mert ezzel éppen a Zuroff féle senkik malmát hajtod!

Nem jól tudod

1 - Csatáryt elítélték (már a háború után)
2 - Ő maga is elismerte mikor azzal védekezett, hogy "parancsra tette"
3 - Nünberg óta ez a parancsra tette duma NEM ad felmentést (jogpozitívista gondolkodás)
4 - A magyar bíróság sem mentette fel, hanem az első, a háború utáni ítéletet ismerték el törvényesnek. Ergo a magyar bíróság is bűnösnek mondta ki.

Szerencséje volt, hogy időben elpatkolt.

RJ

Írd már ide,hogy

pontosan melyik bíróság ítélte is el?
Utána pedig azt, hogy vajon demokratikus állam bírósága volt-e, vagy egy szovjetek által megszállt ország, magyargyűlölő, bábigazságszolgáltatása volt-e?
Utána pedig azt, hogy az akkori perben megszólalt-e a "vádlott", vagy csak jó komcsi szokás szerint, távollétében hoztak egy ítéletet. (lásd: Wass Albert ügy)
Utána meg arról írjál, hogy Csatáry, egészen konkrétan mire is írta, hogy "parancsra" cselekedett.
Utána pedig a nürnbergi témában arról írjál, hogy foszlottak szét, a sokáig „igaznak” tartott dolgok, amelyeket „tanúkkal is igazoltak”. (pl . emberszappan ügy)
Utána pedig azt írd ide, hogy elhangzott-e Csatáry szájából, hogy "igen, mindent beismerek, amit Zuroff állít"! Vagy csak megint közvetve akarsz valamit bizonyítani, ami a Magyar Bíróságnak sem sikerült!
Azt tudtam, hogy nagy az arcod, de már bírónak is kinevezted magad?

"Elpatkolt"?
Hát ilyenkor nincsenek kegyeleti érzéseid? Csak, ha egy holo túlélő adja be a kulcsot?
Nyugi, mi soha nem fogunk arra a szintre süllyedni, mint Izrael, aki háborús bűnöseiről nevez el reptereket, utcákat, laktanyákat stb.
Itt nem lesz Csatáry utca, ne parázz!

Ui.: jobban örülök, ha nem értesz velem egyet. Akkor vagyok nyugodt, mert akkor valamit jól csinálok, ha okoskodni akarsz! Úgyhogy húzd ki a nyelved a seggemből és alukálj szépen!

Bármi lehetséges

ha nem tudod miről vitázol.

RJ

365 nap? Csatáry?

Egyet értek RJ-vel. Viszont kiegészítésre szorul a vita korábbi etapja, mert én nem érzékelem, hogy az év 365 napján a holokausztról akarnának megemlékezni, de azt viszont érzékelem - de ezt sem az év 365 napján, de több nap, mint a holokauszt megemlékezéssel összefüggő kommunikációt -, hogy az antiszemita és holokauszt tagadó kijelentések egyre izélstelenebbek, durvábbak és gyakoribbak. Csatárynak biztosították tisztességes bírósági eljárásban a védekezés jogát, akiket viszont ő kínpadra és mészárszékre juttatott, azoknak erre esélyük sem volt. Viszont nem olyan biztos, hogy szerencséje volt, hogy elpatkolt, mert ha ezzel a lelkiismereti teherrel lépett át a túloldalra (ahonnan még senki sem jött vissza) és ott egy Jézus nevű zsidó rabbinak számot kellett adnia a cselekedeteiről, tetteiről az elég kellemetlen, de igazságos végeredménnyel záródhatott...

Jézus zsidó volt?

„Jézus Krisztus származása
1 Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve.
2 Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei.
3 Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám.
4 Arám fia volt Ammínádáb, Ammínádábé Nahson, Nahsoné Szalmón.
5 Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isai.
6 Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.
7 Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijjá, Abijjáé pedig Ászá.
8 Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfáté Jórám, Jórámé Uzzijjá.
9 Uzzijjá fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás.
10 Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás.
11 Jósiás fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni fogságbavitelkor.
12 A babiloni fogságbavitel után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel.
13 Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur.
14 Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud.
15 Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákób.
16 Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.”

Máté 1-17:11

Mit mond a 16. vers?
Jákób kinek az a apja? Józsefnek az apja!
Ki az a József? Jézus „nevelő apja”! NEM VÉRSZERINTI APJA!
A zsidó származás pedig vérségi alapon megy. Ráadásul hiába is lenne József, a „vérszerinti apa”, ugyanis a zsidóság anyai ágon származtat! Mária pedig Galileából származott!
Galilea: 'Galil Hag Góim' (héber), vagyis a gójok (nem zsidók) földje
Szóval, ennek fuss neki újból kisgyerek!
Neked is csak azt mondom, amit a RJ haverodnak sokszor. HA NEM ISMERED AZ ÍRÁST, AKKOR NE HIVATKOZZ RÁ, MERT MEGÉGETED MAGAD!

legyen belátásod szerint

Legyen belátásod szerint, nem akarlak meggyőzni, de azért figyelmedbe ajánlom, hogy Dávid Király zsidó király volt és az ő családjából anyai ágon (pontosan úgy, ahogy említetted) származott Jézus. Ennek a bizonyjtékait olvashatjuk az Ap.csel.2:30, Róma1:3, II.Timóteus 2:8 alatt, de Jázus zsidó származása tekintetében figyelemre méltó Esaiás, vagy akár a Zsoltárok könyve is.
A Galilea szó jelentése: gyűrű, kör, kerület. Nekem elhiheted 10 éves korom óta tanulok héberül, latinul és ógörögül (kicsit beszélem a perzsa és az arab nyelveket is, de nem megbízhatóan) bár nem állítom, hogy mindent tudok és lehetségensek tartom, hogy tanulhatnék tőled (ettől én nem is zárkózom el). Palesztína három tartománya közül a legészakibb. Tőle délre fekszik Samária, majd Júdea. Kelet-nyugati irányban, mintegy 40-45 km kiterjedésű, míg észak-déli irányban cca. 75km. Legészakibb részét pogányokkal telepítették be (Máté 4:13-15), amikor Izraelt fogságba vitték. Déli részén élő zsidók megvetették őket (János 7:52). Tehát valóban volt olyan része e területnek, mely szavaid szerint "nem zsidók" földje volt, azonban - mint látható - ez nem jelenti azt, hogy Mária nem volt zsidó (pl. Ausztria számos részén élnek magyarok is és ettől még nem lettek osztrákok).
A Goj, más néven Gojim kifejezés (pogányokat jelent) valószínűleg az Elámtól északra élő nomád nép neve volt (1Mózes 14:1-9), majd később vált amolyan "gyűjtő-fogalommá".
A zsidóság nem csak "vérségi alapon megy". Ezt bizonyítja az általad melített Máté 1:5 , - éRdemes utánajárnod, hogy ki volt Ráháb, annyit segítek, hogy Józsué könyvében megtalálod. Engem nem zavar ha valaki hivatkozik az írásra és estleg tévesen, mert én sem vagyok tökéletes.

Hol írják?

Akkor újból megkérdezem:
Pontosan hol írják Jézusról, vagy Máriáról, hogy ZSIDÓ volt?
Ugyanis a kérdés erről szól!
Tehát, ha tévedek az anyai származtatás elméletben és apai származásról van lenne szó, akkor sem jó a képlet, mert az írás szerint nem NEM JÓZSEFTŐL FOGANT JÉZUS!
Máriáról nem találtam leírva, hogy "Mária Zsidó volt". Tehát megint csak az maradt, hogy nem feltétlenül volt zsidó Jézus! Ami fontos! Jézus sem mondta soha magáról ezt!
Akkor, hogy is van ez?
Wikipedia:
„Hagyományosan az számít zsidónak, akinek az édesanyja zsidó, illetve az, aki betért.”

kérdéseidben a válasz

A kérdéseidben benne van a válasz is részben. A Máté evangéliuma 1 fejezet leírja a családfáját Jézusnak és Dáviddal a 2. zsidó királlyal kezdi (zsoltárokat írt a filiszteusokat apritotta, Góliátot verte le, stb) továbbá az általam megadott bibiai helyeken megtalálod ennek további bizonyítékait. A Máté 1-ben felsoroltak közül az összes felmenője zsidó volt. Ami az apjmát illeti az az írás szerint Jahve Elohim a zsidók Istenének Szelleme, azaz a Szentlélek volt (ettől már én is, ömnagában elég zsidóvá válnék azt hiszem). Jézust Mózes törvényei szerint körülmetélték, férfiuvá avatták és azt írták a keresztjére, hogy a zsidók királya, ez mind megtaláható szintén az evangéliumokban.

ez jó

hát ez jó. nem is tudtam ezeket, de ezt ráhábos dolgot nem találom

Nem segítek

Nem segítek, olvasd el Józsué könyvét és megtalálod benne. Házi feladat :)

Na szegény..

volt mindösszesen a Copy/Paste szövege, most ezt meg elolvasni sem tudja.. :)

(grat! :)) )

RJ

Ne bántsad

Ne bántsad, én nem haragszom rá. Az általam említett zsidó rabbi, egész biztosan őt is szereti és van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy a bűnöst nem elveti, hanem azt akarja, hogy jobb belátásra térjen, még itt a födi életében, elfogadva az által a változáshoz vezető felajánlott lehetőséget, de ez már 2000 évvel ez előtt sem volt számára egy hálás feladat, de bevállalta a bennünk rejlő kockázattal egyetemben (függetlenül attól, hogy Pál apostolnak, Csatárynak, Sztálinnak, vagy Eicmannak, vagy bármilyen, hozzánk hasonló csinovnyiknak hívták-e az illetőt, mert igazándiból egyikőnk sem makulátlan az Ő szemében).

Tanítani kéne őket

és igényük is van rá!
Hisz itt is szeretik az eszüket játszani. Mutogatják-mutogatják-mutogatják, ezt is tudják, ezt is tudják, ezt is tudják..

Pedig csak a kurucinfon voltak olyan kedvesek velük, hogy írtak számukra egy olyan dedos szintű szöveget, amit már egy 4éves is megért..

Mi miért nem csinálunk számukra ilyet? Egy elemiiskolát.
Hisz láthatóan
- igényük van rá (kíváncsiak)
- élvezik (ha végre kisagyuk valamit felfogott marha büszkék rá)
- csak tömör marhaság az amit a kurucról benyelnek..

Vagy csak szarjuk le őket és keressünk pont a hülyeségüket kihasználva jó sok pénzt?

RJ

Ugye?

Még mindig nem kaptam választ a kérdésemre!
:)) )
Grat!
;-)

olvasd el

Leírtam mindent, csak el kell olvasni.

Szerintem le is cuppanthattod RJ-t!

Ez a te dolgod, nem érdekel!
Viszont ez a "Jézus nevű zsidó rabbi" honnan jött neked? Mesélj!

Nehéz ezt akkor elvárni

mikor még a fidesz is zsidózik (hisz a valóságban zsidózás a bankok elleni uszítás is) és amikor tömegében élnek ilyen nyomorultul..

Ugyanis most jött el az -amit évekkel ezelött is írtam- hogy immár nem csak a cigány lett szegény, hanem az is aki nem cigány.

Tehát okos a kérés lenne ez itt, de nem lesz itt béke. Hanem sajnos egyre tehetetlenebb vagdalkozás kora jön.

RJ

Jani, Jani, mindig ellentmondasz önmagadnak.

Egyik írásodban kijelented, hogy zsidó tőke márpedig nincs.
Egy másik hozzászólásban pedig arról írsz, hogy zsidózik a fidesz, amikor a bankok ellen uszít.
Tehát elismered, hogy pontosan tudod, kik irányítják a bankokat.
Mielőtt azonban a fenti kijelentésre ragadtatod magad -"a fidesz is zsidózik"- nézd meg mit csinálnak:
Áder kipával a fején holokauszt emléknapozik, Lázár hamut szór a fejére és bocsánatért esedezik, 70 másodperces néma gyászt tartanak, 6 milliárdnyi adófizetői pénzből emlékközpontot építenek.
Nem zsidóznak ezek egy cseppet sem, hanem zsidó segget nyalnak, elhatárolódnak és próbálják hülyíteni a népet.
Szerencsére ez utóbbi próbálkozásuk egyre inkább süket fülekre talál.

Rudolf János képe

Ez a te gondolataidban azért lehet így

mert NEM tudod, NEM ismered miként működik a világ.

A gólya hozza a gyereket mese passzol ide tökéletesen

Kisgyerek úgy hiszi, őt a gólya hozta.
Fel kell nőnie ahhoz, hogy megértse (képes legyen kicsinyke feje felfogni, hogy) ez ettől kicsit bonyolultabb.

Tehát "zsidótőke" akkor van, ha úgy hiszed téged is a gólya hozott (apudnak és anyudnak pedig köze sincsen hozzád)

------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Hát legyen.

Igazad lehet, engem tényleg a gólya hozott.
Tudod, hogy miért jó ez?
Mert így felülről szemlélem a világot, nem pedig a bányászbéka alsó fertálya alól, ami jó mélyen és sötétben van.
Így ellentétben veled pontosan átlátom mi folyik kis hazánkban és a nagyvilágban.
Ezért arra kérlek, próbálj meg néha te is kitekinteni onnan alulról, de csak ha nem vagy fényérzékeny.

:))

nyugi, téged sem a gólya hozott.
Hanem anyukád kinézte apukádat, aki ezen felbátorodva behatolt anykádba. Mindez apukád számar akkora élménnyel járt, hogy magokat hagyott anyukád testében. Nos ezen magok egyikéből lettél te!
Szuper, nem?

A pénz meg leszarja kinek mi a nemzetisége. A pénz mindig oda vándorol, ahol még több lesz belőle. Azaz "magyar tőke" sincs, de "hottentotta tőke" se.
A tőke ugyanis "internacionalista" (veled ellentétben)

Remélem megnyugodtál: RJ

Értem én a viccet.

Téged viszont nem mindig, mert folyton ellentmondásba keveredsz magaddal.
A tőke internacionalista. - Ez igaz.
Én nem vagyon internacionalista. - Ez is igaz.
Te internacionalista vagy? Vagy csak cionalista? Vagy anti-internacionalista?
Sánta ez az egész, mert miközben a "világ proletárjai egyesüljetek" internacionalista szöveget szajkózzátok, addig elsiklatok azon tény felett, hogy az éhes proletár lehet hogy nem is annyira éhes. Vagy a magát éhesnek hazudó proletár nem is proletár, hanem nagytőkés.
Aki pedig éhezik, az nem mondja saját magáról, hogy proletár. Közben pedig hol a vörös, hol a sárga -most épp az EU-s sárga- ötágú csillag mögött egyesülgetnek az átlagember kárára.
Az egyik éhes magyar proletár épp most készül visszatérni, a szegény emberek megmentőjeként tetszelegve, 2 db A/4-es oldalnyi cégbirodalommal a háta mögött, baloldalinak hazudva önmagát.
Ugye, hogy mekkora egy káosz ez?
Tiszta mátrix...

.nagyon szar sperma ürítés

lehetett az Jani ahol te voltál a befutó. A hideg is kiráz mi lett volna ha hármas ikrek lettek volna.
Egyébként a gólyadumád mellébeszélés abszolút nem idevág, csak megint egy hülye nácizást akartál bejelölni, ahelyett, hogy kimagyaráznád az ellentmondást hogy most van zsidó tőke vagy nincs. És ne félreinformáló linkekkel, hanem mond ki , hogy ha nincs akkor miért mondod a bankoknál, hogy van. Belekeveredtél mi,?
ui: örülök, hogy művelhettelek - még mielőtt ezt az ostoba dumádat elsütnéd.

Valóban borzasztó, ami a zsidókkal történt !

Minden jóérzésű ember megrendült, amikor ismeretszerzése során először szembesült ezzel.

DE!!!

Szerintem nagyon sok más emberrel is történt hasonló vagy lehet, hogy még súlyosabb szörnyűség.
Azzal, hogy folyamatosan emléknapokat tartanak és még a csapból is ezek folynak nem lehet semmissé tenni, nem támasztják fel halottaikat. Pont az ellenkezőjét érik el annak, amit szerettek volna! Az ember akkor sem felejti el a haláltáborokat, ha esetleg évente csak egy napot áldoznánk rá!

Nem attól lesz valaki zsidógyűlölő, hogy nem sajnálkozik a több mint 70 évvel ezelőtt történteken nap mint nap. De attól lehet zsidógyűlölő, hogy szembesül a zsidók rasszizmusával amely szerint a saját tragédiájuk mindenek felett való és nem tisztelik mások érzelmeit, halottait, mert azok nem voltak zsidók!

Így pedig kezd már nagyon besokallni mindenki, mert igazságtalannak érzik, hogy miért kell ennek jóval nagyobb figyelmet szentelni, mint a saját családunk áldozatainak?

Ha nagyon morbid akarok lenni, akkor feltenném a kérdést, hogy ha választhatnánk a max. egy órás gázkamrában történő kivégzés és a napokig tartó halálra fagyás között a Donnál vagy a hetekig, hónapokig tartó kínzások miatti halállal a Terror Házában akkor melyiket tartanánk elviselhetőbbnek?

Nem gondolom, hogy zsidógyűlölő lennék azért, mert bár sajnálom a velük történteket, mint ahogy sajnálom a cigányok által kifosztott és meggyilkolt idős embereket is..., de nem érzem sem magam, sem a felmenőimet bűnösnek azért, amit velük tettek annak idején. Az én családom miért szégyellje magát olyanért, amit nem is tett? Csak azért, mert magyar vagyok? Épp elég pénz megy a folyamatos megemlékezéseikre az általam is befizetett és más, fontosabb dologra is fordítható közösből!

Óóóóó....te kis sunyi, konspiráló jobboska....óóóóó........

"Nem gondolom, hogy zsidógyűlölő lennék azért, mert bár sajnálom a velük történteket, mint ahogy sajnálom a cigányok által kifosztott és meggyilkolt idős embereket is..., de nem érzem sem magam, sem a felmenőimet bűnösnek azért, amit velük tettek annak idején. Az én családom miért szégyellje magát olyanért, amit nem is tett? Csak azért, mert magyar vagyok? "

Mert milyen szép is, amikor valaki azzal kezdi, hogy "nem vagyok ez - nem vagyok az DE......" abból tudhat, hogy de bizony ez vagy és a vagy, mert olyan, hamisan orientáló kérdésekkel érkezik, melyek az idézetben olvashatók !

- Ki mondta neked, hogy bűntudatodnak kellene lenni egy népirtásért ?
- Ki mondta neked, hogy a családod szégyellje magát olyanért, amit nem is tett ?

Ez pedig a bizonyíték mind erre: " csak azért mert magyar vagyok ".

Egy szépen felépített hazugsághoz is kell némi gógyi, na ez most innét, nálad hiányzott.

BIZONY-BIZONY!

Teljesen egyetértek!
Furcsa, de ezzel nem akar egy holomániás sem vitatkozni!
Mi történt? Tovább képzés van? Konzílium?

Holo-emlékművek a holo-évben

Végre valahára szép holokauszt emlékműben gyönyörködhetünk itt Budapesten a Március 15-e téren is. Ez nagyon jó, elvégre mi sem passzol jobban az 1848-as szabadságharchoz, Petőfihez és Kossth-hoz, mint egy holokauszt emlékmű?! gaz, Kossuth már akkor feltette a kérdést: "Ha mi most emancipáljuk őket (a zsidókat), ki fog majd bennünket emancipálni tőlük?!"

A felállítandó emlékmű felirata vonatkozásában állítólag pályázatot tűztek ki. Az első a nevét elhallgatni kívánó pályázó az alábbi feliratot javasolta tudomásunk szerint: Igenis, VAN MEGOLDÁS!

Fujjj! Micsoda elítélendő cinizmus!

Minden nagy vagyon mögött egy nagy bűn található (Honoré de Balz

Rohadtul unalmas már, mindennap a holokauszttal tömik az emberek fejét, mi meg a zsebüket.
Még hányszor kell kárpótolni őket, málenkij robotosokról miért nincs szó, ők mikor lesznek kárpótolva?

Gaylon Ross, a Who's Who of the Global Elite szerzője a Rockefeller család alapítványokban tartott együttes vagyonát 11 trillió dollárra, a Rothschild Family Trust hálózata által kontrollált vagyont, pedig 100 trillió amerikai dollárra becsülte az 1990-es években.
az első világháború alatt a londoni Rothschild-ház több mint 100 milliárd dollárt keresett azon, hogy kölcsönöket nyújtott a háborúban álló nemzeteknek. 1925-re a vagyonuk 300 milliárd dollárra növekedett. 1940-re pedig már elérte az 500 milliárd dollárt, amely az Egyesült Államok vagyonának a kétszerese volt.

A holokauszt magasan

A holokauszt magasan szervezett rablógyilkosság volt, amit a magyarok a németekkel közösen hajtottak végre. A magyarok most hallani sem akarnak róla mert kurvára röstellik, de a tény az tény marad örökre. Kifosztották a zsidókat és feltették őket az auschwitzi vonatra.
Így van ez!
pgy

Te el is olvasod, amit ideröffentesz?

Hetente, kb. 20x kérnek a "magyarok" bocsánatot, a holokauszt miatt. Idén, ez heti 50-re fog emelkedni. Ám ez sem lesz elég. Ha napi 15000x kérnénk elnézést, az is kevés lenne. Akkor is maradna egy olyan lökött, mint te, aki szerint ez kevés, mert "hallani sem akarunk róla", hogy szembe nézzünk vele stb.
Én meg azt mondom, hogy a világon nem kért annyiszor nemzet elnézést a holokausztért, mint mi! Mégsem elég nekik! Szerintem meg elég volt! Aki ennyi idő alatt nem tudott engesztelődni, az már rosszindulatú! Annak teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, semmi sem lesz elég. Akkor minek törjük magunkat tovább a bocsánatkérés miatt?
Lassan az 1. osztályt sem az ABC-vel fogják kezdeni a gyerekek, hanem a holokauszttal

Gyuluska 1919-ben a Kohn

Gyuluska

1919-ben a Kohn Béla féle zsidókormány vörösterrorja alatt, ugyanezt tették a magyarokkal, szervezetten kifosztották, irtották őket a zsidó lenin fiúk.
Ha tovább tartott volna 133 napnál a rémuralmuk, 10-100ezrével irtották volna ki a magyarokat.

1947-től Rosenfeld Mátyás féle zsidó kormány, tömeges bebörtönzések, internáló táborok, kivégzések, padláslesöprés, lakosság teljes kifosztása...

Erről a két szervezet rablógyilkos zsidó kormányról miért nem regélsz?

hmm..

ebben az országban a komcsik NEM a téli palotát rohanták meg, hanem nálunk elszaladtak az "urak". Nálunk, a mi kommunistáink egyenesen börtönből(!!!) lettek miniszterek.

És tudod miért? Tudod miért szaladtak el nálunk az "urak"?
Mert a trianoni diktátum ellen ők féltek harcolni.
Hát nálunk így maradt a hatalom a komcsikra.

Mi volt tehát az a nagy 19-es terror?
A hátország árulóit végezték ki.

NE a kurucinfon ismerkedj meg a történelemmel, mert hülye maradsz

RJ

Hátországi árulók?

.

Azok a szarházi, ficsúrok, akik nem mentek a frontra, hanem itthon stukkert kötöttek a derekukra és a vidék lakosságát terrorizálták!
Azok a börtöntöltelékek, akire te hivatkozol. A köztörvényes bűnözőkből verbuvált Lenin fiúk.
Már csak az nem tiszta, hogy a Lenin fiúk származása, vagy börtön múltja miatt olyan szimpatikusak neked, azok a mészárosok! Bár szerintem mind a kettő stimmel nálad!
Azok, aki szerinted hősiesen harcoltak a Trianon ellen, annyira már nem voltak hősök, hogy a frontra menjenek, csak annyira, hogy a páncélvonattal járják a vidéket és akaszgassanak!
Ne a parizáninfon ismerkedj a történelemmel, mert sík hülye maradsz, te kis önjelölt, börtöntöltelék forradalmár!
Ugye nem kell megint leíri neked, a Kun Béla kormány tagjainak, tisztviselőinek eredeti neveit?

Látom nem érted

azokat akasztották, akik NEM harcoltak a trianoni országcsonkítás ellen

Ja értem.
Neked TETSZIK az, hogy az ország 2/3-át elcsatolták.. hogy Erdély a románokhoz került, hogy a Felvidék pedig a szlovákokhoz.

Én mindig mondtam, hogy a jobboldal nemzetELLENes.. hát persze, ismét csak ezt igazoltad

RJ

Szegény, sittes Jankó!

Te nem érted!
A frontról hazatérő katonáktól szedték el a fegyvereket a kommunistáid, amivel a vidék lakosságát irtották!
A kérdés az, hogy ezek a patkányok, hogyan élték át a világháborút! Elmondom: Úgy, hogy itthon húzták a valagukat a háború alatt, utána pedig a hadsereget leszerelték és más fegyveres erő nem lévén, ők kezdtek keménykedni!
Tormay C. : Bújdosó könyv

Máshol írtam már: "Magyar az, akinek fáj Trianon." Akkor vinnyogtál, hogy ez baromság! Most meg arról győzködöd saját magadat, hogy nekem "TETSZIK az, hogy az ország 2/3-át elcsatolták.. hogy Erdély a románokhoz került, hogy a Felvidék pedig a szlovákokhoz."

Te már tényleg magaddal vitatkozol, nyomorék!
Neked agyadra ment a sitten, a kancigó férjed kemény cerkája!
A börtönkórházban mit mondtak? „Elmehet!” VAGY? „Elmebeteg!”
Nagyon nem mindegy, te gyogyós!

Szeszike hazudott neked

a frontról hazatérő katonák szovjeteket alakítottak. Ugyanúgy, ahogyan ez a németeknél és az oroszoknál is történt.
A miniszter be is szólt, hogy "nem akarok katonát látni", amit neked ma szintén inverz logikában hazudoznak el neked :))

Szamuely Tibor
" 1914-ben behívták katonai szolgálatra. 1915 májusában az orosz fronton hadifogságba esett.[3] A hadifoglyok között a militarizmus ellen agitált és egyben szocialista propagandát folytatott"
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szamuely_Tibor

Tudod kik voltak a gyávák?
Horthy! Meg körötte azok a kis senki tisztecskék, akik elszaladtak Szegedre. Szegedre amit az ellenséges franciák szálltak éppen meg.

A te ideáig gyáva hazudozos szájhősök.
Szokj hát hozzá pajtás.

Ez is a te Tibikéd:

A Tanácsköztársaság alatt[forrásszöveg szerkesztése]

Szamuely 1919-ben

Lenin és Szamuely Moszkvában a Vörös téren 1919 májusában
A Tanácsköztársaság kikiáltása után számos pozíciót töltött be. Megbízták a hadügyi népbiztoshelyettes, a közoktatásügyi népbiztos tisztségek ellátásával, valamint ő volt a lakásbizottság vezetője és a rokkantügyek intézője is. Április 20-án kinevezték a budapesti hadseregcsoport politikai megbízottjának.[3]

1919. április 23-án kiadott parancsában a következőket jelentette ki:[5]

A Forradalmi Kormányzótanács (…) megbízott azzal, hogy úgy a fronton, mint a front mögött a rendet és a fegyelmet biztosítsam. Feladatom megvalósítására rendelkezésemre áll minden eszköz, és én élni is fogok ezekkel az eszközökkel, ha ennek szükségessége merülne fel. (…) A proletariátus osztály ellenségeihez, a burzsoáziához nem fordulok semmiféle kéréssel, csak azt szeretném, ha ezeket a szavakat vésné emlékezetébe: aki a proletariátus hatalma ellen emeli fel a kezét, aki nyílt vagy rejtett úton ellenforradalmat szít vagy elősegít, illetve elhallgat, aki a Forradalmi Kormányzótanács és a Hadsereg Főparancsnokság minden rendelkezését végre nem hajtja, az a saját halálos ítéletét írja alá. Az ítélet végrehajtása a mi feladatunk.
Szolnok, 1919. április 23., Szamuely Tibor
a keleti hadsereg rögtönítélő törvényszékének elnöke.

– 1. számú parancs. 1919. április 23., szerda.

A nagyszabású, orosz mintát idéző május 1-jei ünnepség megszervezésével is őt bízták meg.[6] A Tanácsköztársaság fegyveres harcai során részt vett Szolnok 1919. május 3-i visszafoglalásában. Még ebben a hónapban Moszkvába repült, ahol Leninnel tárgyalt. Innen május 31-én tért vissza Lenin üzenetével és útmutatásával.[3]

A vörösterror[forrásszöveg szerkesztése]

Bővebben: Vörösterror

A Tanácsköztársaság ideje alatt erőszakos jellegükben az oroszországi eseményekhez hasonló atrocitások történtek. Ezek nem maradtak ideológiai megalapozás nélkül, amit főképp Szamuely Tibor és Lukács György népbiztosok végeztek.[7][8][9]

Április 20-án elhangzott beszédében Szamuely a következőket mondta:[7][8]

A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi győzelme nem került különösebb áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani, ha kell az egész burzsoáziát!

– Szamuely 1919. április 20-án Győrben elhangzott beszéde

Szamuely és a vele egy véleményen lévők terrorkülönítményt állítottak fel, akik „Lenin-fiúk”-nak nevezték magukat. Ez a terrorcsoport gyakran együttműködött a Cserny József vezette terrorbrigáddal. Hírhedt páncélvonatukon járták az országot, és mindenütt felléptek, ahol a tanácsrendszert veszélyeztető megmozdulásokat sejtettek.[10]

A vörösterror halálos áldozatainak számát 300-600 közé teszik különféle források, dr. Váry Albert 1922-ben kiadott, A vörös uralom áldozata Magyarországon c. könyve 590 halálos áldozatot dokumentál.[11] Számos bűntényről maradt fenn beszámoló.[10][12]

E félig-meddig reguláris vörös osztagok (a Lenin-fiúk csak egy volt ezek közül, de Csernyékkel együtt a leghírhedtebb) tevékenysége miatt – az új rend vélt vagy valós ellenségeivel szemben alkalmazott szervezett erőszak tekintetében – a Forradalmi Kormányzótanács megosztott volt. A szociáldemokrata politikusok nagy részében ezek az intézkedések kezdettől fogva félelmet ébresztettek és még Kun Béla is attól tartott, hogy kicsúszik a kezéből az irányítás. Végül április végén – főleg a szociáldemokraták hatására – minden „politikai terrorcsapat vagy más elnevezés alatt működő külön csapat” lefegyverzése mellett döntöttek:[13][14]

A törvények és rendeletek ellenére végrehajtott ítéletek és elsősorban azok a minősíthetetlen gyilkosságok, amelyeket egyesek, vagy a kormánytól nem engedélyezett, sem a hadsereghez, sem a Vörös őrséghez nem tartozó szabadcsapatok vagy önkényeskedők követtek el: bűnös cselekmények voltak elsősorban a forradalom törvényei ellen, ezek a forradalom tisztaságát mocskolták be, ezekért a forradalom és forradalmárok felelősséget nem vállalnak.

– Böhm Vilmos, a tanácskormány hadügyi népbiztosa

Ennek ellenére Szamuely még május 3-án is folytatta Szolnokon a terrort. A 16 éves Mellinger Edét például azért végezte ki, mert édesapja kivégzése után ezt mondta neki: „maga nem bíró, hanem vadállat!”[15]

Szolnokról Abonyba távozott, ahol további áldozatok következtek:[16]

Szamuely Szolnokról különvonatával ért Abonyba, ahol 3.-án délután a helyi ellenforradalmi megmozdulás leveréséhez fogott. Egy régi-új vörösőr, Csibrán József is színleg a nemzetőrök közé állt, a vöröskatonából avanzsált nemzetőr azonban nem bizonyult állhatatosnak, Szamuely parancsára készségesen összeállította a nemzetőrök névsorát. Ennek alapján láttak munkához a Lenin-fiúk. Többek között elfogták sarudi Battik Béla orvostanhallgatót és tartalékos főhadnagyot, a fegyveres megmozdulás egyik vezetőjét is. Egyenesen Szamuely vonatirodájába vitték, ahol öt perc alatt döntöttek sorsáról. Itt vörös parancsnoki tisztséget kínáltak fel neki, ami szinte példa nélküli a vörösterror korszakából. Miután ezt elutasította, kötél általi halálra ítélték. Az ítélet végrehajtását a Debrecenből érkezett, igen aktív Lenin-fiú, bizonyos Stern Mózes vállalta magára. A Ceglédre vezető országút (a mai 4-es számú főút) szélén álló fához vitték, s mielőtt az áldozat lába alól kirúgták a széket, megkérdezték, hogy van-e utolsó kívánsága. A válasz igen büszke volt: „Úrnak születtem, úrként halok meg!” Miután kiszenvedett, még holtában is ütlegelték, ruháit ellopták, és este tízig hagyták tetemét az akasztófán. Szamuely különvonata többek között május 4.-én is Abonyban, a tározóvágányon állt, innen gépkocsin indult reggel Szolnokra rögtönbíráskodni. Indulás előtt az abonyi letartóztatottak közül két férfit ítélt még halálra. A hóhér ezúttal is Stern Mózes volt. Piros Jenő 37 éves kereskedőt és K. Molnár István 36 éves földművest akasztották fel ugyanarra a fára, amely előző napon Sarudi Battik Béla vesztőhelye volt. Miután Piros Jenő kiszenvedett, bajtársával, K. Molnár Istvánnal vétették le a fáról, hogy ő kerüljön a helyére. Ezt követően Stern követte főnökét Szolnokra, hogy ott is ellássa véres munkáját.

-Wikipedia-
Tudod miért agitált a militarizmus ellen? Mert a militaritás eltörlésével szabad utat kapott, a tömeges kivégzésekre, vérengzésekre!

Linder Béla pedig nem volt más, mint egy esküjéhez hűtlen katona!
Persze, hogy nem akart katonát látni, aki szembesíthette volna katonai esküjével! Biztos kényelmetlen lett volna számára!
A "gyáva Horthy hadsereg" csak kiporolta a vörös csürhét az országból!
Úgyhogy csitu legyen a büdös szádnak, bolsi!

A sötétség vélegtelen mély, a vörös agyadban!
Most jön az, hogy "a kommunizmus dicső eszméjének nevében, soha nem követtek el gyilkosságokat, népirtásokat... Bezzeg a Horthynácinyilaspribékreakciósfasisztahungaristaősgárdista piszkok viszont....." Ugye?

Horthy nem porolt el soha senkit

pl 1919 őszén mikor a románok Budapestet fosztogatták, akkor Horthy éppen Siófokon szarta össze magát..

De ugyanez az összeszarja magát projekt ment 44-ig

Pl mikor a Vatikánból beszólnak neki, hogy a deportálásokért őt Horthyt is a háború után felakasztják, akkor rémületében Horthy kapásból leállítja a Budapesti zsidók elszállítását.

Kiscsíra okosodsz?

RJ

Te még mindig ébren vagy?

Simulj a férjedhez! (Mi is a neve? Kálmán? Gázsi?)
Igazad van!
Horthynak nem kellett senki kiporolni, mert a hős proletár vezetőid, akkorra már árkon-bokron túl voltak!

Menekülés közben ez dúdolták egymás "hőstetteiről":

"Nyúlként futott a hegyen is túl
A porba hasalt és talpat is nyalt
Hány embert megfúrt, hány seggbe bebújt
Leszúrta ő(t) ki éppen arra járt."

Igen, valszeg a Vatikántól szart be Horthy.
Hö! Hö-hö! Hö-hö-hö……..

Kiscsíra Hory András "Bukaresttől Varsóig" ;)

Hory kedvenc csónakfűrered (Horthy) egyik nagykővete volt.

Ismerd meg a mik is a hivatalos diplomáciai jelentései - jó szórakozás!

RJ

Csak nevetni tudok

az erőlködéseiden, amikor mindenkit besározva próbálod mosdatni a szennyben és vérben fogant, baller eszméidet!
Nevetséges vagy, amikor azt gondolod, hogy a jobboldalon MINDENKI bűnös, ám a baloldal szentek gyülekezete. Ilyenkor hová tűnik a cigánybűnözésnél mutatott, "vannak kivételek, tehát nem igaz az egész elmélet" okoskodásod?
Vagy csak ott működik, ahol téged igazol az elmélet?
Az a te nagy bajod Sitteském, hogy nem vagy elég következetes magaddal szemben, de mástól feltétlenül elvárod!
Csúsztatsz össze-vissza!
Volt, ahol Sztálint fényezted, pedig a világ egyik legőrültebb diktátora volt. könyvajánló:http://www.libri.hu/konyv/laurence_rees.zart-ajtok-mogott-1.html
A könyv diplomáciai forrásokra hivatkozva bizonyítja, hogy Sztálin a leghűségesebb kiszolgálója volt, a hitleri Németországnak (katonai, gazdasági, diplomáciai). Ám gondolom, azok a diplomáciai források köszönő viszonyban sincsenek az "igazsággal". Bezzeg a te diplomáciai forrásaid mindig a leghitelesebbek! Ugye?
Hát ennyit rólad és a forrásaidról!
Marx apád antiszemita és egyéb fajgyűlölő, népirtásra uszító elszólásaira szintén nem szívesen reagálgattál! Vajon miért? Én nem is értem!

Apámat is elvitték !

Közel öt évre kényszermunkára a "nagy" Oroszországba ártatlanul hazugsággal, akinek
most fényesre nyalja a seggét a volt KISZ titkár! Apámtól is elvették ezeket az éveket
és a nagymamám bánatába belehalt! Őt is kifosztották és a családot is! Ez is így volt!
Természetesen együtt érzek a zsidó honfitársainkkal és csak annyit, hogy édesanyámra
hagyott zsidó vagyont vissza adta a megmenekült hozzátartozóknak! Erről meg ennyit!

Az oroszok olyanok,

Az oroszok olyanok, amilyenek, semmit nem ígértek nekünk, semmit nem akartak tőlünk, mi üzentünk hadat nekik, s most a fegyver jogán érkeztek hozzánk, legyőzött országba, mely jogcím nélkül megtámadta hazájukat. Nem illethetjük őket szemrehányással.
De a magyarok!
Az egyetlen ország Európában, ahol a nemzet történelmének legválságosabb pillanatában akadt egy Szálasi-kormány, akadtak törvényhozók, akik iparkodtak megjátszani a legalitás komédiáját e horda számára! Csak hogy a zsákmányt kiegészítsék még, néhány héttel prolongálják létezésüket, hogy elveszejtsék Budapestet s mindent, ami az országból megmaradt! Ezekkel csakugyan nincsen alku, ezek számára nem lehet kegyelem.
A zsidófaló, nácibarát középosztály most megkísérli, hogy mindazért, ami most történt, a nyilasokra hárítsa a felelősséget. A nyilasuralom azonban csak következménye mindannak, amit ez a társadalom az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy műveltség, erkölcs és tehetség nélkül érvényesülhessen. A nyilas hordánál nem kevésbé bűnös az a magyar vezető réteg, amely az alkotmányosság palástja alatt Horthy 25 évében szemérmetlenül fűtött, buzdított mindenfajta reakciót. Ez a társadalom ilyen egyszerűen nem háríthatja el a felelősséget. Ilyen olcsón nem menekülnek.

Csak egyről nem beszélnek a nagyságosok és méltóságosok: arról, hogy mit szenvedtek az orosz városok és falvak lakosai, s arról, hogy nem is olyan régen magyar állampolgárok százezreit rúgták ki lakásukból, elvették minden holmijukat, nyomorúságos batyukkal gettókba, téglagyárakba, disznóhizlaldákba zárták őket, onnan nyolcvanasával leplombált vagonokba préselték – gyermeket, asszonyt, férfit vegyesen – ezt a nyomorult tömeget, s a vagonokban, égő hőségben, hat napig utaztak a lengyelországi deportációs telepek felé, megőrültek a szomjúságtól, anyák szültek a vagonokban, és a gyermek ott hevert halottan az ölükben, s a férfiak tébolyodottan ültek a halottak mellett, húsz százalék volt a vagonokban a mortalitás... S végül az auschwitzi, olmützi megsemmisítő táborokban a gyermekeket, öregeket gázkamrákban megölték, a munkabírókat egy ideig még dolgoztatták, a lányokat, asszonyokat a kísérleti telepen beoltották betegségekkel...

Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a „jobboldaliság” címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint „keresztény magyar ember”, előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert „keresztény magyar úriember”, joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem „keresztény magyar” vagy „úriember”, tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, de szíve mélyén visszasírja a „jobboldali, keresztény, nemzeti” világot, amelyben olyan szépen lehetett zsidóvagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, aladárkodni a nagyvállala­tokban képzettség és hozzáértés nélkül.
Ez a fajta soha nem változik meg, de amíg ezeknek szavuk van vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet.

Márai

Köszönjük a Márai

Köszönjük a Márai idézetet. A szöveghez nincs mit hozzá tenni.
pgy

Öngól

Ahogy elnézem itt a hozzászólásokat ehhez a magasztos fenti íráshoz, meg kell állapítsam, hogy a tisztelt Morvai úr rúgott magának és kegyeltjeinek egy hatalmas nagy öngólt. Gratulálok! :))) Nem is tudom, azok a lesoványodott és azután lefotózott emberek mind zsidók és cigányok lehettek? A bizonyítékok is letétben vannak valahol az egész holomizériáról, csak nem szívesen hozakodnak elő vele. Különben is, micsoda dolog ilyet kérni, szégyellje magát mindenki, aki hitetlen!

Toldalék: HOLOKAUSZT A HÁBORÚ ALATT IS VOLT!

Jaj, majdnem elfelejtettem: a háború alatt is volt holokauszt! Volt bizony! Például Drezdában 1945. február 13-án este, amikor a szadista, alkoholista félzsidó Churchill krematóriummá változtatta a műemlékvárost, elevenen elizzítva százezreket, köztük angol-amerikai hadifogylokat is. Neki mégsem kellett Nürnbergben felelnie, pedig hozzá képest mondjuk Mengele irgalmas nővér volt. (Igaz, a bombázást végrehajtó Harrist utóbb keményen megbüntették: nem kerülhetett be a lordok házába...)

HOLOKAUSZT MÁRPEDIG VOLT!

Először talán Perzsiában, amikor a zsidók 75.000 perzsát mészároltak le Eszter kurválkodásából profitálva. (Csak azt nem holokausztnak, hanem purimnak hívták, és máig is boldogan ünneplik évente.)
Azután volt Amerikában, mikor is lemészárolták az indiánokat többek között spanyol meránóiak…
Volt aztán néger holokauszt is, mikor is a kizárólag zsidó tulajdonban lévő rabszolgahajók négerek millióit vitték a demokrata amerikaiaknak rabszolgaként.
De volt holokauszt az első és a második búr háborúkban is az angolok által feltalált koncentrációs táborokban. (A második búr háborúban ebben már Churchill is szerepet játszott.)
Volt aztán holokauszt a mai Bászra környékén is, amikor a félzsidó Churchill egy egész etnikumot irtott ki mérgesgázzal (Hitler előtt sok-sok évvel!), mondván, hogy azok az ördög szülöttei.
Volt aztán holokauszt a törököknél is, amikor a zsidó szabadkőműves Carasso, és a zsidó Jabotinski társaikkal lemészároltattak 1,5 millió örményt.
És persze volt holokauszt Eisenhower táboraiban is, ahol 1,5 millió a Hágai Egyezmény alá tartozó németet éheztetett el a szabad ég alatt és dózeroltatott a talajba ez a kiváló demokrata, majd a saját táboraiban készült képeket Amerikában propagálta, mint német táborokban készített felvételeket, holott Sztálin egészen a haláláig nem engedte be őt a vasfüggöny mögé, márpedig az összes „haláltábor” egészen véletlenül az orosz területen volt…
De volt holokauszt Auschwitz egyik előtáborában is. Igaz, nem a háború előtt, hanem a háború után, és nem a németek üzemeltették, hanem Shlomo (Solomon) Morel, egy lengyel zsidó, aki csupán a saját kalapácsával vert agyon 1500 lengyelt és németet, majd elföldeltette őket, és pár nappal később német és lengyel apácákkal, illetve nővérekkel kikapartatta a föld alól az oszlásnak indult tetemeket és arra kényszerítette a nőket, hogy szexuális aktust imitáljanak az oszló tetemekkel. (Morel ellen a világon mindenhol elfogató parancs volt érvényben egészen addig, amíg 87 éves korában végre megdöglött. Szeretettől és rajongástól övezve, napi 24 órás MOSZAD őrséggel védve Izraelben.)
De volt holokauszt Japánban is, amikor megjelent az égen az Enola Gay.
És volt holokauszt az apai oldalról zsidó, anyai oldalról oszéte származású Sztálin gulágjain is. Ott persze nem 8-10 tábor, hanem 50.000 tábor volt, és vagy 20 millió áldozat.
De volt holokauszt nálunk is: először 1919-ben, amikor Sámuel Tibor halálvonata portyázott, vagy amikor Cserni József – akinek az unokája még ma is bíró itt Budapesten – a lenin fiúk élén Dunába lövette a magyarokat – például Hollán Sándort - a budai oldalon.
És persze volt holokauszt 45 után is nálunk: Rákosi, Gerő, Farkas, Révay és Péter Gábor irányításával.
(A felsorolás persze csak szemezgetés a holokausztok sokaságából, rövidke szösszenet így hirtelen fejből…)
Szóval HOLOKAUSZT VOLT! És nem szabad tagadni. EGYIKET SEM!

Egyetértek minden leírt betűvel !

Édesapám is, aki még él sokat tudna mesélni az 50.000-s kényszermunkára elhurcoltakról,
ahol valóban 20 millió áldozat volt! Szerencsére Ő haza vánszorgott harmincnyolc
kilóval és kapott érte öt forintot négy és fél évi bányában eltöltött embertelen
körülmények között deszkán éjszakázva a poloskák társaságába, csupán azért, hogy
még aludni se tudjanak! A munkát normára, a csalánlevest grammra mérték!
Róluk senki nem beszél ...! Én viszont ma élem meg ugyan ezt a sorsot ártatlanul és
vajon még hányan vagyunk rajtam kívül tehetetlenül, de miért ...?

Az oroszok olyanok,

Az oroszok olyanok, amilyenek, semmit nem ígértek nekünk, semmit nem akartak tőlünk, mi üzentünk hadat nekik, s most a fegyver jogán érkeztek hozzánk, legyőzött országba, mely jogcím nélkül megtámadta hazájukat. Nem illethetjük őket szemrehányással.
De a magyarok!
Az egyetlen ország Európában, ahol a nemzet történelmének legválságosabb pillanatában akadt egy Szálasi-kormány, akadtak törvényhozók, akik iparkodtak megjátszani a legalitás komédiáját e horda számára! Csak hogy a zsákmányt kiegészítsék még, néhány héttel prolongálják létezésüket, hogy elveszejtsék Budapestet s mindent, ami az országból megmaradt! Ezekkel csakugyan nincsen alku, ezek számára nem lehet kegyelem.
A zsidófaló, nácibarát középosztály most megkísérli, hogy mindazért, ami most történt, a nyilasokra hárítsa a felelősséget. A nyilasuralom azonban csak következménye mindannak, amit ez a társadalom az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy műveltség, erkölcs és tehetség nélkül érvényesülhessen. A nyilas hordánál nem kevésbé bűnös az a magyar vezető réteg, amely az alkotmányosság palástja alatt Horthy 25 évében szemérmetlenül fűtött, buzdított mindenfajta reakciót. Ez a társadalom ilyen egyszerűen nem háríthatja el a felelősséget. Ilyen olcsón nem menekülnek.

Csak egyről nem beszélnek a nagyságosok és méltóságosok: arról, hogy mit szenvedtek az orosz városok és falvak lakosai, s arról, hogy nem is olyan régen magyar állampolgárok százezreit rúgták ki lakásukból, elvették minden holmijukat, nyomorúságos batyukkal gettókba, téglagyárakba, disznóhizlaldákba zárták őket, onnan nyolcvanasával leplombált vagonokba préselték – gyermeket, asszonyt, férfit vegyesen – ezt a nyomorult tömeget, s a vagonokban, égő hőségben, hat napig utaztak a lengyelországi deportációs telepek felé, megőrültek a szomjúságtól, anyák szültek a vagonokban, és a gyermek ott hevert halottan az ölükben, s a férfiak tébolyodottan ültek a halottak mellett, húsz százalék volt a vagonokban a mortalitás... S végül az auschwitzi, olmützi megsemmisítő táborokban a gyermekeket, öregeket gázkamrákban megölték, a munkabírókat egy ideig még dolgoztatták, a lányokat, asszonyokat a kísérleti telepen beoltották betegségekkel...

Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a „jobboldaliság” címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint „keresztény magyar ember”, előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert „keresztény magyar úriember”, joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem „keresztény magyar” vagy „úriember”, tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, de szíve mélyén visszasírja a „jobboldali, keresztény, nemzeti” világot, amelyben olyan szépen lehetett zsidóvagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, aladárkodni a nagyvállala­tokban képzettség és hozzáértés nélkül.
Ez a fajta soha nem változik meg, de amíg ezeknek szavuk van vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet.

Márai

A MAZSIHISZ bojkottal fenyegetőzik!

A MAZSIHISZ, a holokauszt emlékév rendezvényeinek teljes bojkottjával fenyegetőzik, ha felállítják a VII. kerületben a náci megszállás emlékművét, amely MINDEN ÁLDOZATNAK ÁLLÍT MAJD EMLÉKET!
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ, NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! MOST MI LESZ VELÜNK?
Különben is, micsoda dolog az, hogy Magyarországon más áldozatokra is emlékezni mernek?
Mi ez a náci vircsaft? Ha valaki nem tudná, Magyarországon csak egyetlen nép szenvedéseire szabad emlékezni.... és az nem a magyar!
Őrület, nem?

Egy hír és pár gondolat:

A hír:
"Az elfogadott határozatok közül a szocialista képviselőké arra kéri fel a kormányt: augusztus végéig gondoskodjon arról, hogy a kerettanterv ajánlásként írja elő minden köznevelési intézményben tanuló fiatal számára az auschwitz-birkenaui haláltábor helyén létrehozott emlékhely és múzeum, továbbá a Holokauszt Emlékközpont vagy a korszak más, jelentős hazai emlékhelyének meglátogatását. Ezt a javaslatot a kormánypártok és az MSZP képviselői támogatták, a Jobbik-frakció nemmel szavazott."

Hát, kedveseim!
1. Ajánlás, vagy kötelező? Mert, ha "csak" ajánlás, akkor ugye nem lehet kötelező.
2. Sajnos, már most tudom, hogy az én kisfiaim, pont betegek lesznek, amikor erre a kirándulásra vinnék őket!
3. Helyette megnézem velük, David Cole filmjét az auschwitzi táborról!
4. Egyetlen pedagógus, vagy politikus sem kényszerítheti a gyerekeket arra, hogy pontatlan adatokat, vagy valótlan tényeket tanuljanak! Márpedig számos ilyen akad a témakörben! Hivatkozok ismét a filmre!
5. Mint felelős szülő amúgy is megtagadhatom , hogy olyan messzire elengedjem szegény gyereket! „És, ha elalszik a sofőr a fáradtságtól? És, ha eltéved, és ott marad? Amúgy sem engedhetem, hogy szegény gyermekek ártatlan lelkét, tömegsírok fotóival, emberégető kemencékkel, gázkamrákkal stb., stb., mocskolják be! Olyan trauma érheti szegényt, amelyet nehezen, vagy egyáltalán nem tud majd feldolgozni!”…… Vagy pont ez a cél? Lelki traumát okozni egy gyereknek???? Oké! Akkor tegyük kötelezővé számukra, hogy egy alkoholista és egy dohányos-tüdőrákos hulla boncolásán is részt vegyenek. Hátha sikerül elriasztani őket az alkoholtól és a dohányzástól ezzel, a nem mindennapos traumával!
6. Ha esetleg mégis rákényszerítenének arra, hogy a gyermekemet "auschwitzba vigyék", hát bizony én is vele fogok menni! Persze a film közös megtekintése után. Aztán az osztály előtt fel fogom tenni ugyanazokat a kínos kérdéseket, amelyekkel David Cole akasztotta szét a 'zidegenvezető idegeit!
Szerintem mindenki jobban jár, ha az én gyerekeimet kihagyják ebből!

De, ha már ilyen javaslatok röpködnek a levegőben, akkor javasolnám bevenni a kerettantervbe, a CIONIZNUS által elkövetett népirtásokat, 1920-tól napjainkig. A Trianon óta tartó magyarirtásokat, magyarellenes pogromokat! Ezekre is van éppen elég bizonyíték!

:)

:)

Zuroff figyelmébe ajálva:

Íme egy megrázó, videó, ahol egykori izraeli katonák tálalnak ki arról, hogy rendszeresen használnak palesztin GYEREKEKET, "ÉLŐ PAJZSKÉNT"!
Ha már Zuroff háborús bűnösöket keres, hát csak tessék! Otthon is talál eleget!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=16TW0ereUUI

Már Amerika is megunta!

Végre, az USA is rájött, hogy nem minden papsajt!
Egy chicagói bíróság elutasította, a megélehetési túlélők kersetét az OTP-vel és az MKB-vel szemben. (http://kuruc.info/r/2/100365/)
Végre!
Eddig elég volt valakire rábökniük, hogy így-úgy, áttátelesen felelős lehet, és már dőlt is a lé!
A MÁV-ot is bekóstolták, hogy a jogelődje részt vett a transzprotokban. A MÁV meg perelje vissza a hozzátartozókat, hogy a hajdani utasok elfelejtettek jegyet venni és máris egálban vagyunk!
Hála Istennek, egyre nehezebben jutnak pénzhez a megélhetési túlélők! Egyre szarabb napok jönnek számukra! Jó lesz, ha hozzászoknak végre!

Válasszunk Istent

Ez a kellemesen provinciális zsidózós poszt igazán nagy élvezet minden antiszemita és nem antiszemita kommentelőnek.

Fölmerül az a kérdés, hogy minek nekünk magyaroknak egy zsidó Isten?
Rengeteg jó fej isten van és köztük szép számmal magyarok.
Javaslom válasszunk Istent! Egy fasza Magyar Istent. Hagyjuk békében a zsidó Jézust.
Ő nem való egy ilyen felsőbbrendű népnek, mint a magyar. Ráadásul Jézuska fajtársainak elpusztításában is iparkodtak a jó magyarok.

Jöhetnek a javaslatok kit tegyünk fel az isteni jelölő listára.
.hu

Te kis sz.r Jankó.hu!

1. Az Isten szót nagy I-vel írjuk!
2. Már elmondtam párszor, hogy a zsidó-keresztény Isten teóriádat ne hirdesd, mert az csak a saját butaságodat vetíti ide!
3. Jézus zsidó származásával kapcsolatban még mindig nem sikerült bibliai idézetet hoznod, úgyhogy ne rugózz rajta. Attól, hogy mondod, még nem lesz igaz!
4. Egy ilyen égés után, mint ahogyan megégtél e témában, én is azt mondanám a helyedben, hogy hagyjuk a témát!
5. "Nekünk magyaroknak"? Végre kezded megérteni! A "magyaroknak" nem is kell a zsidó Isten! Az csak az olyan antimagyaroknak felel meg, mint te!
6. A világnézetedet mi sem mutatja jobban, hogy "fasza" jelzővel cimkézed az Istent! Egy buta, segg, ateista, mint te, pláne ne ugasson bele a kereszténység dolgaiba! A fasza, az te és a b. családod lehet. Röviden csak FASZ!

Mert, miért nagy betű?

Egy nem létező fiktiv hülyeséget, nem írunk nagybetűvel!
Ezenkivűl rengeteg elképzelt isten van mivel rengeteg vallás és hit van!

A nagy betű azér, mert a

A nagy betű azér, mert a filozófia (ami számodra ismeretlen tudomány) nagy betűvel írja!
A bukott Istened (Marx) nevét bezzeg nagy betűvel írod! Pedsig, ha valaki, hát ő valóban megérdemli "nemecsek ernő" sorsát!
Egy kulturember tiszteletben tartja mások vallását, hitét. Nem úgy, mint te! Azért, mert neked nincs hited, vagy csak Mammont imádod, azért még mások még hihetnek és nekik fontos az Isten!
De te túl sötét és buta vagy gyermekem! Ezt te nem értheted!
Az ateizmus a baloldal sajátja. Meg is látszik hová zuhantak! A szerinted "fiktív hülyeség" hivei kb 2000 éve hisznek ugyanabban! A baloldal ateistái 100 éve és már el is buktak! Miről beszélgetünk? Ha 2000 éves múltja lesz Marx "hívőknek", majd akkor térjünk vissza a fiktív dolgokra!
A materialista bunkók, mint te, csak abban hisznek, amit látnak, tapintanak! Ok. A szeretetet, a szerelmet, a látod, fogod? Nem csak tapasztalod. Ahogyan a hitet is!
Csak a te primitív életformád ezen receptorai már nem fejlődtek ki! Egy baller csökevény vagy, kihalásra ítélve!

Sztem legyen Jani!

A nagy megmondóember, a keszthelyi öböl géniusza, a tévedhetetlen. Rendszeresen -nem mond, hanem "kinyilatkozik"- a tényektől, mint hozzá képes jelentéktelen apróságoktól nem zavartatva. Rendszeresen "tanítja" népét,félművelt csúsztatásoktól és szándékos rosszindulatú ferdítésektől hemzsegő zsengéivel. Magyar gyűlölete, magyar fóbiája, a magyar nemzettől való rettegése predesztinálja őt méltó elődei hasonló hivatásos rettegők isteneként.
Igaz hogy ő nem magyar,legalábbis érzelmeit viselkedését , a magyarsághoz való hozzáállását - írásait tekintve- , de a MIENK !
Olyan "magyar narancs" .Kicsi , savanyú ,ehetetlen, - de a MIENK!!!!!

Info

Nem szeretném ha elszomorodnál, de isten nincs és nem is kell!
Mint, ahogy a jó öreg Marx bacsi is mondta: az isten a szegények ópiuma!
Én hozzátenném, hogy a templomok a buta eszmék menhelye!

(Nézz meg néha egy egy TV-s közvetitést ezektöl a csinált messiásoktól!)

Talán felnyílik a szemed.....

Marx nem az Istenekre,

hanem a vallásra mondta. Mint annyi más Marxtól ez a tézise is megbukott. Azóta jó pár év eltelt csak te erről lemaradtál. A vallás a hit a materialista embereknél is betölt egyfajta vigasz funkciót. Zuhanó repülőgépen mindenki Istenhez fohászkodik. A halál előtti pillanatokban mindenki megtér. Egyébként meg hit nélkül üres az élet. Mindegy minek hívod, Manitunak , vagy Istennek. Hit és kutya nélkül élni nem érdemes.

Egykutya!

Vallás nincs isten nélkül, s isten nincs hit, illetve vallás nélkül! Az egész nagy marhaság! Nézd meg amikor az emberek jönnek ki a templomokból. Tiszta tömeghypnozis! Réveteg semmibe néző tekintet. Aztán hétfőtől szombatig gyengül a hatás s menne ismét a misére... a következő adagért! Azt te honnan tudod, hogy kihez és miért fohászkodik valaki, aki egy zuhanó gépen ül? Mellette voltál vagy csak Holiwood tállalta igy neked?
Tud kinek kell a te brutális tömeggyilkos istened! Az özönviz mi volt, ha nem emberirtás? Aztán a görény, hajbókoló és csúszómászó Noénak meg megkegyelmezett. Nagyon f@sza egy isten lehet, ha van! Ja, és mivel mindenható igy ismeri a jövőt is, igaz? Milyen apa az olyan, amelyik tudatosan a halálba küldi a saját fiát? Isten csak a szellemi fogyatékosok menedéke! A bibliát is akkor irták, amikor még 98%-ban analfabéta volt az emberiség! Na, akkor kinek iródott mit gondolsz?

Persze azért jó dolog, hogy van aki benyeli
ezt, mert így tömegeket lehet megvezetni, de
nekem nem kell a ködösítésből.....!Szerencsére
a tudomány egyre több bizonyitékot mutat fel
hogy mennyire tévesen itélitek meg a világot.
Ti hivők még egy bizonyítékot nem tudtatok
felmutatni istenetek létézésére! Egyébként
egy kérdésem is lenne: mit csinált isten a
teremtés előtt és ennek hol a nyoma?

Szegény Zuroff!

Nagyon rossz idők járnak "szegény" Zuroff, nácivadászra!
Előbb nem sikerült leültetni Képíró Sándort, sőt felmentették. Aztán meg kiderült, hogy Zentait nem adják ki a magyar hatóságoknak Ausztráliából. Most meg kideült nerről a derék nácivadászról, hogy otthon egy illegálisan épült telepen él. Ráadásul most még hamis vád miatt fel is jelentették a kis hiperaktív biboldót!
Hát valamit nagyon elqrhatott JEHOVÁNÁL, hopgy ennyire rá jár a rúd!
Persze az is lehet, hogy Isten most mondta, hogy elég volt már a rosszindulatú, holobizniszből és a megélhetési antifasisztákból!
Nesze neked Zuroff gyerek! Úgy kell neked!

Rudolf János képe

Téged barátom átvertek

Zentai ügy: "Zentai -hasonlóan az összes nácihoz- gyáva. Nem mert hazajönni, nem merte vállalni, hogy tetteiről a bíróság előtt adjon számot."
http://www.kuklux.info/node/6

Novák Előd feljelentése: " „hamis vád” egy olyan szándékos cselekmény, ahol magát az igazságszolgáltatást akarja valaki -direktben mondjuk bizonyítékokat is hamisítva- átverni, meghekkelni. Kérdés, hogy most ezt a bizonyos igazságszolgáltatást Novák hekkeli, vagy Zuroff? "
http://www.kuklux.info/node/7

JA-NI!

Nem engem vertek át, hanem téged!
Aki azt hitted, hogy míg világ a világ, addig lehet nácikat üldözni, vádaskodni!
A világ beleunt az ilyen önjelölt igzságosztókba, mint ez a patkány! Én tudom, hogy te Elcsöppensz az ilyen senkiktől, mint a Zuroff, de világ ráunt a holokamuszra!
Hallottad, hogy a svéd tv-ben egy svéd történyész elemezte azt főműsoridőben, hogy az önzetlen Vallemberg sem volt annyira önzetlen?
Amikor a ruszkik kirángatták az autójából, miközben menekülni próbált Pestről, sok kilónyi aranyat, drágakövet, ezüstöt találtak, még az üzemanyagtankban is! Szerinted?
Terkólövés, azt jó napot! Hát így dőlnek meg, megdőlhetetlennek gondolt tabuk, a holokauszt témakörben! Ez van JAN-KÓ!
Hamis vád:
Bizony, hogy megállhat a hamis vád! Úgy bökött rá valakire egy ilyen bűncselekménnyel, hogy az össz bizonyítéka egy 85 feletti, állítólagos szemtanú volt! Ez elég sovány, nem?
De tényleg elég volt az ilyen futóbolondokból! Csatlakoznék Hegedűs Lózi nejéhez! Üzenet: ha valóban fontos számára, hogy háborús bűnösöket állítasson bíróság elé, amely valóban fontos társadalmi feladat, akkor nem kell neki állandóan Magyarországra utazgatnia, hogy felkutasson 100 éves papákat. Csak nézzen körül otthon, Jeruzsálemben! Bőven talál a szűk környezetében is egy csomót! Ráadásul lényegesen fiatalabbak, tehát valódi, letöltendő böretönre ítélhetőeket. Arról nem is beszélve, hogy napról napra újabbak termelődnek! Lehet otthon válogatni! Csak hajrá!
Ami pedig Zentai "gyávaságát" illeti: Biszku Béla gondolom bátor ember nálad ugye?
Lényeg a lényeg: Zuroff beveheti! Számára ezek a dolgok azért olyan nagyon fontosak, mert tudja jól, hogy amint az utolsó "náci bűnös" meghalt, úgy a Wiesenthal központnak annyi! Hát bizonyítani akarja pénzelőinek, hogy még mindig temérdek a munka, hát küldjenek még pénzt! Csak odázni akarja, hogy lehúzzák a rolót!
De, ha már ennyire a feljelentéseken lovagolsz. Ugye azt is tudod, hogy Csatáry ellen tett másik feljelentés is hemzseg a vitatható dolgoktól, amelyet a védelem 2,5 perc alatt atomjaira szed majd?
Ha érdekel, szívesen leírom neked, hogy hány helyen sánta a vád! Apróságok, de abból annyi van, hogy a tanúkat pillanatok alatt megforgatják és hiteltelenné teszik! Alapvető, tárgyi tévedések egész sorozatát írta a feljelentésébe, tehát én kiváncsi vagyok, hogy mi lesz az ügyből!

Rudolf János képe

Direkt a te kedvedért:

Csak a te

Csak a te kedvedért:

"Mahmúd Ahmadinezsád iráni államfő pénteken éles kirohanást intézett Izrael ellen, kijelentve, hogy Izraelt egy nap "letörlik a térképről".

Ramadán szent hónap utolsó péntekjén, Jeruzsálem napján a Teheráni Egyetemen mondott beszédében az elnök azt mondta, hogy "a cionista rendszer létezése sértés az emberiség számára". Izraelt "rákos daganatnak" nevezve Ahmadinezsád úgy fogalmazott, hogy az Izraellel való szembenállás "az emberi méltóság védelméért" tett erőfeszítés.

Az államfő élesen támadta a nyugati országokat is, mondván, hogy "a cionista rezsim életben tartása közös törekvése a legtöbb arrogáns nyugati kormánynak". Ahmadinezsád kitért a holokausztra is, és "mítosznak" nevezte 6 millió zsidó második világháború alatti meggyilkolását."

IGAZA VAN? BIZONY!!!!

http://index.hu/kulfold/2012/08/17/ahmadinezsad_izraelnek_el_kell_tunnie_a_terkeprol/

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hqICAftvZc8#!

http://kuruc.info/r/4/100126/

http://kuruc.info/r/39/99862/

http://kuruc.info/r/39/96408/

Van még bőven! Küldjem?

Pattog a bolha!

Pattog a bolha!

Rudolf János képe

???

Csatáryról van szó és NEM az irániról..

Nem! Itt arról van szó,

Nem! Itt arról van szó, hogy azok, akik vádolni akarják, azok éppen olyan háborús bűnöket követnek el, mint akiket meg akarnak vádolni!
Semmi erkölcsi alapja sincs az ilyen patkányoknak vádaskodni!

Rudolf János képe

ÉN vádolom

ugyanis ha Csatáry azt csinált amit csinált, akkor büntessék meg.
Azaz NEM a zsidók vádolják, hanem (a Magyar Állam azaz) ÉN - érted?
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Akkor bizonyítsd ne csak

Akkor bizonyítsd ne csak vádaskodj!
Nem a te dolgod, miért ugatsz bele?
Biszku ellen miért nem vagy ennyire harcias? Ott van az aláírása nem egy kivégzési parancson! Elég bizonyíték? Vagy a saját tömeggyilkosotok jó tömeggyilkos? A másiké meg nem?

Rizsázhat ön itt

Rizsázhat ön itt bármennyit, ettől még Zentai és Csatáry szar alakok.
Ócska, piti gyilkosok, akik nem merik vállalni aljas tettüket.
Bujdosnak, lapítanak, tagadnak hazudoznak.
Ha nem lennének bűnösök akkor miért nem állnak bíróság elé? Azért, mert ők a legalja magyarok - ha lehet őket magyarnak nevezni.
Nem az a fő kérdés, hogy zsidókat gyilkolásztak és küldtek halálba, hanem az, hogy embereket, magyar embereket. És az, aki ezt kétségbe vonja és relativizálja, az a legnagyobb söpredék.
.hu

Biblia.hu!

Te már megégetted magad egy olyan témával, amihez nem értesz(Biblia). Miért erőlteted te ezeket?
Fogd már be pofádat, ne ugass bele mások dolgába, ha nem lősz hozzá!
Magyar vagy zsidó? csak azért, mert szerinted Jézus is az volt. Legalább is állításod szerint a BILIÁBAN olvastál ilyent. Csak azért a kérdés, mert a zsidó, meg cigány kérkedik azzal, hogy zsidó+cigány! Nem én kérek állandóan kárpótlást a magyar identitásom miatt! Ők ragaszkodnak annyira a saját identitásukat? Miért bűn az, ha nevükön nevezik őket?
Ha magyarként ölték meg őket, akkor ne kérjenek kárpótlást zsidóként. Ha meg zsidóként ölték meg őket, akkor meg ne mond, hogy magyarok voltak!
De miért nem akarsz inkább a Biszku Béláról beszégetni? Aki 600 000 ft-os nyugdíjból "tengődik"? Ja? Hogy a mi tömeggyilkosunk, jó ember, de a másiké lógjon?
Na itt és most lehet Biszku Béla ellen szót emelned! Ha nem teszed, akkor pláne dundi kuss! Pofa be és laposkúszásban takarodj a helyedre! Tudod, a pöcébe! Tanuld meg a Bibliát!
Ugyanolyan rákos daganat vagy a társadalom testében, mint amilyennek Ahmedinedzsad nevezte Izraelt!

Rudolf János képe

Téged is átvertek. Biszkunak NINCS 600ezres nyugdíja

láss csodát: mennyi Biszku nyugdíja

lassan majd pénzt kérek az oktatásotokért

Szóval Biszkuval

Szóval Biszkuval kapcsolatban ennyi az össz mondanivalód?
Én még 3 forintot sem adnék annak a gyilkosnak!
JA-NI! Megint csak a lényegről nem szeretnél beszélni ugye?
Mint mindig!
Ha ezt a patkányt elítélték, majd utána lehet ugrálni Csatáry ügyben is, de addig kuss van a baloldalnak!

Nem hiszem, hogy valaki is

Nem hiszem, hogy valaki is mentegetné Biszkut. Nagy gazember volt ő is, mint többi társa.
De!
A nyilasok Képíró-bácsija, Csatáry-bácsija, Zentai-bácsija háborús bűnösök.
Szemét-mocsok gyilkosok.
A háborús bűnök nem évülnek el. Ezt az egyezményt mi is aláírtuk és be is tartottuk.
Utolsó szövetségese voltunk a náci Németországnak.

Biszku 56-után közvetve részt vett a megtorlásokba. Harminc év után az akkori bűnök elévültek.
Ha a mostani nyilasoknak ez nem tetszik akkor tessenek megnyerni a választásokat és utána ebben az uniós környezetben hozzanak olyan törvényeket ami visszamenőleg is hatályos.
Ha ez nem megy - akkor...

Rudolf János képe

Biszku most sem fél

még a Duna TV-ben is vállalja önmagát. Ellentétben mondjuk a náci háborús bűnösökkel (Csatáry stb..), akik mindenféle kifogásokat keresnek. (hogy ők csak írnokok voltak, meg ott sem voltak, stb..)
Azaz a 2 emberkategória közt MARHA NAGY a különbség.
Biszkunak van arca, a te nácijaidnak meg NINCS
Lesz is Biszkunak szobra még Budapesten - jobb ha felkészülsz rá ;)
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Hát amíg ilyen

Hát amíg ilyen szarcsimbókok, mint te, ajnározzátok, addig valóban félő a dolog!
Nem az arcával van a baj, hanem azzal, hogy szerinte és a jelek szerint szerinted is, minden úgy volt jó, ahogyan a mocskos komcsik tettek az "ellenforradalmárokkal"!
Kis szerencsétlen ő nem vállalta magát, hanem leszopatták, aztán meg, az ügyvédje tanácsára, magyarázkodni akart! Kevés sikerrel! Büszke lehetsz arra a szardarabra! Te is az ő kölyke lehetsz!

Tisztelt hu.

Tisztelt hu. (hu-hú))!!!
Önnél a mai világunkban nagyobb sz... alakot ritkán láthatunk(szerencsére).
Ön írása legalább annyira aljas mint azoké akik csak szájkaratéznak naphosszat.
Zsidó-csigány egyre megy,mind lop csal hazudik,feltételezem önnel egyetemben.

Bátorság!

Íme egy palesztin "igaz ember"!
Egy pöttöm lány, aki egymaga száll szembe a megszálló, náci hadsereg katonáival. A megszállók érzik, hogy igaza van kislánynak, mert kínjukban lézengenek, de még a kislány szemébe sem mernek nézni, mert tudják, hogy itt ők az agresszorok!

Megrendítő videó a bátorságról és a gyávaságról:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hqICAftvZc8#!

Csak erős idegzetű filoszemiták részére!

Így provokálnak az izraeli katonák!

Amikor állig felfegyverzett zsidó katonák mennek az arabok lakta területekre, az nem más mint nyílt, erőfitoktatással egybekötött provokáció! Ilyenkor termászetesen semmi másra nem várnak, csak arra, hogy elrepüljön egy ködarab, amelyet egy gépfegyver sorozattal lehet viszonozni, hiszen terrortámadás törént!
Érthető nem? Az a terrorista, aki kővel dob, nem az aki provokálja a fegyvertelen embereket!

Mi ez a náci tempó, kedves zsidó katonák?
Provokálgatunk, provokálgatunk?
Fegyvertelen emberekkel kötekedünk?
Amikor ezt 70 éve veletek csinálták, az negyon nem tetszett nektek! Azóta is amiatt jajgattok!
Bizony-bizony! A fallal körülvett gettót és a katonák, fegyveres provokativitását a náciktól tanulták!
Kedves(?) Zurof (hamis vádló) lehet tiltakozni, feljelentéseket gyártani, de otthon, a sajátjaid ellen!

Emlékezzünk kegyelettel a Japán holokauszt áldozataira!

Emlékezzünk a japán holokauszt áldozataira, amelyet az USA követett el!
A gyilkos yenkik eddig az egyetlenek, akik bevetették az atombombát más nemzet ellen!
Szégyen rájuk és gyermekeikre!
Íme a demkrácia mintanépének, demokráciája!

Emlékezzünk

Emlékezzünk azokra a hős amerikai katonákra, akik életüket áldozták a két legszemétebb rendszer felszámolásáért.
Amerika győzte le a hitleri náci lenszert, az őket orvul megtámadó fasiszta japánokat, és nem utolsó sorban nekik köszönhető a Szovjet rezsim megbuktatása.

Az alja nép azért rágalmazza az USÁ-t, mert irigyli. Az az ország ahova szívesen vándorolnak be, az jó ország, ahova nem az szar ország.

Még egy darabig eltart az amerikai hegemónia. Akinek nem tetszik az lízingeljen egy T34-est és induljon be New-York-felé

Hajrá magyarok

.hu

Akkor miért nem mész az USA-ba, kedves .il?

Van New Yorkban és Chicagoban is hitközség, csatlakozhatsz hozzájuk.
Ja, elfelejtettem: mielőtt bemész az országba segged lyukába is bele fognak nézni a reptéren és ha nem elég szép a segged, akkor már jöhetsz is haza. Ugyanis ők a demokrácia és a szabadság hazája. Ha ezt nálunk tennék meg egy USA vagy egy izraeli állampolgárral, hát lenne hörgés és nácizás, de nekik a demokrácia nevében ezt is szabad....

Tényleg, összedobjuk a jegyre valót? (Rudolfot is viheted.)

USA?

Sokkal hasznosabb lenne, ha Szeged Csanád nemzettársnak dobnák össze az utazási költségeket az Aschwitzi zarándok útjához.
juhfark

És kinek a nemzettársa?

Nekem ugyan nem, nem tartozom az ő fajtájához.
A pártok ügyei pedig végképp nem érdekelnek.
Szegedi felőlem izraelbe is mehet segget nyalogatni, csak ne az én adómból tegye, mint teszik azt pártállástól függetlenül az ország épp aktuális vezetői.
Legutóbb Áder, előtte pedig összes többi.
Sűrűbben járnak oda, mint az elvtársak jártak anno Moszkvába.

Kedves Nemzettárs!

Figyu - okos tojás!
Nem gondoltál arra, hogy indulsz a választásokon? Igazán beillenél honatyának bármelyik pártba.
Csók Anyu

Nyanyóca!

Széchenyit idézve elmondom neked, mik azok a pártok:

"A pártoskodás a nemzet megrontója!"

Ezt a mondatot -22 évre visszagondolva- csak az idióták nem értik meg.
Ha a fenti beszólásaim közül valamelyik érzékenyen érintett, akkor észosztás helyett nézz inkább a tükörbe.
Aztán nyugodtan köpd magad szemközt...

Egyet értek veled! Nagyon

Egyet értek veled!
Nagyon helyes!
Így kell beszélni a pártkatonákkal! Hogy én ezt már mióta mondom, a sok degenerált pártfüggőnek!
Pártok, politikusok, választások?
Bocs, mennem kell, mert hányingerem lett e három szó leírása miatt!
BOOOOOOAAAOOAOAAAAAAAAAA.......

Ismét böffent egyet Biblia.hu!

Hős amerikaiak?
Ühüm ja!
A legszemetebb rendszer pont az USÁ-ban és Izraelben működik!
Orvul megtámadott USA?
La vagy maradva, kis Biblia tudor! Roosewelt ugyanis több üzenetet kapott a katonai felderítéstől arról, hogy japán mire készül! Csakhogy ez a "fasza" (röv. egy fasz) gyerek szándékosan nem tett semmit, csakhogy beléphessen a háborúba!
Úgy látszik, hogy a Biblia mellett a történelmi ismereteidet is bővítened kéne!
Amúgy az ameriaki hősiességről csak annyit, hogy azért vetette be az atomot, mert nem mertek partra szállni Japánban. Mert pontosan tudták, hogy ha a Csandes-óceáni sziegeteken olyan keményen védelkeztek a japcsik, akkor a szülőföldjükön vége az amerikai hadsderegnek!
Irakban is hősiesen irtották a modern tankjaikból a civileket, de amint ki kellett szállni a tankokból és robbantgatni kezdték őket, máris menekülve vonulnak ki Irakból a "hőseid"!

Márai idézet

»Háromszázezer ember reszket a sárgacsillagos házakban; tizenhat-tizennyolc éves suhancok rabolnak a sárga házakban, terelik a lakókat az uszályok és gyűjtőhelyek felé. A novemberi hidegben sokezres embercsoportok vonulnak némán – asszonyok, gyerekek, öregek – ismeretlen sors felé. A rablás, a túszok szedése általános. Ha minden vád igaz lenne, amit valaha is a zsidók ellen harsogtak, akkor is velük kell tartani minden embernek, aki még valaha embernek akarja nevezni magát: mert szenvedésük minden elképzelést meghalad.« (4. kiad. 268. p.)
Turul

Rudolf János képe

Márainál maradva:

Az oroszok olyanok, amilyenek, semmit nem ígértek nekünk, semmit nem akartak tőlünk, mi üzentünk hadat nekik, s most a fegyver jogán érkeztek hozzánk, legyőzött országba, mely jogcím nélkül megtámadta hazájukat. Nem illethetjük őket szemrehányással.
De a magyarok!
Az egyetlen ország Európában, ahol a nemzet történelmének legválságosabb pillanatában akadt egy Szálasi-kormány, akadtak törvényhozók, akik iparkodtak megjátszani a legalitás komédiáját e horda számára! Csak hogy a zsákmányt kiegészítsék még, néhány héttel prolongálják létezésüket, hogy elveszejtsék Budapestet s mindent, ami az országból megmaradt! Ezekkel csakugyan nincsen alku, ezek számára nem lehet kegyelem.
A zsidófaló, nácibarát középosztály most megkísérli, hogy mindazért, ami most történt, a nyilasokra hárítsa a felelősséget. A nyilasuralom azonban csak következménye mindannak, amit ez a társadalom az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy műveltség, erkölcs és tehetség nélkül érvényesülhessen. A nyilas hordánál nem kevésbé bűnös az a magyar vezető réteg, amely az alkotmányosság palástja alatt Horthy 25 évében szemérmetlenül fűtött, buzdított mindenfajta reakciót. Ez a társadalom ilyen egyszerűen nem háríthatja el a felelősséget. Ilyen olcsón nem menekülnek.

Csak egyről nem beszélnek a nagyságosok és méltóságosok: arról, hogy mit szenvedtek az orosz városok és falvak lakosai, s arról, hogy nem is olyan régen magyar állampolgárok százezreit rúgták ki lakásukból, elvették minden holmijukat, nyomorúságos batyukkal gettókba, téglagyárakba, disznóhizlaldákba zárták őket, onnan nyolcvanasával leplombált vagonokba préselték – gyermeket, asszonyt, férfit vegyesen – ezt a nyomorult tömeget, s a vagonokban, égő hőségben, hat napig utaztak a lengyelországi deportációs telepek felé, megőrültek a szomjúságtól, anyák szültek a vagonokban, és a gyermek ott hevert halottan az ölükben, s a férfiak tébolyodottan ültek a halottak mellett, húsz százalék volt a vagonokban a mortalitás... S végül az auschwitzi, olmützi megsemmisítő táborokban a gyermekeket, öregeket gázkamrákban megölték, a munkabírókat egy ideig még dolgoztatták, a lányokat, asszonyokat a kísérleti telepen beoltották betegségekkel...

Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a „jobboldaliság” címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint „keresztény magyar ember”, előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert „keresztény magyar úriember”, joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem „keresztény magyar” vagy „úriember”, tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, de szíve mélyén visszasírja a „jobboldali, keresztény, nemzeti” világot, amelyben olyan szépen lehetett zsidóvagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, aladárkodni a nagyvállala­tokban képzettség és hozzáértés nélkül.
Ez a fajta soha nem változik meg, de amíg ezeknek szavuk van vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet.
(1945)

ROMA HOLOKAUST

Ma van a Roma Holokauszt napja.
Kellő tisztelettel emlékezzünk az erőszakkal elpusztított roma honfitársainkra.
.hu

Friss hír a kanizsai cigó-holo megemlékezés égésről!!!!!!!!!!!

A tiszteletre méltó romaholokausztoddal kapcsolatban:
Most jöttem meg kanizsáról!
A barátom a Medgyasszay házzzal szemben lakik így láthattam, amint a méltóságteljes tömeg megemlékezett a ROMA HOLOKAUSZTODRÓL!
A következőt láttam. 1 dakota próbált valamit makogni a mikrofonba (félig magyarul, félig valami majom beszéddel), a tömeg (3 egész cigó!) pedig széken ülve hallgatta. Erre a méltóságteljes tömegre 3 rendőr vigyázott! Gratulálok! A többi meg biztos a kocsmában emlékezett!
Hogyan tisztelhetné bárki is őket, ha még a saját fajtájuk megemlékezését sem tisztelik meg azzal, hogy elmennek és meghallgatják? Gondolom féltek a Gárdától mi?
Devecserben viszont szombaton, lényegesen több ember megy majd el, hogy a múlt pénteki cigányterror ellen tiltakozzon!
Vagy ezt nem írta meg a shalom.hu?

Rudolf János képe

Neked kellene emlékezni

ugyanis pont ti vagoníroztátok be őket, ergo a te szégyened - csak gyáva vagy
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Ti? Mi?

Kik azok a "ti"?
A KÉRDÉS AZ, HOGY TE ÉS A BANDÁD HOL VOLT AKKOR ÉS MA? Miért nem akadályozta meg a sok hős antifa? Ja? Hogy már akkor is csak szájkaratésok voltatok, mint ma?
De igen, én nagyon szívesen emlékezem rá, hidd el!
:-)
Nosztalgia!
Én nem vagoniroztam be senkit! De ha megadatik, hogy vagonírozzak, akkor te és a családod az első tarnszportba fogtok kerülni. Csak, hogy elsőként élvezzétek a dolgot!
:-)))))))
Egy pondró vagy JA-NI-KA!

Jé, itt van .hu!

Előbújtál, te kis Biblia szakértő?
Elolvastad már a Bibliát?
Ha még nem, akkor azzal törődj, ne a roma holokauszttal!
Tisztelet?
Szerintem emlékezzünk "tisztelettel" Bándy Katára, Szögi Lajosra és a sok névtelen öregre, fiatalra akiket a roma holokauszt népe gyilkolt meg, különös kegyetlenséggel!
Roma, vagy CIGÁNY?
Szerintem CIGÁNY!
A roma szó jelentése a wikipedia szerint:

"A cigányok, vagy más néven romák egy Indiából származó nép, mely a 15. században vándorolt be Európába. Önmagukat romnak, vagyis „embernek”, illetve néha kálonak, „feketének” nevezik. A magyarországi vándorcigányok néhol manusnak (szintén „ember”) is nevezik magukat."

Szóval a "roma" szó, az egyik legkirekesztőbb szó. Ugyanis adódik a kérdés, ha a saját "fajtáját" embernek nevezi, akkor minek nevezi a más "fajtájú" embereket? Mi ez fajgyűlölet?
Tudod van egy másik nép is, amely csak a saját népét tekinti embernek, a többit pedig "gojnak" nevezi. Ugyanők követelnek maguknak mindenhol toleranciát, demokráciát másokat arra kötelezve, hogy kötelezően őket sajnálva sirassa az ő halottait. Miközben a más népek tragédiáit könnyedén bagatellizálják. (lásd palesztinok!) Melyik is lehet ez a másik nép?
Vajon véletlen-e az a dolog, hogy mindkét kirekesztő nép sorsa volt azonos '38-'45 közt?
De maradjunk a CIGÁNYOKNÁL.

Javasolnám elolvasni, egy magyar zsidó könyvét. (Dr. Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban)
Az író leírja, hogy az auschwitzi táboron belül külön táborban tartották a cigányokat. Onnan lehetett kibökni az ő táborukat, hogy ott sem voltak hajlandóak dolgozni. Csak heverésztek naphosszat, de munkára nem jelentkezett senki sem! MÉG OTT SEM TUDTÁK MUNKÁRA KÉNYSZERÍTENI ŐKET!
Hoppá!
Hagyjuk már ezt a kötelező emlékezés dolgot, jó?
Majd azt én tudom, hogy mikor, kire, hol akarok emlékezni! Világos?
Úgyhogy coki!

Rudolf János képe

Már kérdeztem tőled

ha te másik fajtájú vagy, akkor nem "homo sapiens sapiens" vagy mint mi.
Akkor mi vagy te? Csimpánz, előember, micsoda?
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Ne ez a gond a libsi

Ne ez a gond a libsi csimpánzokkal!
Észre sem veszed, hogy a "pozitív diszkrimináció" (ami a ti találmányotok), is diszkrimináció.
Ami az egyik jogtalan előnyhöz jutása, az akaratlanul is, a másik hátrányával jár!
Amikor a cigány a sajátját egy külön fajba sorolja, és csak azokat nevezi "embernek", azzal szavak nélkül ugyan, de "nem emberré degradálja" a többit! NA EZ A FAJGYŰLÖLET! EZ A FAJI DISZKRIMINÁCIÓ! Meg az, amikor a cigány közösségek kiközösítenek maguk közül cigányokat, mert egy "paraszthoz ment feleségül" vagy "paraszt lányt vett feleségül"
!
Na ide vezetett a k.rva nagy pozitív diszkriminációs ötletetek!

Libsi csimpánzok

A bő-gatyások tipikus érvelése: azért nem megy nekünk, mert itt vannak ezek a zsidó-bolsevik libsi csimpánzok, akik egymás-között leosztanak mindent drága-jó Hungáriánkban.

Hetven évvel ezelőtt emiatt küldték haláltáborba Richter Gedeont és a falusi fűszerest...

Semmitől nem rettegnek jobban büszke magyarjaink, mint a konkurenciától.

Más:
Régi jó barátom aki átlagos hungarikum, lazán zsidózik - cigányozik.
Főiskolás lánya hazaállított egy echte cigány gyerekkel. "Apa, Anya - bemutatom Karcsit ő a vőlegényem, megkérte a kezem".
Barátom igazi jellem-harcos már, nem cigányozik, nem zsidózik, hirtelen leszállt a Fehér Lóról.
.hu

Hetven évvel ezelőtt emiatt küldték haláltáborba Richter Gedeont

Imrédy Béla miniszterelnők aki ezt irányította maga is zsidó volt.
.hu hülye vagy mint fajtársad sunyirudi

A Bibliával hogy állsz, .hu?

A sok hülyeség ellenére, semmi érdemit nem tudtál arra írni arra, hogy pontosan a cigány és a zsidó az, aki a saját identitásában tartja magát "embernek" a többivel szemben!
Megint csak egy jól begyakorolt, SZaDeSZ közhely puffogtatást olvashattunk tőled!
Ha az egyetemista hazaállítt a cigó vőlegényével, az a szülői nevelés hiányának köszönhető!
Ha az én kölyköm csinál ilyent, akkor ott az udvarom döntöm ki a vérét!
Az én kölyköm pontosan tudja már, hogy ki azok, akikkel semmilyen szín alatt sem!
Nyugodtan alszok, mert ő megtanulta, hogy a színes, multikulti csak romlásba dönt!
De, ha neked az avágyad, hogy cigóval álljon össze a kölyköd, hát rajta! Majd jót röhögök, amikor elvágja a te torkodat is!
Amúgy pont a cigók közösítik maguk közül azt az egyedet, aki egy "paraszttal" áll össze!Mondtam már, hogy inkább olvasd aBibliát, mint hülységeket böfögj itt!
A multikulti megbukott! Ezt Merkel asszony mondta, nem én!

Látom nem érted, már megint!

Jó, vegyük át újra, hátha...
Nem én nevezem a magyart "EMBERNEK", a többit pedig nem embernek, hanem az aki azt mondja, hogy ő roma=ember. Aki nem roma, az nem ember?????
Az, aki gojnak, tehát nem is emberi lénynek tekinti a másikat, aki nem zsidó!
A saját maga definiálásával dehonesztálja a többi nemzetet, népet, etnikumot!
Érted?
Mi lenne, ha pl egy politikus holnaptól ember és cigánybűnözésről kezdene beszélni? Szerinted lenne sértődés?
Gondolkodj te szerencsétlen!
tudom, hogy szándékosan nem akarod megérteni, a kérdést, mert akkor csúnya következtetésre jutna a libsi agyad (helye)!

Köszi, hogy figyelmeztetsz, kire kell emlékeznünk!

Már megszoktuk, hogy heti 2-3 holokauszt emléknap van, így kissé fásultak lettünk és lankad a figyelmünk, de szóljatok csak bátran!
További javaslatom is lenne: emeljétek fel a holokauszt emléknapok számat napi 1-re és a reggeli hírek elején okvetlen közöljétek, hogy aznap Klein bácsira vagy a Rosenthal nénire (esetleg mindkettőre) kell-e emlékeznünk, nehogy eltévesszük a dolgot!

Amíg te itt holokausztozol, addig én pedig részvéttel gondolok a cigányok által napi szinten elkövetett, kegyetlenebbnél kegyetlenebb gyilkosságok idős és fiatal áldozataira -bár tudom, ez nem zavar titeket.

További javaslatom is lenne még irányodba; a .hu aláírást cseréld már le a .il-re, az jobban illik hozzád.

(Ha rövid akartam volna lenni, akkor csak ennyit írtam volna a tárgysorba: menj te a liberális q.... anyádba!
De az nem az én stílusom...)

Rudolf János képe

Szóval te most a "kapitalizmus áldozatairól" emlékezel meg

ez szép-szép, de akkor mi lesz a kommunizmus áldozataival?
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

A kommunizmus áldozatainak

A kommunizmus áldozatainak napja: Február 25.
Ogy. 2000. június 13. 58/2000 VI.16 határozat.

Janika! itt mindenki valamikor áldozat volt. A legnagyobb kibaszás, hogy ide született.
Turul

Rudolf János képe

dehogy dehogy

hacsak nem a hülyeségüknek..
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

JA-NI! Egy cigánytól hallottam:

"A cigánynak 3 ellensége van. A hideg, a meleg, meg a munka!"
Kapitalizmus?
Az nem azt jelenti ám, hogy az ingyenélő munkakerülőt eltartjuk, csak úgy!
JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI!............ 'há ne 'legyé 'má törmelék, 'tezsvírem!

Igaz-Igaz

A cigánynak nem probléma kapitalizmus. Annál inkább probléma a magyarnak.

A magyarok kurvára utálják a konkurenciát.
A magyarok /tisztelet a kivételnek/ utálnak dolgozni.
A magyarok két dolog érdekli, a lopni és a kapni.
A magyarok a földkerekség legirigyebb fajtája.
A magyarok a saját sikertelenségükért mindig másokat okolnak....
Tovább is van mondjam még.....
.hu

És mégis...

...ezek a lusta magyarok tartják el, etetik a sok ingyenélő cigányt A BÖRTÖNBEN ÉS IDEKINT!
Mondjad még!
De előbb mond fel a Bibliát te kis zseni!
TA-KA-RODJ A HELYEDRE CSICSKA!
Amúgy friss hír a tiszteletre méltó romaholokausztoddal kapcsolatban:
Most jöttem meg kanizsáról!
A barátom a Medgyasszay házzzal szemben lakik így láthattam, amint a méltóságteljes tömeg megemlékezett a ROMA HOLOKAUSZTODRÓL!
A következőt láttam. 1 dakota próbált valamit makogni a mikrofonba (félig magyarul, félig valami majom beszéddel), a tömeg (3 egész cigó!) pedig széken ülve hallgatta. Erre a méltóságteljes tömegre 3 rendőr vigyázott! Gratulálok! A többi meg biztos a kocsmában emlékezett!
Hogyan tisztelhetné bárki is őket, ha még a saját fajtájuk megemlékezését sem tisztelik meg azzal, hogy elmennek és meghallgatják?
Devecserben viszont szombaton, lényegesen több ember megy majd el, hogy a múlt pénteki cigányterror ellen tiltakozzon!
Vagy ezt nem írta meg a shalom.hu?

Rudolf János képe

Te nem tartasz el senkit se

te egy olyan szerszám vagy, mint a kapa vagy a traktor is.
A gazdád pedig ha ad neked akkor eszel, ha pedig nem ad -mint most éppen- akkor éhezel.
Ennyi.
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Tévedsz, mert én fizetek

Tévedsz, mert én fizetek adót! A jelek szerint te nem. Te úgy akarsz magadnak jó életet teremteni, hogy elvtelenül szolgálod a "gazdádat", akár saját országod ellenében is!
Pfujj, JA-NI-KA! Te tényleg egy gusztustalan csúszó-mászó pondró vagy!
A cigány segílye, börtönkosztja szarinted miből van?

Nézz rá a képre, ki az

Nézz rá a képre, ki az aki nem imeri fel benne a "gyökereket"!
//JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI! JA-NI!............ 'há ne 'legyé 'má törmelék, 'tezsvírem!//

A hét vicce:

A cigányok, mint a kapitalizmus áldozatai... :-)

Ne röhögtess már, mert anélkül is elég melegem van, hogy a rekeszizmom rángatózna.
Akkor lennének a kapitalizmusnak cigány áldozatai, ha dolgozott volna valamelyik is a kapitalistáknál. De ilyen a világtörténelemben még nem fordult elő, aminek 2 alapvető oka van:
1. A cigány nem dolgozik. (a mondat ezzel be is van fejezve, nem magyarázzuk tovább)
2. A kapitalista nem veszi fel a cigányt, mert nem akar mellé +2 embert, aki azt figyeli, hogy épp mit lop el a derék honfitársad.

A fenti kettőből egyébként nem következik egyenesen az, hogy emiatt hogy válogatás nélkül gyilkolászni kell mindenkit, aki az útjukba akad, hol 100 Ft-ért, hol azért mert épp rájuk jön a kangörcs, mert ugyebár ez a fontos apróság különböztetné meg a cigányt a vadállattól.
Ugyanis a farkas is jóízűen megeszi a gyümölcsöt, még ha te ezt nem is tudod.

Rudolf János képe

Sokan akarják ezt "faji" kérdésnek eladni

pedig ez nem úgy van, hogy aki cigánynak születik az bűnöző lesz, aki pedig magyarnak az becsületes ember. Ha ugyanis olyan az életkörülmény a magyarok SEM viselkednek másként, ugyan úgy lopnak fosztogatnak. Erre borsodban már nagyon szép példák vannak.
Ha viszont a körülményektől függ a bűnözés, és ma kapitalista körülmény van, akkor kapitalizmus áldozatairól kell beszélni.
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Megint holokauszt?

http://index.hu/kulfold/2012/07/20/meghalt_az_onegeto_izraeli_tunteto/

A cikk szerint azért gyújtotta fel magát a derék pógár, mert meglopta az izraeli kormány és reménytelen az élete a gazdasági válságban!
Nem ez volt az első "égő áldozat" Izrael oltárán. Adódik a kérdés, hogy ebből is lesz 6 millió? Ha igen, akkor azért is a magyarok és a németek lesznek a bűnösök?
Mi történik odaát? Csak nem már megint azok csúnya nácik gonoszkodnak?
Ezt is fogják Csatáryra, az a legtisztább!

Nehogy már,

tippeket adjál nekik!
Kitalálják, hogy ez is holokauszt volt és még az szépunokáim is fizetni fogják a kártérítéseket. :-P

Jó, bocs igazad van!

Visszavonom!
De örülök, hogy van aki veszi a lapot!
:-)

Hé, ".hu"! Nagyon lapítasz! Mi van? Beégtél?

Elöször ezt írja:
"A Bibliát-Uram, a Bibliát tessék olvasgatni, majd akkor megtudja ki-hol volt hajdanán."
Másodszor pedig ezt:
"A bizonyíték a templomban van!"
Utána pedig:
"Ha nem, akkor menjen el a legközelebbi templomba és ott elmagyarázzák."

Most akkor hol van a bizonyíték?

Miért küld negem a templomba, hogy elmagyarázzák nekem, amikor Ön állítja, hogy a Bibliában van a bizonyíték? Magyarázza el Ön, ha már ennyire művelt tetszik lenni!

Miért nem bírja elismerni, hogy megfogtam? Fáj az migazság? Vagy berottyantott, mert megfogták a tudatlanságában?

Ön mellé beszél! Ha már ki kell állnia a saját állításai mellett, akkor másra mutogat, vagy engem próbál sértegetni (bigot hívőnek, magyar oktatás ügy súlyos áldozatának, antiszemitának nevezve)???? Itt jegyezném meg, hoyg egyikkel sem sértett meg. Az Ön fajtájától érkező minden indulatos jelző hizelgő számomra! Azt jelenti, hogy valamit nagyon látok, gondolok, csinálok, mert felhúztam egy libsit! Ezt köszönöm, mert jól esik!

Minden tiszteletem az Öné, de:

Sajnos megint meg kellett állapítanom, hogy a vitapartneremnek nagyobb a szája, mint a tudása. Aki semmilyen adattal, ténnyel nem képes alátámasztani a SAJÁT állításait. Amikor ezt valaki számon kéri rajta, akkor azzal támad vissza, hogy a kérdező, az "alja néphez" tartozik, "antiszemita" stb?
Az olyan embert, mint Ön, én csak szájkaratés, tudatlan, buta, ál-liberális, hivatásos jajgatónak/rettegőnek tartok, aki csak azt tudja ismételgetni, amit beidomítottak neki az SZDSZ-es senkik!
Ön közhelyekkel dobálózott. Mi sem bizonyítja jobban, hogy betanult szöveget ismételget, jó papagájként, mint az tény, hogy képtelen a saját állítását alátámasztani!
Ezzel csak az a baj, hogy a magafajta rettegők vádolnak ma embereket háborús bűntettekkel, antiszemitizmussal stb.

Ön, ahogyan mondani szokták, szénné égett, megszívta, cumi, lebőgött stb.!

Gyáva, buta, sunyi embernek tartom az ilyen alakokat!
A jövőre nézve annyit kérnék Öntől, hogy csak olyan dolgokba akarjon beleugatni, amihez ért is! Amihez nem ért azt kerülje!
Jó?

Ui.:Amúgy ezt a dolgot már lemeccseltem jó pár pappal, lelkésszel is. Az értelmesebbje igazat adott, a fanatikusabb (zsidó-keresztény gyökereken nevelkedettje) viszont felháborodva elfutott, ám állításaimat cáfolni nem tudta! Ennyit a bigot hívőségemről!

Na Shalom, kedves .hu!
:-)

Rudolf János képe

Te ez itt nem iskola

a komcsik alatt volt még "dolgozók esti iskolája" - most viszont a nácik jönnek ezért hülyén kellesz!
Azaz NEM mondjuk meg - titok!
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Téged ki kérdezett?

Jancsi-ka!
Nem emlékszem, hogy téged kérdezett volna valaki! Na, mi van? Szaladsz, hogy megtöröld a kis haverod nóziját? Hát ő már nem tudja megvédeni magát? Te ez .hu a rokonod? Mert ugyanolyan baromságokat ír, mint te szoktál! Pontosabban csak írt, mert hipp-hopp eltűnt, mint fing a szélben!
Én .hu-t kérdeztem, nem téged! Ne ugass bele, nem telefon!
Amúgy pedig "náci" az édesanyád, amelyik a retartáld fejedet a világra sz@rta!
Szóval leszarom a véleményedet!
Jani takarodj! Majd szólok, ha a te véleményedre vagyok kiváncsi!

De vissza az eredeti témához! Még mindig a másik liberálisnak szól a kérdés:
HÉ, .HU!
NEM AKARSZ VALAMIT ELMAGYARÁZNI?
HOVÁ LETT AZ A NAGY ÖNBIZALMAD, AMIVEL A BIBLIÁT MUTOGATTAD NEKEM?

Rudolf János képe

Remélem Isten meg fogja neked bocsátani

hogy a saját képére teremtett, mert hogy elcseszte a dolgot, az hétszentség.
--
tegyük fel van olyan aki nem olvasta a Bibliát DEEE tudja miről szól az (mert mondjuk 1x is járt templomban)
még az is rajtad röhög te pupák!
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Ha nem olvasta, akkor ne példálózzon vele!

1. mondtam, hogy ne ugass bele, mert megkötlek! Neked ezügyben nincs dolgod, max annyi, hogy befogod a pofádat és elmész körülnézni az otthonoban, a szemétdombon, ahonnan jöttél! Libsi seggfej!
2. szerintem, meg azokon a kreténeken röhögnek, akik BIBLIÁRA hivatkoznak, utána meg kiderül, hogy feleslegesen tették, mert nem is ismerik.
3. a jelek szerint te sem olvasted, mert te nem tudod, hogy mit beszélsz!
4. pupák a drága édes @nyukád!
5. abban igazad lehet, hogy aki csak 1x járt templomban (te és .hu haverod) az röhög. De az azért van, mert nem érti a dolgot, mert a templomi idegenvezető, nem teológiai témákat feszegetett. Az olyanok, mint te mást tanulnak a zsinagógák árnyékában. Naná, hogy te nem érted! De ez a te tudatlanságod! Tanulj kis bunkó, tanulj!

te nem beszélni magyar?

a gépek sohasem fogják pótolni ostobaságodat

??????????????????????? Milye

???????????????????????
Milyen gépek???????
Érdekes! Hogy mindenkinek van véleménye, csak megindokolni nem tud senki semmit? Csak általánosságok, közhelyek, minden konkrétum nélül! Általános dolgokkal nem lehet vitatkozni. Vagy pont a vitától félsz?
Azt elhiszem!
Hát igen ezt már megszoktuk!
Ilyenkor jönnek a megszokott "észérveitek":
"Hülye vagy.", "pupák", "ostoba+ stb vagyok!

Érdekes!

De ez sajnos nekem nem szint! Vonal alatt vagytok libsik!
SENKIK VAGYTOK!

Ahol élsz bobber,ott okoskodj

Tehát a cselédsoron.......

Tehát nálatok? OK! Azt

Tehát nálatok?
OK!
Azt teszem!

Egyszerü :

Europaban pillanatnyilag az emberek / Medien / letiltottak antiszemita kifejezeseket hasznalni

szolasszabadsag ezzel befejezödött.

ezt hasznaljak ki a zsidok, es visszaelnek vele/az egesz vilagon !!/

A szabadság szeretete

A szabadság szeretete mások szeretete. A hatalom szeretete önimádat.

Nagyon szép gondolat! Vajon

Nagyon szép gondolat!
Vajon a palesztinok is élvezik ezt a "Szabadságot"?

Érdekes!

Érdekes, hogy vannak olyan "emberek" akiket primitív antiszemitizmusuk, annyira elhomályosítja gyenge szürke állományukat, hogy valóságos palesztin-imádat, muzulmán szeretet homályában zsidóznak.

Ha tudnák, hogy minden palesztinnak két ellensége van: a zsidók és a keresztények.
Ezt tanítják az iskolákban, így nevelnek fel generációkat.

El kell menni "Palesztinába" és ott világosan látható, hogy azokban a városokban ahol keresztény arabok (palesztinok) élnek együtt zsidókkal ott semmi probléma (Názáret)
Ott, ahol szélsőséges iszlám vallásuk élnek együtt keresztény arabokkal és zsidókkal, ott kő-kövön nem marad (Ramallah).

Amíg Amerika és az EU Izrael mellett van, addig az araboknak semmi esélye. Aki ezt nem látja be, az csak hadakozzon a zsidók ellen a legnagyobb zsidó (Jézus) nevében - ÁMEN
.hu

Bár Ön gyáván megfutamodott

Én mégis folytatnám a gondolataim közlését, ezzel is szétzúzva a demagóg liberális nézeteit!
Ön fentebb írja, hogy van ahol nincs probléma. Gondolom azzal is egyetért, hogy a nem szép dolog a faji, vallási megkülömböztetés. Igaz?
Akkor volna szíves megmagyarázni, hogy hogyan lehet faji lapon feltérképezni a Nyugat-Jeruzsálem piacát?

A magyarokat állandóan megfeddő, elítélő és fenyegető Izraelben legutóbb etnikai alapon zsidók föltérképezték Nyugat-Jeruzsálem legnagyobb piacát: ezentúl röplapokon tudatják a vásárlókkal, hogy a piac melyik üzlete, standja van arab tulajdonban, alkalmaz palesztin munkaerőt, vagy szerzi be az áruját nem zsidóktól – olvasható a Válláh!Hádásot izraeli hírportálon.

Nyugat-Jeruzsálemben a Máháné Jehudá piac a Földközi-tengerpart felé tartó Jaffai út és a vele párhuzamos Agripasz utca között terül el. Hívják zsidó piacnak is megkülönböztetésül a Kelet-Jeruzsálemben, s azon belül az óvárosban levő számos palesztin piactól. A Máháné Jehudá árusai, üzlet- és standtulajdonosai többnyire zsidók, ám az alkamazottak, tehát az olcsó kulik között szép számmal vannak arabok, a megvásárlásra kínált, az izraelinél olcsóbban beszerezhető árucikk tekintélyes része pedig a megszállt területekről vagy az izraeli arab településekről kerül ide. Ennek az „áldatlan” állapotnak kíván véget vetni egy zsidó nacionalista szervezet.
Az annak idején még az Áriél Sáron rokonszenvét is élvező Dombok Ifjúsága militáns telepes mozgalom időközben felnőtté vált tagjai hozták létre az Asszimiláció Megakadályozása a Szentföldön (értsd: a zsidó fajta keveredése másokkal, s itt leginkább a palesztinokkal – a szerk.) elnevezésű fajtisztaságvédő szervezetet, amelynek aktvistái nemrégiben úgy döntöttek, hogy véget vetnek az arabok piaci jelenlétének Nyugat-Jeruzsálemben.

„Tisztán héber munkán alapuló üzletek jegyzéke” – olvasható a lilabetűs szöveg annak röplapnak a baloldalán, amely lila ponttal, sorszámmal jelöli a zsidó tulajdonú, kizárólag zsidó munkaerőt alkalmazó és zsidók termelte árut eladó, míg fehér ponttal az arab kulikat alkalmazó, palesztin terményt és terméket is árusító üzleteket, standokat. Egy másik mellékelt röplapon földrajzi elhelyezkedés, utcák szerint pontosan oda van írva az üzletek neve. „Máháné Jehudá piac – a tisztán héber munkán alapuló üzletek jegyzéke”, olvasható a lista tetején, míg alul ez áll: „A héber munka annyit jelent, mint a zsidókat valóban szeretni”.

Benzi Gupstein, az Asszimiláció Megakadályozása a Szentföldön nevű szervezet elnöke a Válláh!Hádásot kérdésére kifejtette, hogy azért is térképezték föl etnikai alapon a Máháné Jehudá piacot, mert az arabokkal való mindenfajta társadalmi érintkezés magában hordozza a vegyes házasságok veszélyét, s ezenkívül: „Sokszor nehezen tudják az emberek megállapítani az árusítóhelyek és az ott dolgozók azonosságát, ezért elhatároztuk, hogy megkönnyítjük a beazonosítást. A piacon üzletről üzletre mentünk, kérdezgettük az embereket, és följegyeztük az adatokat. Háromszor is elvégeztük a vizsgálatot, hogy biztosak legyük benne: tényleg zsidók-e a tulajdonosok és az ott dolgozók” – mondta Benzi Gupstein, aki egy „Káhánának igaza volt!” fölirat előtt fényképeztette magát. (Meír Káháná rabbi, izraeli parlamenti képviselő a múlt század '80-as éveiben a palesztinai araboknak a történelmi Palesztina teljes területéről való elűzését tűzte zászlajára.)

Ha ez nem rasszizmus, akkor Önnél mi az?
Amikor Németországban utoljára kiíratták a zsidóüzletekre, hogy kié, az nagyon nem tetszett nekik!
Hát hágy van ez, kedves .hu?

ÁMEN?

1. "legnagyobb zsidó (Jézus)"
Ezt volnál szíves levezetni?
Kis bunkó!
Ez honnan jött neked?

2. "Ha tudnák, hogy minden palesztinnak két ellensége van: a zsidók és a keresztények.
Ezt tanítják az iskolákban, így nevelnek fel generációkat."

A keresztények és a zsidók, meglehetősen sokat tettek azért, hogy ne szeressék őket a palesztinok! Mondom ezt keresztényként!

"palesztin-imádat"?

Megfordítom!

Zsidó-imádat!

Tudod, hogy mit jelent a goj szó? A nemzsidókra használják. A jelentése "nemzsidó". A Talmud (rabbi értekezései a trörvényekről) ezt írja: "Mi az a goj? A goj egy közönséges barom!" Tehát még csak embernek sem tételezi a nemzsidót!

3. Az az ország, amelyik elgettósít egy, a területén élő másik őshonos népet (lásd a 8 méter magas fallal körülvett paelsztin negyedet), az ne huhogjon a holokausztja miatt! Ne mutogasson másokra, ha sajátmaga is elköveti ugyanazon bűnöket!

4. Attól, hogy Amerika és a szintén izraeli érdekeltsé alá eső EU Izrael pártjára állt, még nem jelenti, hogy ott az igazság! Csak tök mellesleg: Mára már nem ők a világ legmeghatározóbb hatalmai! Lásd Kína-Orosz szövetsége!

5. Miért van az, hogy a zsidók elleni kiállás mindenhol főbenjáró bűn, addig a muzulmánellenesség szinte elvárás a "fejlett demkoráciákban"? Az egyiket tilos,a másikat pedig kötelező nem szeretni?

6. Legvégül pedig: Jelenleg a zsidók a legkésőbb odament népség a térségben. Gyütmentek, tehát nem biztos, hogy nekik kéne lenni ott a legnagyobb területi igényeiknek!!!!

A Bibliát-Uram, a Bibliát

A Bibliát-Uram, a Bibliát tessék olvasgatni, majd akkor megtudja ki-hol volt hajdanán.

Ajánlom önnek ne bonyolódjon bele történelmi, társadalmi, faji, geopolitikai...kérdésekbe, mert fény derül ebbéli igen gyatra műveltségére.

??? Most akkor hol az a bizonyíték????

Most van bizonyíték, vagy nincs?
Vagy megint egy buta embernek volt korán nagy szája?
Tehát hol állítja a Biblia Jézusról, hogy zsidó volt?

A bizonyíték a templomban van!

Komolyan mondom, hogy ekkora tudatlansággal még nem találkoztam.
Uram - ön a magyar oktatás ügy súlyos áldozata.

Tudja ön, hogy kik írták és kikről szól az ÚJ és Ó Testamentum.
Ha nem, akkor menjen el a legközelebbi templomba és ott elmagyarázzák.

Már rég tudom, hogy bigott hívő emberrel nem érdemes vitatkozni, meggyőzni őt nem lehet.
Bigott antiszemitával vitatkozni nem lehet, mert minden sarokba kampós orrú zsidó bankárt lát.
Az antiszemitizmus léte, vagy nem léte részben műveltségi kérdés. Nyilván az alja nép soraiban sokan vannak, mert azt hiszik, hogy azért nem megy nekik, azért sikertelenek, mert itt vannak ezek a kurva szidók, vagy a kurva cigányok.

Magyarországon szabad antiszemitának lenni, csak égés és jobb körökben hülyének nézik a drága-jó magyar gyereket.
.hu

Hé, hu.! Nem értem!

Elöször ezt írja:
"A Bibliát-Uram, a Bibliát tessék olvasgatni, majd akkor megtudja ki-hol volt hajdanán."
Másodszor pedig ezt:
"A bizonyíték a templomban van!"
Utána pedig:
"Ha nem, akkor menjen el a legközelebbi templomba és ott elmagyarázzák."

Most akkor hol van a bizonyíték?

Miért küld negem a templomba, hogy elmagyarázzák nekem, amikor Ön állítja, hogy a Bibliában van a bizonyíték?

Miért nem bírja elismerni, hogy megfogtam?

Ön mellé beszél! Ha már ki kell állnia a saját állításai mellett, akkor másra mutogat, vagy engem próbál sértegetni (bigot hívőnek, magyar oktatás ügy súlyos áldozatának, antiszemitának nevezve)????

Minden tiszteletem az Öné, de:

Sajnos megint meg kellett állapítanom, hogy vitapartnerem nagyobb a szája, mint a tudása. Aki semmilyen adattal, ténnyel nem képes alátámasztani állításait. Amikor ezt valaki számon kéri rajta, akkor azzal támad vissza, hogy a kérdező, rögtön az "alja néphez" tartozik, "antiszemita" stb-vé válik!
Az olyan embert, mint Ön, én csak szájkaratés, tudatlan, buta, ál-liberális, hivatásos jajfatónak tartok, aki csak azt tudja ismételgetni, amit beidomítottak neki az SZDSZ-es senkik!
Ön közhelyekkel dobálózott. Mi sem bizonyítja jobban, hogy betanult szöveget ismételget, mint egy jó papagáj, mint az tény, hogy képtelen a saját állítását alátámasztani!
Ezzel csak az a baj, hogy a magafajta rettegők vádolnak ma embereket háborús bűntettekkel, antiszemitizmussal stb.

Ön, ahogyan mondani szokták, szénné égett, megszívta, cumi, lebőgött stb.!

Gyáva, buta, sunyi embernek tartom az ilyen alakokat!
A jövőre nézve annyit kérnék Öntől, hogy csak olyan dolgokba akarjon beleugatni, amihez ért is!
Jó?

Ui.:Amúgy ezt a dolgot már lemeccseltem jó pár pappal, lelkésszel is. Az értelmesebbje igazat adott, a fanatikusabb (zsidó-keresztény gyökereken nevelkedettje) viszont felháborodva elfutott, ám állításaimat cáfolni nem tudta! Ennyit a bigot hívőségemről!

Mellé duma!

Szóval nincs konkrét bizonyíték, csak üres locsogás!
Gondoltam!
Tudom, hogy kikről szól a Biblia!
Ön szerint, ha én magamról írok egy könyvet, akkor magamat feketítem? Idióta!
Én bizonyítékot kértem, nem általánosságokat!
Hol van a bizonyíték?
Ezt most megnyalta!
Nem vagyok bigot hívő, csupán én tudom értelmezni a Bibliát. Akinek ez nem megy, az jár a templomba, ahol a zsidó-kereszténység papjai elmagyarázzák nekik, hogy mit hogyan kell érteni!
Ön az, aki nem képes bizonyítékokkal alátámasztani az állításait!
Az antiszemitizmus pedig valóban a műveltség kérdése! Ugyanis a műveletlen, buta emberek elhiszik azt, amit ráöntenek a szószékekről, vagy a történelemkönyvek a holokausztról!
A műveletlen, buta emberek (Ön) képtelenek tisztán látni, mert gondolkodás nélkül elfogadják mindazt amit letuszkolnak a torkukon az RTL klubon, a szektATV-n stb.

Adok még egy esélyt, mert rendes gyerek vagyok!
Kérem csillantsa már, azt a fene nagy műveltségét, amellyel leszól mindenkit, aki nem ért egyet a birkákkal, akik mindenre csak bólogatni tudnak!
Tehát kérem, hogy jelölje meg azt az igehelyet, amely szerint Jézus Krisztus zsidóságát bizonyítja!
Ne a templomra mutogasson! Ön állított valamit, amit nem tud bizonyítani! Nem nekem kell igazolást, bizonyítékot keresnem az Ön állításásnak igazolására! Ne másra mutogasson!
Talán annyira műveletlen, hogy nem is olvasta a Bibliát?
Talán csak a levegőbe dumált amikor a butásogt állította?

A válaszában csak egy igehelyet kérek! Tehát ne sa bigot vallásos emberekről, vagy az antiszemitákról alkotott véleményét!

Egy, vagy több igehelyet!

A házi feladat adott, jó munkát!

Nem általánosságokat kérek, hanem konkrét példákat!

Nem megy?

A BIBLIÁT URAM.....

1.Én többször elolvastam (és szívesen mesélek róla), de a jelek szerint Ön EGYSZER SEM! Könyörgöm ne olyan bizonyítékot akarjon előrángatni, amelyet a jelek szerint, éppen Ön nem ismer! Ha olvasta volna, most tudná, hogy pont a Bibliában van az Ön állításának cáfolata!
Írja már ide azt az igehelyet, amely egyértelműen bizonyítja az Ön állítását!
Aztán majd én is leírom az ellenkezőjét!
KÉREM!!!!!!!

2.

"Ajánlom önnek ne bonyolódjon bele történelmi, társadalmi, faji, geopolitikai...kérdésekbe, mert fény derül ebbéli igen gyatra műveltségére."

Én azért csak szeretnék "belebonyolódni"! A jelek szerint az Ön értékrendjével vannak komoly problémák akkor, amikor azzal próbálja igazolni buta állításait, hogy Ön szerint az áll a jó oldalon, aki Izr. és USA oldalán áll!
A lényeget Ön nem érti!
Én (Önnel ellentétben) ismerem Izrael terrorállam történelmét. Nem csak azt, amelyet az iskolában etetnek az ember gyerekével!
A lényeg, hogy az alapdokumentumban rögzítették a két nép 50-50% föltulajdonát. Aztán a zsidók vásárolgatni kezdték a palesztin területeket. Amikor a palesztinok felismerték, hogy hová vezet mindez, leállították az eladásokat. Ekkor kezdődött a zsidók, agresszív, földrabló viselkedése, ami máig tart. A nyugat, élükön az Ön által ajnározott USA és a mai EU országai, pedig asszisztáltak hozzá azzal, hogy nem tettek semmit!
Az érintett cinkos államok pedig előre menekülnek akkor, amikor a zsidók igazát próbálják letolni a világ torkán. Csakhogy ez már egyre nehezebben megy mindenütt!
Ekkor jön a joker, az ANTISZEMITA KÁRTYA!
Kérdés?
Ha az USA és az EU bárhová hajlandó "exportálni" a demokráciát, békét, toleranciát, akkor miért nem vonulnak be Izraelbe, hogy a terrorban élő palesztinokon segítsenek!
Jaaa? Hogy ahhoz az elnyomáshoz senkinek semmi köze? Akkor milyen jogon ugat bele a fejlet nyugati világ IRAK, AFGANISZTÁN, IRÁN stb magánügyeibe?
Jelenleg az Ön által védett IZRAEL a rekorder, a figyelmen kívül hagyott, őket elítélő és szankcionáló ENSZ BT határozatok számával! Ön szerint ilyen egy demokrata ország? Szégyen, hogy az EU és azon belül hazánk is megszavazta Izrael EU partner státuszát!
Egy gyilkos ország, gyilkos politikáját nem acceptálhatja egy igazságszerető nemzet!

Várom a bibliai igehelyet öntől!

Szóval mol van az a

Szóval mol van az a bizonyos igehely, mint bizonyíték?
Ugye nem akarja azt mondani, hogy csak úgy levegőbe lövöldözött ezzel a Bibliás dumával?
Ugye nem fog kiderülni, hogy gyakorlatilag Önnek lövése sincs a Bibliáról?
Hahóóóóóó!
Könyörgöm, bizonyítsa már be az állítását, amely szerint "JÉZUS A LEGNAGYOBB ZSIDÓ" volt!
Vagy már nincs is rá bizonyíték?
Fentebb még állította, hogy van!
Akkor most van,vagy nincs?
Várom megtisztelő válaszát, a bizonyítóerejű igehely megjelölésével!!!!!!
Hajrá, hajrá, húzzon bele!
Legyen már mit szétzúzni a cáfolataimmal!

Kedves (?) moderátor! Meg

Kedves (?) moderátor!

Meg tudná indokolni, hogy mi lehet az oka annak, hogy bizonyos írások hipp-hopp eltűnnek?

Csak nem sértette meg valamely családtagja származását?

Vagy csupán berotyizott az igazságot elolvasva?
Ime a BBC alapleveinek sárba tiprásának mintapéldája!
Köszönjük Helikonportal!
Ennyit a szólás szabadságáról önöknél!
Vicc!

Moderátor

Nem szeretnénk a Kuruc infó szintjére süllyedni.
Így is eléggé toleránsak vagyunk minden oldal felé, de a legocsmányabb írásokat kimoderáljuk.
Amennyi rosszindulatú zsidózás ebben a topikban írva vagyon, annyi a BBC teljes története alatt nem volt.

Ez is jól mutatja a honi népesség egy szeletének szellemi színvonalát.
szerk.

Moderátor? Nem,

Moderátor?
Nem, cenzor!
Kuruc szinvonal?
Attól, hogy nektek itt ez kellemetlen, attól még nagyon sok igazság olvasható OTT! Ti csak szeretnétek olyan "szinvonalat", mint a Kurucnál. A tartalom egy dolog, viszont adatolva, részletezve állnak ott az infok!
Lehet itt fikázni a Kurucot, de ahol a Rudolf Janik jelentik a "szinvonalat", ott nagyon nagy izlésficam van!
Amúgy pedig, majd akkor kellene a Kurucot fikázni, ha Helikon látogatottsága legalább a Kuruc tizedét elérte!
Komprende?
Hm, "moderátor"......
Vicces banda!
A BBC-re visszatérve:
A jelek szerint nem vagytok tisztában a BBC alapelveivel, amely a független, tájékoztatással kapcsolatos. A Ti alapelveitek közelebb állnak a Lendvai Ildi nevével fémjelzett cenzúrával!

Jó tanács:
Nem minden zsidókkal kapcsolatos negatív hír, üres "zsidózás"! Ha valós adatokról van szó, utána járhattok, akkor viszont sérül a szabad tájékozódás alapjoga!

Szellemi

Szellemi szinvonal??
RÖHELY!!
Ahol ilyen Rudolf Jani félék "korlátlanul" írhatnak ott nagyon nagy a baj!

Közepesen művelt

Közepesen művelt elnökünk Áder János Izraelben azt mondta, hogy a korabeli magyar hatóságok tétlenül nézték a zsidó származású magyar állampolgárok deportálását.
Nem-nem kedves elnök úr.
A magyar hatóságok nagyon is tevőlegesen részt vettek a deportálásban.
A németek is nagy elismerésüket fejezték ki hathatós közreműködésünkért.
gki

Próbáltunk volna meg

Próbáltunk volna meg ellenkezni akkoriban a megszálló németekkel!
A rendőrök és minden parancs megtagadó ülhetett volna fel a vonatra, lásd Horthyék!
De nagy pofája van a sok antifának ma!
Akkoriban hol voltak?
Tetszettek volna megakadályozni!
Itt akkoriban a német mondták meg, hogy mi az ábra!
De megfordítom a kérdést:
Miért nem lázadtak fel a zsidók, a cudar bánásmód ellen?
Tetszettek volna forradalmat csinálni!ű
Miért nem védték meg magukat?
Fogtak volna fegyvert. A magyarok ugyanúgy féltek a német megtorlástól, mint a zsidók, csakhogy a németek rájuk haragudtak! Pech, de nem a magyarok tehetnek róla!

Zsidók

Azt tudjuk, hol voltak a zsidók '44,'45-ben, de azt nem tudjuk, hol voltak a keresztények!
.hu

Rudolf János képe

Azért nincs igazad (ebben a konkrét példában)

mert amikor a Vatikánra hivatkozva Egyházi vezetők egy jó nagyot blöffölve megfingatják Horthyt, hogy ti. "az USA azt üzeni, hogy vagy leállítja a deportálásokat vagy a háború után Horthyt is kivégzik", nos ekkor csoda történik, valós és igazi csoda! Horthy életében nem először jól összeszarja magát, majd valóban(!) leállítják a deportálásokat. Szinte az összes vidéki zsidót már deportálták, ám egy apró kis fenyegetés és máris leáll a teljes gépezet.
Így, ennek köszönhetően menekül meg a budapesti zsidóság jelentős része.
Ez pedig pontosan arra bizonyíték, hogy NEM lehet mindent a németekre kenni. Itt bizony-bizony kérem Horthy és az ő csendőrségének a szégyene az, hogy több mint félmillió(!) önmagát magyarnak mondó embert halálba küldtek. Fontos és érdekes adat, hogy ehhez a félmillióhoz Szálasi nem tesz hozzá 50ezret.. Azaz a zsidókat a divatos közfelfogással ellentétben NEM Szálasi, hanem Horthy irtotta ki.
Jobboldal = hazaárulás
Orbán pedig az -új alaptörvény szerint!- pontosan ebbe a gyáva, mocskos és hazaáruló horthy-rezsimbe vágyik vissza..
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

1. Én nem kétlem, hogy te

1. Én nem kétlem, hogy te Horthy személyét mindenestül gyűlölöd, de ez akkor sem jogosít fel téged arra, hogfy beszarinak állítsd be őt!
Az otrantói hősről (remélem nem kell kicsomagolnom a csata menetét, ennyit még a te hülye fejdből is kinézek!) sok mindent mondhatsz, csak azt nem hogy beszari! Igen, Jani! Ismerem a te világra szóló "hőstettedet" is! Viszont Egy tengeri csatát sebesülten végig harcolni, megnyerni azért nem ugyanaz, mint éhségsztrájkolni a jó meleg sitten! Úgyhogy vegyél vissza az arcból! Pontosan a magardfajta, pacifista, macskajancsi az, aki összeszarja magát, ha golyók fütyülnek a füle mellett!
Szóval ennyit Horthy "gyávaságáról"!
2. Az eredeti kérdésre mégsem válaszoltál! A magadfajta hős antifa senkik miért nem szabadították fel az országot, a "gaz náci, Horthy fasiszta, pribékek" elnyomása alól? Ahogyan a Titoék nyomták. Miért nem szabadítottátok fel a gettókat? A zsidók miért nem fogtak fegyvert az diktatúra ellen? MIÉÉÉÉÉRT?
Ma mindenki Horthyra, a csendőrökre mutogat! Tényleg, ha a csendőrség nyakába varrod az egészet, akkor miért nem hőbölögsz a rendőrség ellen napjainkban? Tudod te, hohgy hány magyar ember meggyilkolásában, megnyomorításában vettek részt '45-től napjainkig? Az miért nem zavar téged? Csak mert a hozzád hasonlók már csandőr szótól is a plafonon vannak! A csendőrség 96 éven át tökéletesen látta el a közfeladatát. Te és a haverjaid természetesen ezzel nem foglalkoztok, csak az a bizonyos max 6 hónap.
Akkor nem volt ez annyira feket és fehér! Ha az lett volna, akkor csak néhány tökös antifa (Mint te. Na jó csak viccelek) kellett volna+egy távcsöves pista! De nem volt! Ho lvoltatok gyerekek? Tudod akkoriban a német mondta meg, hogy hányas a kabát! Mivel az antifák sem tettek semmit, ők ugyanolyan cinkosok a dologban!!!!!!!
Ti már csak '45 után mertetek csak előbújni, hogy a "hőstetteitekkel" eldicsekedjetek!
Te olyan okos vagy géped előtt ülve, 70 évvel később Jani! Veled sokra mehettek volna akkoriban!
Neked a Horthy, nekem meg a Bibó van a bögyömbe, de ettől függetlenül nem fikázom, mert elismerem sok tettét!
3. Gyáva Horthy-rezsim? Szerinted melyik volt a bátor-rezsim! Ja, persze tudom! Amikor a szabadjára engedték a kis kopasz faj/elvtársad állambiztonságát!
4. Szóval te gyávázz le senkit, monitorhuszár! Te vagy az, aki nem hajlandó egyértelmű válaszokat adni az egyértelmű kérédseimre! Mert gyáva vagy!!!!

Abbahagyni !

hagyjatok abba a zsidok seggnyalasat.
Egy született alja nepe, hazudnak evezredek ota, teletömik a fejeteket mesekkel, kib..tt szemtelenül, provokativan Vonyarcon hatalmas zsido zaszlokkal a varoska közepen oriasi hazat birtokolnak, szetterülnek, mindent letagadnak, megmasitanak, idegen Arab területen 400 Km-en keresztül, 8 meter magas beton falat emelnek, letagadjak, hogy atombombajuk van, Ellenörzö bizottsagot nem engednek be,masnak viszont nem lehet atombombajuk, mert az öket veszelyeztetne stb stb stb
Egy undor , egy mocskossag amit csinalnak,mindenhova beepülnek, egyaltalan nem csodalkozok, hogy 1940-es evekben betelt miattuk a pohar
Most is közelednek nagy sebesseggel az ujabb balhehoz .
A mostani robbantas sem veletlen, de nem tanulnak belöle, es tovabb provokalnak

Abbahagyni!

Abbahagyni kedves nyilas fajtárs, mert ezzel a hót primitív vélekedéssel még a végén a gyogyóban köt ki. Hogy agyilag ennyire feltetszett hígulni, az valószínű születési és iskolázottsági probléma.
Mind ettől függetlenül élvezetes a beírás. Lassan halnak ki a bunkók - vagy újratermelődnek?
.hu

remelhetöleg ujratermelödünk

es hazaküldjük az Azsiabol Magyar területre / de Europaba is / beszivargott verszivokat !
Elfelejtettek a zsidok, hogy öket mar Egyiptom / több ezer eve / ota utalja a vilag ertelmisege, el lehet innn tünni, mielött befütenek nekik !
(es en meg csak nem is vagyok fasiszta, csupan nyitott szemmel elek )

Mi a baj, talán érintett

Mi a baj, talán érintett vagy, hogy morcos lettél?
Melyik része nem tetszett a beírásnak?
Hogy van az, hogy még szinte le sem szállt az Áder Jankó gépe, de már részvéttáviratot küldött Izraelbe, a bolgár robbantás miatt, de a lemészárolt pszihológuslány családjának nem küldött?
Szertinted ez mi, ha nem seggnyalás?
Már nagyon unalmas a magadfajta hivatásos rettegők nyavajgása, nyilasokról!
Van egy jóhírem! Dániel Péter is úgy döntött, hogy lelép innen és kitelepül Jeruzsálembe. Ha ma megrendeled, akkor még talán kapsz mellé egy jegyet te is, ha nem tetszik a rendszer!
Takarodj!

A bunkók - újratermelődnek

Mint látni.

Lásd: te magad!

Lásd: te magad!

RÉSZVÉTEM, A BURGASZBAN

RÉSZVÉTEM, A BURGASZBAN ELHÚNYT 2 BOLGÁR CSALÁDJÁNAK!

Részvétem az Auschwitzban

Részvétem az Auschwitzban elfüstölt magyar polgártársaimért, akiket a magyar bürokrácia és csendőrterror segedelmével a nácik megsemmisítettek. Majd a magyar középosztály hiper gyorsan elrabolta a vagyonukat.
gége

Éredekes....

A magyar középosztályt és parasztságot pont a zsidóból lett kommunista elit számolta fel 1945-56 között...
Látom hazugságokért és hülyeségért neked sem kell a Rudolf Janihoz rohangálni.
A Gyurcsány haverod nem véletlenül egy elkommunizált zsidó villában lakik Pesten?
Ja, hogy neki lehet...Kettős mérce van, ugye?

Rudolf János képe

Tévedsz!

1945-ig ebben az országban nagybírtokrendszer volt - azaz a te őseid valahol cselédként szolgáltak
A földek több mint harmada kevesebb mint ezer(!) család kezében volt.
Még Serédi Jusztinián hercegprimás is olyan nagynak látta ezt a problémát, hogy felajánlotta ha földosztásra kerül a sor, akkor az Egyház önként csatlakozik a kezelésében levő mintegy 20%-nyi résszel.
De földosztás NEM volt, azt majd csak a kommunisták 1947 első felében kezdik meg.
Tehát NEM volt 45 elött "középosztály" se vidéken se városon, így a kommunistáknak nem is kellett mit felszámolni - azaz téged szimplán átvertek.
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Az én őseim középbirtokosok voltak,

a te senkiházi teknővájó őseiddel ellentétben. Nem te fogod megmagyarázni, hogy a kommunisták mit műveltek a közép és nagybirtokosokkal, mert nálad biztosan jobban tudom.
Akkor oszthatod az észt, ha megtanultál helyesen írni, addig meg kussolj.
Nagybirtok rövid "i" (nem pedig nagybírtok)
Hercegprímás hosszú "í" (nem pedig hercegprimás)

Mellesleg a földosztás a következőképpen zajlott: kiosztottak néhány zsellérnek és cselédnek pár holdat, amin ugyanúgy éhen dögölhetett, tehát továbbra is mehetett harmadosként (ha tudod mi az) földet művelni az én őseimhez.
Utána kitalálták az idióta elvtársaid, hogy orosz mintára TSZCS lesz.
Akkor elvették mindenkitől a földet (zsellértől is!), az állatokat, gépeket, amelyik paraszt nem adta azt hülyére verték, börtönbe zárták, kitelepítették stb.
Bizony, hogy volt vidéken jómódú és szorgalmas parasztság, amíg fel nem számolták a te senkiházi kommunistáid.

Rudolf János képe

1948 augusztusában összeírták

Budapesten hányan voltak partizánok. A szám meghaladta a 200ezret(!) Hirtelen megszaporodtak.
Akárcsak a te családod 45 előtti vagyonkája is mára sokszáz holdas birtokká nőt..

Külön téma, hogy szövetkezeti tulajdon esetén senkitől sem vettek el semmit se. Az ugyanis a nevükön maradt.
Ja értem, kértetek 90 után kárpótlást mert a töszöcsöbe kifosztottak..
Az kérlek úgy lett szövetkezeti föld, hogy az öregjeid eladták szövetkezeti részüket a többi szövetkezeti tagnak úgy a 70-es 80-as évek környékén.

Tudod csak a kurva olyan, hogy amíg fizeted csak addig udvarol. Ám ha már nem fizeted még köpköd is, hogy hát hol az ő pénze.. de nem kell értened Gyurcsány bácsi miért is kurvázott le téged. (amúgy politikailag hibásan, de erkölcsi értelemben helytrállóan)

De rövidesen te is ugyan olyan éhezős koldus leszel mint az öregapád volt, úgyhogy nem is bántalak tovább.. elég, sőt!, még bőven sok is az a kereszt ami most vár rád, hülye parasztja..
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Megtisztelsz,

hogy hülye parasztnak nevezel, -igaz a helyesírásodon továbbra is lenne mit csiszolni- legalább mindenki látja, hogy melyik fajtához sorolod magad. Bár sejtések eddig is voltak, mert ha a hazudozásról van szó, akkor általában hozod a rátok jellemző „magas” színvonalat. Ahogy látom ez már másoknak is csípi itt a szemét. (írásaid többsége tájékozatlanságból/tanulatlanságból eredő csúsztatás és hazugság).

Mesélek neked még valamit a „téeszesítésről”:
A TSZ vagyon úgy keletkezett, hogy néhány, Pestről szalajtott, földet csak messziről látott zsidó agitátor (többnyire hős antifasiszta, ellenálló és partizán) elment a vidéki falvakba rábeszélni a parasztokat, hogy a házán és az aprójószágon kívül mindent adjon be a közösbe. Lovakat, gépeket, mindent. Aztán a paraszt visszakérdezett, hogy ez neki miért lesz jó?
Azt mondták, hogy CSAK!
Ha tovább kérdezett, akkor másnap már többen mentek „rábeszélni”. Először csak fenyegetőztek. Pl. olyanokkal, hogy ha ellenkezik, kitelepítik a családot, a gyerek nem tanulhat tovább, meg hasonlók, de ettől még az átlag paraszt nem szarta össze magát és nem adta a földet.
Mivel ezek a zsidók igen „bátor” emberek voltak- és féltek a felbőszített paraszt vasvillájától meg karikás ostorától- ezért legközelebb már fegyverrel, és verőlegényekkel mentek, aztán jól agyonverték aki ellenkezni mert. Ha egy teljes falu ellenkezett, akkor ment az AVH és a rendőrség gépfegyverekkel rendet rakni a „reakciós kulákok” között.
Kádár János, még belügyminiszterként kijelentette, hogy az ÁVH-sok “új ruhában verjék a kulákokat, mert az is az agitáció jól bevált eszköze…"
Hát így mentek a dolgok.

Állításoddal ellentétben nem maradt a paraszt nevén a föld, hanem „önként” le kellett mondani róla az állam -a népköztársaság- javára.
Akkor szerinted jogtalanul kértük vissza azt, amit erőszakkal elraboltak?
Mert ha szerinted igen, akkor írd már le, hogy miféle jogrend szerint volt jogtalan???
Az pedig már mellékes dolog, hogy nem is reprivatizáció lett földrendezésből, -mert eredendően arról volt szó!- hanem kárpótlási jegyet osztottak, alapot teremtve ezzel az újabb üzérkedésnek
Tehát vehettünk a jegyekért földet, de máshol! (mert ugye a sok aranykoronás termőföldön nyaralót épített az istenbarma kommunistája, hogy közel legyen a Balaton)
Hogy most épp hány hektár termőföldön gazdálkodunk, nem tartozik rád. A föld egy részét kárpótlásba kaptuk, másik részét vettük, a többit pedig béreljük.

Azt is jobb ha tudod, hogy én akkor is meg tudom majd venni a gázolajat a gépeimbe, ha a zsidó olajmágnás védenceid 1000 ft-ért adnak egy litert és elhiheted; kurvára nem érdekel, ha te emiatt 800 Ft-ért veszel meg 1 kg kenyeret a teszkóban.
Majd akkor védjed a zsidókat az átlagember előtt ha tudod -bár már most sem nagyon tudod...
Ha pedig gázolaj sem lesz, akkor majd vetek 10 hektárral több napraforgót, vagy repcét mert a gépeink többsége elmegy a „biodízellel”.
De mondok még valamit: nekem akkor is lesz búzám, árpám, kukoricám és kenyerem, amikor te a felgyújtott papír húszezreseidnél fogsz melegedni.
Soroljam még?
Hozzon bármit is a jövő, egy biztos: az én padlásomat a te fajtád többet nem fogja lesöpörni, mert az az utolsó ilyen jellegű próbálkozása lesz az életben.

Nem tudom Rudolf Úr hogy

Nem tudom Rudolf Úr hogy van ezzel, én inkább zsidó lennék, mint magyar paraszt!

Csatlakozom.

Sokszor elgondolkoztam azon, hogy minek ragaszkodom annyira magyarságomhoz, kereszténységemhez, amikor "felebarátaim" ott vágják egymást (és minket), ahol tudják (vagy ezek álruhás zsidók?). Az összetartozás morzsáit csak a politikai érdekközösségekben lehet felfedezni, de csak átmeneti jelleggel, amíg adott érdek fennáll.
Feltenném az elkeseredett költői kérdést: érdemes lenne átkeresztelkedni? Lássuk be, például a zsidók ismeretlenül is összetartanak, segítik egymást mióta világ a világ. Ezzel szemben a keresztények és leginkább a magyarok egyátalán nem tisztelik honfitársaikat, szinte dicsőség ártani a másiknak és az önzetlen segítség fogalmát nem ismerik. Sőt, ha mástól ilyent tapasztalnak, azt inkább irigységből gyűlölik és ártanak neki..... Tudnék mesélni...

Ha egy régóta éhező

Ha egy régóta éhező kutyának enni adsz, nem fog megharapni. Na ez az alapvető különbség a kutya és az ember között. Mark Twain

Igen-iegen ezt már

Igen-iegen ezt már hallotuk! Már unalmas, de nagyon!
Hajrá csendőrök!

Részvétem minden palesztin családnak, akinek gyermekeit legyilkolták, bulldózerrel tapostak bele a földbe, a saját kiságyában, majd elrabolták a földjeiket az izraeli terrorállam náciai.
Kitartás!
Minden gettóba zárt palesztinnak, akik egyre többen és többen vannak Gázában!
Üdvözlet az iráni atomtudósoknak, akik beszartják azokat, akiknek VAN MIÉRT FÉLNIÜK TŐLÜK!!!!!

Végre elkaptak egy

Végre elkaptak egy nyilas-bűnözőt, akit a háború után elítéltek, de beszarikám bujdosott, lapított, nem mert a nyilvánosság elé állni.
Börtönbe vele - oda való.
cjk

"Végre elkaptak egy

"Végre elkaptak egy nyilas-bűnözőt, akit a háború után elítéltek"
1. Ki, hol, mikor, miért ítélte el?
2. "nyilas-bűnöző"? Ez honnan jött neked? Rendőr volt. Láttad a nyilas pártkönyvét? Legalább olyan dolgokat kiabálj, amiről meggyőződtél és védhető, te szerencsétlen!
Te jó birka vagy, csak az a baj, hogy akkor is bégetsz, ha nem kéne! Mint most!
ÉGÉS!

"Végre elkapták"?

1. Bizonyítani kellene a dolgokat, ami 70 év távlatából nem lesz könnyű dolog.
2. A jelenlegi joggyakorlat alapján, és eljárásjog alapján minimum 2(!) évnek kell eltelnie az ítéletig, ami egy 97 éves embernél egyáltalán nem biztos, hogy elég!
3. Ez egy felfújt ügy. Az eddig megismert adatok alapján hemzseg az ellentmondásoktól, hazugságoktól, hamis bizonyítékoktól!
(Egy példa: A Zuroff gyerek szerint Csatáry rendőr százados volt. Ezzel az gáz, hogy a rendőrség állományában, csak '44 őszén vezették be a katonai rendfokozatokat, viszont a vizsgált kassai időszak ezt megelőzően volt! Akkor most hogyan volt?)
4. Zuroffot a szégyen és a vérgőzös bosszú hajtja, mert a Képíró ügyben nagyon leszopatták a kipás fejét.
5. Hogy van az, hogy a bosszú népe még a mai napig is lovagolhat a 70 évvel ezelőtti dolgokon, de mindenkit antiszemitának kiáltanak, aki rá mer kérdezni a palesztinok elkövetett háborús, náci tetteikre?
6. Magyarországon nem kis szenvedést, halált okozott a tatár, a török, az osztrák, a német, az orosz. Hogy van az, hogy mi nem követelünk vérbosszút, kártérítést pl a 150 év török terror miatt?
Viszont nagyon úgy néz ki a dolog, hogy amíg zsidó él a földön, addig kell fizetni a jóvátételt nekik? Miért is?a
7. Engem különösebben nem érdekel, ha lesittelik az öreget, mert se ingem, se gatyám. Csak az érdekel, hogy ne egy zsidók által levezényelt koncepciós per végén szülessen megrendelt ítélet, mint Nürnbergben!
Tessék minden bizonyítékot, álbitonyítékot megvizsgálni és igazságosan dönteni!
8. Ezek után kiváncsi vagyok, hogy Biszku Bécit is eljárás alá vonják-e? Ugyanis, ha egy 97 éves Csatáryt le lehet sittelni, akkor Biszkunál sem lehet akadály az idős kora!!!!
Ráadásul a vén kommunista patkány még büszke is a tetteire! Mi kell még? Böribe vele is!
Vagy nem?
DE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mennyi?

Szerintetek mennyi az öreg nyugdíja ?

Futja majd jó ügyvédre?

Figyelő!

Miért érdekel a nyugdíja?

Irigy vagy?
Biztos lehetsz benne, hogy meg sem közelíti a volt AVÓsok, elhárítótisztek, pártemberek, vérbírók és egyéb kommunista hulladékok nyugdíját.
Ha pedig jó nyugdíja van, azt Kanadából kapja, bár ehhez sincs semmi közöd szerintem.

Rudolf János képe

Horthyék azt pofázták pl

Horthyék azt pofázták pl Kassa esetében is, hogy az magyar város, aztán amikor megkapták (visszacsatolták) akkor azokat a zsidókat akik addig magyarnak mondták magukat hálából leölették..

Most pedig Kassa már NEM magyar város.. tisztán Szlovák (hála érte ma lefogott horthysta tisztünknek)

De ugyan ez a történet Sopron stb esetében is
Ha nincsenek ott önmagukat magyarnak mondó zsidók ma az sem magyar város..

De mindjárt jön megint egy idóta neonyilas és ebbe is bele fog keveredni..

------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Holokauszt, meakulpa 1 256

Holokauszt, meakulpa 1 256 498-szor!
Áder Janó már kint van! Megint lerója tiszteletét a nevemben(?) is! Én mondjuk nem kértem erre!
De ha már ott van és az öreg Wízenjáron kesereg, akkor kérdezzen már rá a házigazdáinál, hogy ugyan hová lett az a sok millió palesztin 49 óta?
Csak nem kiírtották, elgettósították (8 méteres betonkerítéssel) őket a derék Nethanjahuék?
De nem is kell ott megkérdezni, úgyis meghívta őket ide. Majd itt is ráér rákérdezni a nagy nyilvánosság előtt, ahogyan most is nyilatkozgat, a "vészkorszak" áldozatairól és hőseiről!
És persze azt is megkérdezhetné a házigazdáitól, hogy hogyan is gondolták azt a "Magyarország felvásárlási" dolgot?

Kövér Laca nagyot nőtt a szememben, hogy persona non grata lett Izraelben, de még akkor sem bírom a bajszost, de legalább jó úton halad!

Rudolf János képe

Mennyire egyszerű is ez amit te írsz

és én mennyire irigyellek is azért, hogy neked ennyire egyszerűen érthető is...
(csak nagy hibája elméletednek, hogy tök hülyeség)
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Hülyeség, Jani? A 8

Hülyeség, Jani?
A 8 méteres fal csak úgy magától nőtt ki a földből? Jani! Sőt talán maguk a palesztinok zárták magukat gettóba, nem?
A földjeikről a prérifarkas kergette el a palesztinokat? Jani!
Biztos Timbuktu postamestere mondta azt is, hogy: "Felvásároltuk Manhattant, Magyarországot, Lengyelországot és Romániát." (2008)
Ugye Jani?
A palesztinokat a saját, megbokrosodott kerti traktorjaik tapossák bele a földbe a házukkal és a családjukkal együtt? Jani!
Ez mind csak kitaláció! Nem is létezik, soha nem is létezett! Ugye Jani?

Ezt megint megnyaltad Jani! De értékelem a kiratásodat, amivel védeni szeretnéd a védhetetlent!
Hajrá Jani! Én nagyon szurkolok neked! Bár tudom, ezt megint buktad! De rá se ránts!!!
Egyszer bejöhet a te hülyeséged is! De nem most!
Ez van Jani-ka!

Rudolf János képe

Neked biztosan szép életed lehet

gondolom van vagy 600m2-es házikód, hozzá vagy 2 tucat luxuskocsi, most is a Riviéráról írod soraid ahol a pincér még a vízbe is utánad viszi a koktélod... stb.. stb..
Hisz már nincs is más problémád csak az a palesztín helyzet változna picit - igaz-e?
Én meg is értelek. Ne hagyd magad!
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Látom megint nem

Látom megint nem érted!

Jani! Eut úgy nevezik, hogy kettős mérce!
Amíg bárkire mutogathatnak, addig a saját bűneiket mélyen elhallgatják!
Mérjünk egyformán!
Tudom, hogy te úgy vagy kódolva, hogy szándékosan ne vedd észre ezt az evidenciát, de attól még igaz a dolog!
Ezen már gyököltünk párszor itt is, de akkor sem akartad érteni, hogy egy "bűnös nemzet" kiabál bűnös nemzetet egy másikra!
Jani!
Ők sem szent emberek! Egy terrorállamot hoztak létre, ahol igen, FAJI és VALLÁSI alapon üldözik az őslakókat! Amikor ezt velük csinálták, 60 éve, azt kurvára nem akarják elfelejteni, de ha valaki az általuk elkövetett háborús bűnökről beszél, az rögtön antiszemita, antidemokratikus stb!
Szóval lehet itt poénkodni az anyagi helyzetemen, de te is jól állhatsz anyagilag, ha úgy érzed, hogy már csak annyi hiányzik az életedből, hogy ide írd a hülyeségeidet!
Te! Nem te költöztél a mellettem lévő 8000 m3-es villába a riviérán?
Utóirat:
A moderátor leszedegeti a neked küldött hosszú válaszomat, úgyhogy majd átküldöm mailben a válaszomat, amit alább kérdeztél.
(Van-e még egy olyan ország, amelyik iparszerűenb irtotta.....?)

Rudolf János képe

cionizmus = zsidó nacionalizmus = magyar nacionalizmus

azaz önmagadat kritizálod
és te mondod "kettős mérce?"
ha te csinálod a magad kis nacionalizmusát akkor azt szépnek tartod és imádod, ha pedig más csinál ugyan olyan nacionalizmust mint te akkor pedig ki vagy akadva.
és még pont te mondod "kettős mérce?"
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Jani! Értem, hogy mit

Jani!
Értem, hogy mit mondasz (ahogyan a múltkor is értettem már), de én nem emlékszem, hogy a cionizmus ellen valaha is felemelted volna hangod!
Akkor mondhatod, hogy egyenlően mérsz és nem vagy elfogult, ha ugyanilyen vehemenciával részletezed majd cionizmus háborús és emberiesség elleni bűncselekményeit is!
Jani!
Tedd mellé a másik oldalt is és bekussolok! Ám amíg te csak az egyikről vagy hajlandó értekezni, addig ne mutogass rám, hogy én mérek kettősen!

Te az idióta, liberális elvek mentén gondolkodsz, ahol a zsidóság valami szent, érinthetetlen lényekként tételeződnek. Róluk vagy jót vagy semmit? Viszont, ha valaki kimondja az igazat, azonnal felhorkansz, hogy "ANTISZEMITIZMUS"!

Jani, Jani! Nem érted a lényeget!
A te nézeteid szerint az az igazi demokrata, aki minden nemzeten számon kéri a bűneit, de szemet húny az izraeli bűntettek felett!

Hát erről szól a jól idoított nyugati civiliuzáció!

Én nem érzek bűntudatot holokauszt miatt, mert semmi közöm hozzá! Nem is éltem még akkor!
Azt pedig felháborítónak tartom, hogy az én nevembem kérjen bárki is elnézést a holokausztért! Én nem vagyok bűnös, bármennyire is szeretné ezt belém dumálni Elie Wiesel, vagy ez az Efraim Zuroff!
Semmi közöm hozzá! Vezekelni pedig pláne nem fogok!

Viszont bosszant, hogy senki sem mer rákérdezni arra, hogy ugyan meddig mészárolják még a palesztin őslakosokat a földrabló, "békeszerető2 cionisták!

Te szépen benyaltad, amit a suliban tanítottak szegény sokat szenvedett zsidókról! Ez a te bajod! De én, veled ellentétben nem hagyom magam félrevezetni!

És igen tartom, hogy kettős az a mérce, amit a zsidók alkalmaznak a világ népei ellen!
Egy olyan történelemmel, mint Izraelé inkább maradnának kussban!
Ezúton szeretném kifejezni részvétemet, a Burgaszban elhúnyt 2 bolgár családjainak!

Rudolf János képe

És mi lesz a tuszikkal?

ott meg a hülye tuszik ölik a hülye hutukat, a hülye hutuk pedig a hülye tuszikat!!!!
Te meg olyan szemét "kétszínű" állat lennél hogy róluk megfeledkeznél????
Én neeeem hiszem.
Ugye nem és máris írsz ide is valami tuszi-hutu védő okosat?
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Megint mellé!

Jani!
Magint sikerült szándékosan mellénézned a problémának!
Miért nem az általam felvetett problémára reagálsz már megint?
Az túl érzékeny? Kínos?
Engem az izraeli probléma zavar, nem az állítólagos náci tettek+hutuk! Erről szeretnék veled diskurálni, de látom képtelen vagy rá!
Jani, Jani!
Te maradtál ugyanolyan hülye, mint voltál!
2-es kamra, indulhatsz!

matyas képe

Tiszta vizet,

a zavaros elmed köze!!!!
Ebredj mar fel, mert sem olyan buta sem olyan korlatolt nem vagy hogy ne lasd azt a torz kettös mercet ami ma Mo-gon van. Semmi baj nem lenne ha mindenki, -fajra, nemre, börszinre, vallasra tekintettel- egyforma banasban, egyforma törveny elötti statuszban, egyforma szocialis ellatasban reszesülne.
Erted, en nem kivanok senkinek többet, jobbat, mint MINDENKINEK!
Ha ez megvalosulna, lenne gazdasagi felemelkedes, lenne szocialis anyagi biztonsag, lenne közbiztonsag is.
A torzulast az indokolatlan protekcionizmus okozza. Legyen az egykulcsos ado, legyen az indokolatlan allamföi latogatas, legyen az torz itelet, barmi.
Es ezek miatt a torz viszonyok miatt az orszag elerte azt a hatart, söt "TULLEPTÜK A HATART" ahonnet visszaut szinte nincs, mert az orszag letenek a zaloga a fiatal kezdö ertelmes nepesseg fordit hatat az orszagnak az olyanok miatt mint TE!!!!!!
matyas

Rudolf János képe

Te csak béges birkáiddal

téged már amúgy is agyontapostak..
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

matyas képe

A szabadsag.....

.. nem a te kivaltsagod. En szabad vagyok mert azt teszem amit akarok es azokkal szimpatizalok akikkel akarok. Itt nincs allamilag wlöirt seggnyalatas, itt nem kell elfogadni azt igaznak amit fenntröl elöirnak. Itt az emberek szabadok es nem felnek, mert nincs mitöl. Oke, fizetek adot, de kapok erte biztonsagot es kiszamithato jövöt. Neked mi a jövökeped? Mennyire tudod kiszamitani a holnapot, a jövö honapot? Mennyiert fogsz karacsonyozni es mennyi lesz a TB-d januarban?
Jo nekem itt. de sokakat sajnalok, hogy ott vannak. Eddig is segitettem soknak es eztan is fogok munkahelyet talalni. Nem mindegy, hogy mennyiert dolgozol es mennyiböl elsz.
Meg mindig nem latod be, hogy zsakutcaban vagy es csak az ostoba konok fejed nem enged megfordulni. Hogy vannak az autoid? Biztositasok? A jövedelmedböl mennyi az adoalapod? Nem kell, hogy nekem valaszolj, eleg ha magadnak bevallod, hogy az eleted alapja hazugsag, csalas, mert mashogy nem tudsz megelni. Es ugyanez a gondolkodas jön vissza a politikai megnyilvanulasaidban.
matyas

Az antiszemitizmus az

Az antiszemitizmus az irigység és a totálbunkóság édes keveréke.
.hu

Te meg hülkye vagy! Olvasd

Te meg hülkye vagy!
Olvasd alább, izrael történetét!
Utána huhogj!
Amúgy nem vagyok antiszemita, hiszen nagyra tartom a palesztinokat, akik szintén szemita nép!
Hoppá!
Ja ezt nem tudtad? Nem ba! Nem szégyen tanulni!

De, ha már a bölcseleteknél tartunk!
Ilyeneket én is tudok:
A filoszemitizmus nem más, mint a seggnyalás művészete, amellyel a elvetlen, nemzetüket eláruló gójok próbálják jobb helyzetbe hozni magukat kizsákmányolójuk szemében! Ám szegények nem tudják, hogy a gój, csak gój marad! És bizony "a gój, az nem ember"! A sajátját eláruló gój pedig, a lerosszabb állatfajta, amelyik a vágóhídra való! (Persze nem kóser vágóhídra!)

"Az egész elgondolás

"Az egész elgondolás mögött, ha más személyeken keresztül is, ugyanaz a szellem mozog, amely Bakyék szörnyeteg akcióit mozgatta: azok a faji gyűlöletre és kegyetlenségre mindenkor kész magyarok, akiket az erőszak és a faj mítosza visszavonhatatlanul megfertőzött, akik egy organikusan beteg szellemű és beteg társadalmú ország minden baját az idegenekben, a kisebbségekben látják, és abban az őrült illúzióban ringatják magukat, hogy ha ezeket bármiféle brutális akcióval eltávolítják az országból, akkor ezzel beírják nevüket a magyar történelem lapjaira."

Bibó István

Fajok, gyülöletek, károkozás

Hát ahogy nézem a BIBÓSI idézetben leírtak, helytállnak. Kisebbségek gyilkolhatnak, idegenek felvásárolhatnak, kizsákmányolhatnak.
Ha felmész a facebookra és megkeresed pár zsidó és cigány barátod csodálatos lapját, elolvashatod, hogy ki, kit gyűlöl, és ki hogyan kegyetlenkedne, a rohadt magyarjaival.
Azt szeretem a fajvédősíben, hogy mindig van valamilyen f..sz idézet önigazolásnak.
A tények és a valóság, az lényegtelen.
Továbbra is az a véleményem, hogy aki kisebbségben van, álljon be a sorba vagy húzzon haza.
Politikusaink pedig szánalmasak. Nem a mieink, hanem a pénzes seggek kinyalói!
Holokauszt (holokamu) mellé felsorolható a történelemből számos hasonló, sőt kegyetlenebb eset, de az nem lényeg,mert másokkal történt és nem a szerencsétlen több ezer éve utált (Vajon miért?), büdös, koszos csoporttal, akik saját társukat is szarban hagyják, ha érdekük úgy kívánja.
Akinek nem inge nem veszi magára!!!!!!!!!!!!
Akinek inge,az meg menjen a ............

Rudolf János képe

Sorolnád azokat a történelmi példákat

ahol állami irányítás mellett iparszerűen azért irtottak embereket, mert valaki egy adott nép tagjának született?
Ha már aszondod olyan sok volt, akkor lelkesen figyellek!
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Van példa bőven

Amerikában, Afrikában Indiában, Ausztráliában de ne menjünk messzire az időben most Palesztinában.

matyas képe

Ezt a

meccset nem nyerheted meg!
Jani. Az antiszemitizmust pont mindig a zsidok generaljak, csak azert, hogy a sajat seggüket nyalassak a "goj"-okkal. Te sem es mas ostoba liberalis figura soha sem fogja elerni, hogy a zsidokat valah is elismerjek. En inkabb a Henry Ford oldalan allok, aki gazdag ember volt, igaz amerikai hazafi es lelkes zsidögyülölö.
Ha valaha kitör a harmadik vilaghaboru az a zsidok miatt es a zsidok ellen fog törtenni.
A holokausztrol meg meg mindig az a velemenyem, hogy vitathato a tenye is a nagysaga is söt az is, hogy elegseges volt, az is.
A szervezett allami nepirtasban meg az Izraeli allam messze tulteljesitette a vilagon eddigi összes nepirtast, ugy szervezettsegben, mint eredmenyessegben.
Egyebjent a Golda Meier altal elinditott 1972-es Bosszuhadjarat meg mindig aktivan fut, meg mindig lohol a MOSZAD az akkori Fekete Szeptember szervezet emberei utan.
Ahogyan en soha semmilyen üzletet nem csinalok a rajokkal, ugyanugy nem vasarolok soha sem koser boltban. Ha meg nem tudom valtoztatni öket, legalabb nem erösitem.
matyas

Nézzétek meg jól ezt a

Nézzétek meg jól ezt a fazont (Mátyás Imre). Így néz ki egy igazi antiszemita.
Szeressük őt, nélküle milyen lehangoló lenne az élet itt a turultájon.

Jani! Ne add fel!
.hu

matyas képe

Te agyatlan

es arctalan niemand. Ha van neved es arcod vallald fel es ugy minösits, különben a velemenyed es a szemelyed annyit er amennyivel a zsidogyereket nem sokkal a születese utan megkurtitjak.
matyas

Jani! Matyi! A szél megint

Jani! Matyi!
A szél megint jól össze hordta a szemetet.

matyas képe

Igen Latom,

azert vagy itt!!!!!
matyas
Ui. Nelküled sem kevesebben sem hatrabb nem lennenk.

Tévedsz, mint

Tévedsz, mint mindig!
Szemetek korlátlanul locsi-fecsizhetnek. Aki meg nem közületetek,vagy közétek tartozik, azt el kell némítani,kizárni,tudod a „Szalóki” triumvirátus elérte azt amit akartak.
Rátok volt és van szükségük,csak nyaljátok a hátsó felüket nagyokat röhögnek rajtatok.

Nem én lettem megszólítva, de sorolok neked párat::

Visszafelé haladva, amik hirtelen eszembe jutnak:
-Jelenleg a palesztin népirtás folyik, az izraeli kedvenceid követik el, a halottak pontos számát nem tudjuk
-Ruanda (1994): 800e-1 millió tuszi halott
-Délszláv háború (1991-95): szerbek által célzottan likvidált népcsoportok: horvát, magyar, bosnyák, albán.
-Titói népirtás 1944-87 1,2 millió
-Sztálini népirtás (1922-53) kb. 40-50 millió, a Szovjetunió ellenségének kikiáltott ember, nemzetiségre való tekintet nélkül
-Lenini népirtás 4 millió
-Mao Ce Tung 1949-76: 38 millió
-Vörös Khemrek, Pol Pot vezetésével 1963-tól: 2 millió
-Csang Kaj Sek 1921-48: 10 millió
-Örmény népirtás (1915-17) kb. 6-800.e ember, a törökök által végrehajtva
-Indián népirtás, ami megkezdődött 1492-ben és tartott az 1800-as évek végéig, több 10 millió ember!

A XX. századi népirtások során kb. 170 millió ember pusztult el.
Ebben benne van természetesen a zsidók által sulykolt 6 milliós legenda is, de ha még el is hiszi valaki ezt az eszement számot, akkor is ki lehet jelenteni, hogy arányaiban a többihez képest semmi.
Szándékosan is hagytam ki, majd ha tud valaki egy bizonyíthatóan pontos számot , akkor beszélhetünk róla, addig számomra csak egy zsidó üzletet jelent.
Hívhatjuk holokauszt iparnak, holobiznisznek, vagy aminek tetszik.

Rudolf János képe

Látom nem érted a kérdést

pl Ruandában egy helyi rádió (afféle korai kurucinfo) tűzelte fel a hozzád hasonlókat - de nem az állam!
vagy a SZU esetében tök mindegy volt kinek mi a nemzetisége, mert a kommunisták leszarták kinek mi a nációja..

és az összes példád ilyen (nagy marhaság)

sza szaladjunk neki még egyszer, sorold szépen "ahol állami irányítás mellett iparszerűen azért irtottak embereket, mert valaki egy adott nép tagjának született?"
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Az előbb soroltam fel, te gyengeelméjű!

Az örményeket a törökök irtották, az indiánokat a spanyolok, portugálok és az amcsik. A magyarokat, horvátokat, bosnyákokat a szerbek likvidálták, a tuszikat a hutuk, a vörös khmerek pedig irtották a nem khmer nemzetiségűeket, állami irányítás mellett.
Most pedig a zsidók teszik mindezt a palesztinokkal.
Egyéb dolog? Az 1x1 még megvan?

Soha nem tudom eldönteni, hogy ennyire hülye vagy, vagy csak ennyire értetlen.
Szavazásra bocsátanám a kérdést, kíváncsi vagyok mások hogy gondolják...

Szavazok

Én, mint 'mások' úgy gondolom, ahogy Radnóti: ' az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel öl, nemcsak haraggal'. Radnóti zsidó volt, bár útálta, tagadta. És igenis a magyarokat magyarok ölték. Az, hogy Áder János rossz szert kapott-e, vagy tényleg igy gondolta, vagy éppen ezt diktálták a politikai érdekek, nem tudjuk. Minden esetre a beszéde példaértékű. Azoknak legalábbis érdemes elgondolkodni rajta, akik ostobák, buták, lusták, nem elég iskolázottak, nem beszélnek nyelveket, nem sikeresek és ezért a zsidókat okolják. Nem lehet másokat (főleg ember csoportokat) okolni a saját pechünk miatt. Aki ezt teszi az saját magáról állítja ki a szegénységi bizonyítványt.

Nem lehet másokat (főleg ember csoportokat) okolni a saját pechü

Tehát a zsidok, sem okolhatnak másokat, a saját pechük miatt. Innen le is zárható, ez a mélyenszántó, értelmetlen vita!

Rudolf János képe

hmm...

1 - maga az állam szervezi (és nem csak pár hülye nacionalista)
2 - iparszerűen semmisítenek meg embereket (azaz nem eseti alkalmi jelleggel fordul elő)
tudom nehéz neked a magyar, de kíséreld meg.
Mint mondom a kommunisták leszarták kinek mi a nemzetisége, így pl a khmerek a saját népcsoportjukba tartozókat is kivégeztek, az indiánokat ugyan az állam telepítette ki de nem direktben megsemmisítési céllal, a szerbek esetében nem az állam végezte a piszkos munkát hanem szintén csak pár barom nacioanlista szabadcsapat, stb..stb..
Szóval tudom nehéz neked a kérdés, de harmadszor is próbáld csak meg: hol írtottak a történelemben még máshol embereket állami irányítással és iparszerűen? Tehát van 2 feltétel próbálj annak eleget tenni.
Amíg viszont nem tudsz egyet sem mondani holokauszt témában is illene laposat kúszni ;)
(és most a harmadik feltétel, hogy azért mert zsidónak azaz egy konkrét nép tagjának született még elő sem jött)
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Nesze Jani Vazze, 'Olvassá!

http://kuruc.info/r/4/98883/
Mit lehet ehhez hozzátenni?
Talán annyit, hogy "Köszönjük szépen! Íme a tolerancia, a vallásszabadság, demokrácia népének egy mintapéldánya!"
Nacionalizmus?
Most akkor ez mi?
Ezt én próbálnám megcsinálni a Tórával!
Szerinted mi lenne belőle?
Most miért nem háborog a sok, buzi jogvédő? Ez nem sért senkit? ATV, LMP, Helsinki bizottság, TASZ? Hol vannak?
Jani! Ez téged sem sért?
Na látod!!!

Rudolf János képe

Ben-Ari elvtársad nacionalista képviselő

lásd itt: http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ben-Ari
Nálunk Novák Előd zászlót éget, és UGYAN EZ a párt Izraelben pedig Bibliát tépked.
Mind a kettő a te elvtársad, mi nem tetszik?
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Janiiiii! Te hülyéb vagy,

Janiiiii!
Te hülyéb vagy, mint a sok éves átlag!
1. Neked az EU zászló vallási jelkép?
2. Az EU zászlója (HA ERRŐL AZ ESETRŐL BESZÉLSZ) nem nemzeti zászló, tehát egyetlen nép, nemzet, népcsoport, vallási felekezet sajátja sem!
3. Elég visszás, hogy miközben a mi "derék" Áder Jankónk éppen a zsidók seggét nyalja fényesre, akkor rákakkantanak a nyelvére, egy ilyen tettel! Téged ez egyáltalán nem zavar?
4. Novák Előd nekem nem haverom. Szerintem egy kis p.cs, semmi más!
5. Ugyanez a párt?
Bocsáss meg de nem emlékszem arra, hogy Novákék nyílt agersszióra szólították volna fel Magyarország népét! Az ugyanis kimerítené az "uszítás" fogalmát, ami már büntető kategória! Ha tudsz ilyenről, kérlek tégy feljelentést!
Viszont Ben- Ari (ez a kis ari) pártjának tagjai, már nem egyszer tettek félreérthetetlen utalást a palesztinok, illetve egyéb arab és mohamedán népek elleni katonai agresszióra! Vagy, ahogyan ők mondják, "megelőző csapás".
Házi feladatként, most nézz utána ezeknek az eseteknek!
És akkor még nem is beszéltem a török hajó elleni katonai agresszióról, amelyben török állampolgárokat mészároltak le! Liebermann szerint teljesen jogosan! Szerinted?
Érted már, hogy miért nem tudsz egyenlőségjelet tenni a két párt közé? Ha megszakadsz, akkor sem!
Novákék elsőbálos kislányok a zsidó nácikhoz képest!
A zsidók nacinalizmusa naponta kerül palesztinok életébe! Novák még senki meggyilkolására sem uszított! Vagy te tudsz ilyenről? Jelentsd fel!

Van a verbális és van a tettleges nacionalizmus! Óriási a különbség!
ennyit a zászlóégetésről!
De a kérdés még mindig adott:
Téged nem háborít fel az Újszövetség tépkedése??????
Vagy megint túl GYÁVA vagy ahhoz válaszolj egy igennel, vagy nemmel? Mondjuk ezt már megszoktam tőled!

Jani! 1. Lassan olvasd, hogy

Jani!
1. Lassan olvasd, hogy megértsd!
Izrael állam maga szervezi a palesztinok legyilékolását!
2. 60 év folyamatos népírtás, kitelepítés, gettósítás, földrablás bizony már "IPARSZERŰ"! Legalább is nálam! Persze lehet, hogy neked ez tök rendben van, de hogy 60 év kegyetlenkedést semmilyen körülmények között sem tudok "egyedi estekként" kezelni, az tuti! Sőt egyetlen épelméjű ember sem!
3. Ha nemzeti nacionalizmusra vagy kiváncsi, akkor nyugottan nézz körül Izraelben! Nem egy-két nacionalistáról van szó! Lásd Lieberman külügyminiszter és haverjai!
4. Te feltétel nélkül elfogadod a holokauszt minden állítását? Csak mert egyre másra dőlnek meg, eddig megdönthetetlennek tételezett dogmák és számok!
Hát persze, hogy elfogadod. Hiszen már úttörő korodban is ezt verték a hülye fejedbe!

Javasolnám, hogy menj fel a metapediára és üsd be, azt hogy Izrael, vagy Menachem Begin nevét!

Szóval légy nyugott, mindkét kritikai pontodnak megfelel a palesztinírtás!!!!!!

Kérdezem öntől - az

Kérdezem öntől - az elmúlt hatvan évben ki támadta meg Izraelt?
BE

Ez most hogy jön ide? Mert

Ez most hogy jön ide?
Mert ha arra célzol, hogy az arab államok megtámadták Izraelt, akkor ne állj meg itt!
Kersd már meg az okát!
Vajon miért támadták meg Izraelt az arab országok????
Azért kispajtás, mert eltértek az alapító tervektől(javaslom a Balfour nyilatkozat elolvasását). Ezekben ugyanis szó sem volt arról, hogy minden a zsidóké! Az eredeti terv (amit egyoldalúan felrúgott a zsidó fél) úgy szólt, hogy 50-50 %-ban osztoznak a területeken. Ezt ratifikálták a nagyhatalmak is. Aztán a zsidók úgy döntöttek, hogy dehogy állnak meg 50%-nál, ha az övék lehet mind! Na ekkor jött az arab támadás terve. A cinkos nagyhatalmak azonban a zsidók mellé álltak és főleg ameikai fegyverekkel lenyomták az arabokat!
Azóta pedig amnéziát kaptak. Valahogyan sehogyan sem bírnak visszagondolni arra a bizonyos 50-50%-ra!
Helyette asszisztálnak a népírtáshoz azzal, hogy karba tett kézzel nézik, hogy mit művel a zsidó állam a paelsztinokkal! Eddig minden ENSZ BT határozatot leszartak a zsidók, amelyet ellenük hoztak. Furcsa módon ez egy nyugati országnál sem baszta ki a biztit annyira, hogy tegyen végre valamit!

Na, akkor most újra kérdem:
Milyen támadásról gagyogsz te itt?

Nem lehet, hogy a zsidók vannak nagyon nagyon szar helyen ott, az arb tenger közepén, ahová a nyugati országok pakolták az országukat?
Nem lehet, hogy a nyugati országok ezt már pontosan tudják, de túl gyávák ahhoz, hogy beismerjék, hogy semmi keresni valója sincs ott a zsidóknak? Amíg nem jelentek meg ott a zsidók, addig semmilyen hasonló probléma nem volt arra felé! Aztán jött ez a Herzl Tivadar gyerek oszt kitalálta, hogy hol kell majd maguknak földet rabolni! Csak halkan jegyezném meg, hogy Magyarországon ekkor még nyoma sem volt a nyilas pogromoknak!
Akkor mi a jó édesanyja, fekete térde kalácsáért erőltették a ezt az egészet?

Rudolf János képe

A metapédia bevallottan Hungarista

előbb ismerem mint te, már szegény Pap Ervint is azzal cikiztem mikor Etelközi képviselő jelöltnek indult a választáson, hogy ennyire csak nem lehet hülye :))
Keress csak rá itt a HP-n a korábbi Goebbelses topicokra te kis pupák (talán rájössz miként is néznek hülyének téged)
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Bevallottan

Bevallottan hungarista?
És?
Attól még igazat ír!
Maximum, te szereted olvasni!
Melyik része nem smakkol?
Egy tömeggyilkos kapott Béke díjat, vagy nem?
Vértől csöpög-e az izraeli demokrácia és béke, vagy sem?

Ez a te nagy bajod Jani!
Te az alapján hiszel el dolgokat, hogy a sajátjaid oldalán olvasod, vagy az ellenségeidén! Ezért vagy képtelen objektíven tekinteni a dolgokra.

Honnan tudod, hogy én mióta ismerem, te kis szerencsétlen?

Egy buta, korlátolt liberális vagy, mint a f@sz!

Kösz, hogy válaszoltál helyettem, ennek a baromnak.

Még néhány kiegészítést tennék:
A volt Jugoszláviában az állam tudtával és beleegyezésével történtek az etnikai tisztogatások a 90-es években.
A nagy USA és a többi nagyhatalom pedig asszisztált hozzá!
Az egy dolog, hogy Arkan és Mladic csetnik söpredéke hajtotta végre, de Milosevics parancsára, a JNA hatékony közreműködésével!
Ezért is veszítette el Szerbia a délszláv háborút. Ha egy hadsereg a saját országa és népe ellen fordul, az onnantól kezdve elveszíti a támogatottságát, csak idő kérdése a vereség.
Magyarországnak 1944 márciusa után nem volt választása és lehetősége sem. Megszállás volt. Tudod, hogy az mit jelent? A megszálló diktál és az van amit mondanak, de ezt a magadfajta úgysem érti, vagy nem akarja érteni.
Oroszországból és Ukrajnából is deportált a német hadsereg. Akkor ott ki a hibás? Sztálin, mert nem tudta megállítani őket? Vagy a mostani Oroszország a felelős, a zsidó logika alapján? Elég sánta dolog ez, mert jelenleg semmi másra nem megy ki a dolog, csak a kártérítésre, közben "holokauszt túlélő" már csak mutatóban maradt. De sebaj, kapják majd a pénz a déd és ük és szépunokák, még úgy 1000 évig...
Az örmény népirtást pedig Törökország csinálta, állami hadseregével, állami támogatással!
Csűrheted, csavarhatod ahogy akarod, Janika. Igazad úgysem lesz, amit csinálsz az tipikus cigány/zsidó mellébeszélés.
És minél inkább feszítitek a húrt, annál többen fognak benneteket utálni. Gondolom már most is érzitek a felétek áradó "szeretetet"...

Rudolf János képe

Látom olvasod miket írok Jugoszláviáról

pl a JNA szót már megtanultad, ennek örülök is.. Nagy kár azonban, hogy még mindig nem tudod mit is jelentett, ez ugyanis a Jugoszláv (azaz kommunista!) Néphadseregnek volt a rövidítése.
Szóval látszik már, hogy küzdesz a sok sötétséggel a fejedben de ez még kevés.
De jó úton haladsz, hajrá tovább!
Mert okos náci nincs, nácit csak hülyéből lehet vadítani.
Azaz ha okosodsz tuti kihevered mostani lelkinyomorod.
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Ha elfogynak az érveid, akkor csak a kötekedés marad.

Olyan cigány módra, igaz-e?
(A tesóid is ilyenkor szokták előhúzni a pillangókést, majd csoportosan nekiesni a másiknak.)
A Jugoszláviáról szóló írásodat nem olvastam végig, mert az első két bekezdésében annyi baromságot hordtál össze, hogy kár lett volna az idő pocsékolnom rá.
A JNA szót pedig nem te fedezted fel, de hogy semmit nem tudsz (vagy nem akarsz tudni) róluk az biztos.
Nekem -veled ellentétben- személyesen is sikerült megismerkednem velük, miután többször jártam a háború alatt odakint.
Számomra ők a világ legmocskosabb és leggyávább hadserege.
2 dologhoz nagyon értettek:
Az egyik, hogy fegyvertelen civilek oldalába kalasnyikovot nyomjanak. Ehhez nem kellett sokat tenni, pl. elég volt rájuk nézni, ne adj isten valamiért szólni.
A másik pedig, hogy golyófogónak használják az első vonalban a kényszer-sorozott magyarokat.
A JNA volt az, aki a kék-fehér-piros vörös csillagos zászló alatt, 91-95 között válogatás nélkül lesből lőtt mindenre és mindenkire ami mozgott és ártatlan civilek haláláért felelős.
Igen, a kommunista Jugoszlávia hadserege volt, annak a kommunista (kis)Jugoszláviának, akinek a kommunistából szocialistává vedlett Milosevics volt az első számú irányítója.
Még 99-ben, az amerikai bombázások alatt is csak JNA-ként emlegette mindenki ezt a csetnik bandát.
Na ennyit erről, te nagytudású...

Rudolf János képe

A magyarokat nem golyófogónak használták

ezzel csak a kuruc hülyít téged..
A kommunisták leszarják, hogy kinek mi a nemzetisége. Ha adott terülten él és katonaköteles, akkor ha háború van bevonul mert katonaköteles.
(amúgy nem láttad te soha se azt a hadsereget, se egy csetniket se, máskülönben nem ejtenél ekkora szarvas hibát - ??? mé? mé? mert pl tudnád, hogy még a 90-es évek közepén is a JNA tiszti karának jelentős része pl horvát származású volt, a horátok meg azért szorulnak rá olyan nemzetközileg is körözött bűnözök segítségére mint pl Gotovina, mert nem voltak tisztjeik)
Sza csak rád adtak egy szemüveget és megvakultál.
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Jani kár a dumáért! Te

Jani kár a dumáért!
Te csak a tv-ben nézted, amit a másik megtapasztalt!
Úgyhogy húzzál bőrt a fogadra, mert ezt megszívtad!
Leiskoláztak te kis te!
Gratulálok a hozzászólónak!
Így kell megszivatni a Jani féle birkákat!
Szép volt!!!

Szép idézet! Kár, hogy ez

Szép idézet! Kár, hogy ez inkább passzol a mai Izraelre, mint a mai Magyaroroszágra.
Tudod furcsa, hogy pont egy Bibó(ldót) idézel,a biboldókkal kapcsolatban!
Arra azonban nem kaptam választ, hogy vajon hová lett a sok millió palesztin, a világ "legtoleránsabb" országából! Tudod, Magyarországon nem nyitnak naponta tüzet a biztonsági erők és a telepesek a nem magyarokra, köztük gyerekekre, öregekre, asszonyokra. Izraelben ez már kissé másként van!
Elűzték? Elgettósították? Vagy, ne adja Isten, LEGYILKOLTÁK?
Elég álságos dolog olyan néptől bocsánatot kérni naponta, "akiket az erőszak és a faj mítosza visszavonhatatlanul megfertőzött, akik egy organikusan beteg szellemű és beteg társadalmú ország minden baját az idegenekben, a kisebbségekben látják, és abban az őrült illúzióban ringatják magukat, hogy ha ezeket bármiféle brutális akcióval eltávolítják az országból".
Hagyjuk már ezeket a "nemes" eszméket, főleg akkor, amikor a bagoly mondja verébnek!
Nézz már körül, hogy mi folyik Gázában, mielőtt Bibózol!

Jani! Itt egy újabb videó,

Jani!
Itt egy újabb videó, a "demokratikus", holokauszt népéről!
Hát ők így képzelik el "ősi jussuk" visszalopását!
Tudod, ők azok akik 8 méter magas fallal gettósították el a palesztinokat. És ugyan ők azok, akik még mindig a holokausztot kérik számon. Többek közt rajtam!
Hogy is van ez? A zsidókat gettóba zárni, vagy a holokausztjuk elkövetőinek bűne megbocsáthatatlan, viszont ugynez számukra, a teljesen jogos védelem kategóriájába tartozik?
szóval mielőtt itt megint rázendítenél a szokásos, unalmas holokauszt dumádra, nácikról, nyilasokról, fasisztákról, előbb nézd meg a videót (ami nem kurucos!), vegyél nagya levegőt, és maradj csendben!

http://www.youtube.com/watch?v=49-JIyLAkcE&feature=player_embedded#!

Ahol ilyen dolgok megtörténhetnek nap, mint nap, na ott van fajgyűlölet, fasizmus, nácizmus stb!
Jani itt az élő holokauszt! Miért nem tiltakozol?

Igen-Igen!

Íme így rabolt magának földet a SOÁ(Shoá) népe! (Szándékosan nem használom a holokauszt szót. Több okból sem!)
A Bosszú népe!
A mindig csak szenvedő nép, amelyet csak bántanak, de maga mindig csak "békét" keresi!

http://www.youtube.com/watch?v=g3RZXQJmeoI&feature=player_embedded#!

Aha, ja persze! Így!

Talán, ha erről is indulna egy külön fórum, közelebb vinné az embereket ahhoz, hogy miért is találják sokan morbidnak azt az abszurd helyzetet, hogy egy olyan nép követel magának világszerte rokonszenvet és kötelező bocsánatkéréseket, aki ezeket elkövette, elköveti?
Bizony szükség lenne magasabbról rátekinteni a problémákra! A nürnbergi perspektíva mára elég avit és erőletetetté vált!

És ez?

http://szentkoronaradio.com/belfold/2012_05_17_egeszsegugyi-katasztrofahelyzet-a-balaton-felvideken

Jani! Nagyon kussolsz a

Jani!
Nagyon kussolsz a feltett kérdésemről! Hadd tegyem ide leőre! Atlán itt majd észreveszed! Ne sumákolj, válaszolj!
"Jancsi!
Még mindig elfelejtettél válaszolni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szóval te kis proletár!
Egyetértesz a bizalomgerjesztő "szakálas bácsival", aki a videón azt mondja, hogy le lehet mészárolni a gyermekeket?
Eldöntendő kérdés! (segítek: IGEN/NEM)
Szóval mersz/tudsz válaszolni, vagy megint a mellé dumát választod????

Ui.: a "ha-val nem kezdünk..." dumát nem én írtam, úgyhogy a válasz nem nekem jött, tehát nem is érdekel! Csak is az eredeti kérdésemre várok választ!!!!
Porkoláb nekem nem pálya, nem ismerem, de az írásai alapján nem is érdekel! Te vagy itt az igazi klinikai eset! A KIHÍVÁS nekem!
Jöhet az én kérdésemre a válasz!"

Rudolf János képe

Te azt kéred tőlem, hogy ítéljem el a nacionalizmust?

Te mint nagy (magyar)nacionalista pont egy másik (zsidó)nacionalistát akarsz velem elítéltetni?

Ugye még most sem érted, hogy abban videóban saját magadat látod?

------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Nem Jani! Én a Te faj és

Nem Jani!
Én a Te faj és ideológiai társadat látom!
Olyan, mintha téged látnálak!
Egy liberális senkit!
Én azt kérem, hogy ítéld el, vagy állj mellé!
Szóval?
Még mindig nem válaszoltál!
Neked a "kurucos kopírozással" volt bajod, mert a lényeget nem akarod látni!
Ezek az emberek náciznak minket a leghangosabban! furcsa módon, a te fajtád rögtön velük bólogat ilyenkor, de ha már őket kellene elítélned, akkor kussoltok!
Miért is?

Rudolf János képe

Én az összes embert kiröhögöm akik "fajtákról" beszélnek..

mivel az összes ember egy faj, rendszertani nevünk "homo sapiens sapiens"
Vagy te talán egy másik fajhoz tartozol?
Orángután, csimpánz? Segíts kérlek!
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

"Igazad van" Jani! Te nem

"Igazad van" Jani!
Te nem fajokról, csak alsó és felső rendű csoportokról beszélsz! Azaz. Rabszolgák és nem rabszolgák!
Jani, szted a rabszolgaságról beszélni ma nem avit egy kicsit?
Jani, ez sem sokkal jobb, mint a fajtákról beszélni!
De nem csak antropológiai szempontból léteznek "a fajok"!
A kutya="canis". Ám ezen belül sok fajtája létezik. Úgy mint pl.: németjuhász, puli, bulldog, stb.
Akkor most hogyan van ez?
Bizony, hogy vannak az emberi fajon belül alfajok is! De még mennyire!
Jani! Elnézve egyik másik cigánytelep retkes lakóját, bizony adódik a kérdés, hogy ő is egy lehet a "homo sapiens sapiens" közül?
Lehet, hogy te, a magad kis liberális módján egyenlőségjelet teszel a "homo sapiens sapiensek" között, de attól még ez egy nagy hazugság! Én örülök, hogy te azonosulni tudsz mindenkivel, aki szigorúan csak antropológiai szempontból azonos veled!
Én azonban más szempontból is vizsgálom a "homo sapiens sapiens" fajt!
Szerinted vannak rabszolgák!
Szerintem meg más-más csoportok alapján is meghatározhatóak a fajok, a rasszok! Vallás, kultúra, életmód stb alapján! Tudom, hogy rassz nem egyenlő a fajjal, de bizony az alfaj is faj! Ha már mindenáron a antropológiai szempontból nézed!
De újból kérdem, mert még mindig nem válaszoltál, idestova lassan 2hete!
Egyetértesz a szakálas bácsi kijelelntésével, vagy nem! Ne dumálj mellé! Csak egy "igen", vagy egy "nem" kell!!!!

Rudolf János képe

Sajnálom, de az ember nem csak ugyan az a faj,

hanem ugyan az az alfaj
Olvass utána, és jöjj rá, hogy miért "homo sapiens sapiens" (a sapiens szó 2x!)
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Jani! A mai liberalizmus,

Jani!
A mai liberalizmus, nem egyenlő a hajdani liberalizmussal. Kár tehát annyira nyomnod magad!
Hajdan a liberalizmus eszméje, valóban az újítás, jobbítás céljából alakult ki. Csakhogy mára kiürült a dolog. Már semmi olyan dologért nem küzdenetek, mint az ősidőkben kellett, mert azok megvalósultak.
De akkor mi maradt mára? Csak megdöbbentő, polgárpukkasztó dolgokkal tudtok operálni!
Olyan dolgokkal, mint a melegek jogai, a cigányság felemelése és érdekvédelme, a más kultúrák támogatása a sajátunkkal szemben, a magyarság értékeinek bagatellizálása, holokausztozás stb.
Meglehetősen szánalmas program, de lássuk be Te pontosan ezen az úton ügetsz! S bár kétség nem férhet a műveltségedhez, sajnos nagyon rossz oldalra huppantál!
Mert nézetem szerint, aki szembefordul a saját nemzete kultúrájával, nemzete önérzetét próbálja kisebbíteni, az csak egy nagyon degenerált liberális ember lehet. Hiába hirdeted, hogy majd egyszer mindenki a Te/Ti rabszolgátok lesz, nagyon fogsz csodálkozni, ha valaki megunja a fajtádat és az orrodra koppint!
De ezt te választottad magadnak! Félek ott a műveltségednek már nem sok hasznát veszed majd!
Sajnállak!

Jani! Te tényleg ennyire

Jani!
Te tényleg ennyire hülye vagy, vagy csak ennyire értetlen?
Ne vessz el a "sapiens sapiens"-ben megint!
Válaszolj már a feltett kérdésre?
Miért/mitől félsze ennyire?
Szóval egyetértesz a kurucos videón beszélő szakálas bácsival?????
Koncentrálj már egy kicsit a lényegre!
Másról olyan könnyen mondasz véleményt!

Rudolf János képe

Hát akkor ítéljük el a túrbónacionalizmust! Rajta!

Ítéljük el a zsidónacionalizmust a cionizmust, ítéljük el a magyar nacionalizmust a... hoppá mit is?
Hát látod itt kezdődik az igazi probléma.. ugyanis mi olyan egy hülye ország vagyunk, hogy nekünk még egy rendes valamire való túrbónacionalizmusunk sincs..
Tudom te turbószélsőség vagy - hisz ezért is rugózól ezen amin - így a világért se hinnéd el, hogy pont te nem létezel..
Hát te itt állsz, én meg letagadlak, hogy nem létezel??!!
Pedig ha körbetekintünk a világon, akkor könnyen megállapíthatjuk, hogy a ti táborotok még ahhoz is hülye amit csinál..

De lásd elmesélem (hátha lesz ennek az országnak egyszer egy NEM hülye szélsőjobboldala is - no nem mintha hiányozna.. csak ha már kell lennie mert illik akkor miért pont hülyén?)

A szerb szélsőjobboldalt a "csetnikek" alkotják. A horvát szélsőjobb az "usztasák" stb..stb..
Na egy csetniket csak az érdekli, hogy ki a szerb és ki a nem szerb.
Ha szerb vagy jó, ha nem szerb vagy nem jó.
Azaz miben is tér el egy szerb csetnik a mi hülyemagyar kisnyilasunktól?
Hogy egy csetnik leszarja azt, hogy ki a zsidó ki a cigány ki a magyar ki az olasz - mert őt csak az érdekli, hogy ki szerb és ki nem szerb.
Egy csetniknél aki nem szerb az m_i_n_d_e_n_k_i azonos kalap.
Egy szerb csetniket tehát valóban a (eltúlzott?)"hazaszeretete" hajt - míg téged mi is?
Te NEM szereted a hazádat, te egyszerűen csak imádsz gyűlölködni cigányra, zsidóra, buzira, stb..

Állításomra mi a legegyszerűbb bizonyíték?
Ennek a topicnak a léte.
Egy szerb hazáját szerető csetniknek ugyanis ilyen témán rugózni -mint amin ti itt- eszébe sem jut.. Ő a NagySzerbiáról szövegel, meg arról melyik őse hol milyen csatákat nyert, stb..stb..

Így hát látod téged itt még elítélni is nehéz, hisz csak annyi történik, hogy szégyent hozol ránk..
Akkor miért bántsalak?
Tanulj! (és próbáld meg a hazádat is szeretni, ha már idepottyantál.. )
------------------------------
www.RudolfJanos.hu

Tartalom átvétel Tartalom átvétel