Kórház a város szélén II.

PDF változatOldal küldése ismerősnekNyomtatóbarát változat

A kórház Mederg Kft-je

A MEDERG ingatlanbérleti ügye is egyszerűnek tűnik. Az egyszemélyes kft. nullszaldóval átszámláz a kórháznak - így az önkormányzatnak is egyben - minden olyan megbízást, beruházást, ingatlanbérletet, stb., amit direktben még ezzel a "lojális" testülettel sem lehetne benyeletni, energiaszolgáltatás címén. A kiállított számlák mögött nincs valós teljesítés, még ha azok villamos áram és hőszolgáltatás átadásáról szólnak,akkor sem. Az árképzés egyszerű, a bejövő áram és gázszámla összegéhez hozzáírjuk az összes "egyéb költséget" majd azt elosztjuk kilowattokra és joule-okra. A revizor már csak a végeredményt látja. Ebbe aztán minden belefér, még az is, ha a régi jó baráttól kibéreljük a lakatlanul álló házát - önkormányzati pénzen, nem éppen piaci áron - telephely címén.

Jól látható, hogy a városszéli, nem túl nagy (Báthory u.2.) lakás havi bérleti díja 140 ezer forint. Ha erre keszthelyi viszonylatban valaki azt mondja, hogy reális.......!!!!
Azon kívül nem hiszem, hogy túl törvényes ilyen módon orvoslakásokat bérelni.
Mózner 2005. jún. 02., 11:52


Hideg Árpád műszaki igazgató (vagy?) villanyszerelő számlája


Ruzsics Ferenc képviselő (ma polgármester) 2005

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sajtótájékoztatóm második részében a kórház helyzete és a nyilvánosság néhány fórumán a kórházban uralkodó állapotokról, problémákról kialakult vita kapcsán szeretném a napokban Polgármester úrhoz eljuttatott javaslatomat megosztani Önökkel.

.. múlt héten megkerestem Polgármester urat, s javasoltam neki egy, az ügy körültekintő kivizsgálására felhatalmazott bizottság Képviselő-testület általi létrehozását. Az eseti bizottság feladata annak föltárása, hogy a fölvetett problémákból melyek bírnak valóságalappal, továbbá javaslatok megfogalmazása arra vonatkozóan, hogy Keszthely városa saját jogon milyen intézkedéseket tehet ezeknek az ügyeknek a megnyugtató rendezése érdekében. Előzetes egyeztetéseim alapján örömmel közölhetem, hogy a kórház-ügyben érintett felek támogatják javaslatomat. Kérem tehát Polgármester urat, hogy a következő testületi ülés napirendjére már vegye föl ezt a javaslatot. Bízom abban, hogy képviselőtársaim és a város vezetése partnerem lesz a vizsgálat megindításában. A kórház megtartása, a gyógyító szolgáltatások fejlesztése Keszthely stratégiai érdeke, így kérem Önöket, mint a sajtó képviselőit, hogy erőforrásaiknak, lehetőségeiknek megfelelően ennek a közös célnak az elérését támogassák.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Részlet Ruzsics Ferenc 2005 június 13-i leveléből Mohácsi József akkori polgármesterhez

Polgármester Úr!

A probléma megoldása elől nem bújhatunk el! Derüljön ki végre, hogy valótlanok, vagy igazak a HelikonPortal.hu „Kórház a város szélén” oldalain olvashatók. Tudjuk, a kórházból az elmúlt években több mint száz dolgozót bocsátottak el, ez s a felmerült gazdasági visszásságok valóságtartalmának kiderítése a polgárok iránt felelős városvezetés felelőssége.

Javaslatomról június 6-án beszéltem Kertész Mártával, aki helyeselte, elfogadta azt. Az azóta eltelt hét egy részében kényszerű vendége voltam a Kórháznak. Az ott eltöltött napok tapasztalatai tántoríthatatlanná tettek abban, hogy ha kell bármivel, de kiharcoljam az igazság kiderítésének módját. Egyet, mint számomra megdönthetetlen igazságot, már most is állítok: a Kórház dolgozói, ápolói, orvosai tisztességgel végzik munkájukat. Én az átéltek, látottak alapján rá merem bízni szeretteimet, s magamat is az ott dolgozókra. Miattuk, a szakmájukat magas fokon művelők, az értünk –betegekért- önzetlenül mindent megtevők miatt sem maradhat ez az ügy kivizsgálatlanul, lezáratlanul.

Kérem Önt, hogy a szükséges lépéseket haladéktalanul tegye meg.

Üdvözlettel

Keszthely, 2005. június 13.

Ruzsics Ferenc


2007 Helikoni Patrióták Egyesület Nyílt irat!
Keszthely, Vaszary Kolos u. 23.

Városi Kórház
Dr. Radics Sándor
Keszthely, Ady u. 2.

Tisztelt Fõigazgató Úr!

Kérjük szíveskedjen tájékoztatni egyesületünket az alábbi témában:

Tudomásunk szerint a Cyto-Med 97 Bt. Keszthely, Ady u. 2. telephellyel alakult és 1999-ig ezen a címen mûködött. Feltételezzük, hogy egy magántársaság csak megfelelõ együttmûködési szerzõdés alapján használhat telephelyként egy közintézményt.

1. Kérjük szíveskedjen átadni a telephely használatára vonatkozó megállapodás másolatát.
2. Kérjük szíveskedjen megadni éves lebontásban milyen összeget térített a kórháznak a társaság a telephely használatáért, milyen ingatlanokat és eszközöket használt ténylegesen.
3. Kérjük amennyiben létezik bármilyen egyéb megállapodás a kórház és a Cyto-med 97 Bt. között szíveskedjék átadni a másolatát.
4. Teljesített-e a Cyto-med 97 Bt. bármilyen kórházi megbízást? Ha igen, milyen nagyságrendben? (évi lebontásban)
5. Számlázott-e a társaság a kórháznak bármilyen szolgáltatást? Ha igen, milyen nagyságrendben? (évi lebontásban)
6. Teljesített-e a kórház a Cyto-med 97 Bt-nek bármilyen megbízást? Ha igen, milyen nagyságrendben? (évi lebontásban)
7. Számlázott-e a kórház a társaságnak bármilyen szolgáltatást? Ha igen, milyen nagyságrendben? (évi lebontásban)
8. A társaság és a kórház között zajlott-e bármilyen pénzügyi tranzakció? Ha igen, ki és milyen formában ellenõrizte?
9. Dolgoztak-e kórházi dolgozók a társaságban? Ha igen, milyen jogviszony alapján?
10. Használt-e a Cyto-med 97 Bt. kórházi berendezéseket az 1997-2007 idõszakban? Ha igen, milyen térítés vagy egyéb szolgáltatás ellenében?
11. Vizsgálta-e valaki Kertész Márta a kórház gazdasági igazgatója és az ugyancsak egészségügyi szolgáltatást végzõ Cyto-med 97 Bt. üzletvezetõje - Kertész Márta beltag (!) esetleges öszeférhetetlenségét. Ha igen, milyen megállapítást tett?
12. Igaz-e, hogy 2004. augusztus 11-tõl a bt. cytológiai és cytopatológiai szakellátást végez (területi ellátási kötelezettséggel) Keszthely Ady u.2. telephellyel. Ha igaz milyen megállapodás alapján?
13. A bt. mérlegei alapján jelentõs nyereséget képzõ ellátási tevékenységet eddig miért nem közvetlelnül a kórház végte?

Kérjük, hogy a válaszokat egyenként, a konkrét jogszabályi hivatkozással, a törvényes határidõ betartásával adja meg.

Keszthely, 2007. november 10.

Tisztelettel Mózner Géza


Helikoni Patrióták Egyesület Nyílt irat!
Keszthely, Vaszary Kolos u. 23.

Keszthely Város Jegyzője
Markó Péter
Keszthely, Fő tér 1.

Tisztelt Jegyző Úr!

Kérjük szíveskedjen tájékoztatni egyesületünket az alábbi témában:

A rendelkezésünkre rendőrségi álló határozat indoklásából egyértelműen megállapítható, hogy a Városi Kórház Mazda 626 tipusu gépkocsijának megvásárlásakor a Polgármesteri Hivatal munkatársai (a Közgazdasági Osztály vezetője és a Városüzemeltetési Osztály munkatársa) is közreműködtek. Az iratokból megállapítható, hogy vásárlás egyértelműen tiltott hitelfelvétellel történt.
A vásárlás indokolatlan többletköltségei és kamatterhei - azon túlmenően, hogy törvénysértő tranzakcióra került sor - jelentős pénzébe került az adófizetőknek.

1. Kérjük szíveskedjen megadni milyen összeghatár állt rendelkezésére a kórháznak gépjármű vásárlásra az önkormányzati határozatok alapján?

2. Milyen felhatalmazás alapján és milyen összeggel lépte túl a kórház az engedélyezett összeget?

3. Milyen forrásból finanszírozta a kórház a vásárlást és a 600 ezer forint feletti kamatot?

4. Kérjük szíveskedjék tájékoztatni bennünket, hogy egy közintézmény gépjármű beszerzésébe milyen felhatalmazás alapján szólhatnak bele a hivatal munkatársai.

5. Mivel a törvénysértő vásárlási szándékról egyértelmű tudomásuk volt a hivatal munkatársainak, kérem tájékoztasson bennünket milyen intézkedéseket tettek a törvénysértés megakadályozására ill. az ebben részt vevő tisztviselők felelősségre vonására.

6. Pontosan milyen jogsértést követett el a kórház? Kinek milyen ellenőrzési, jelentési, feljelentési kötetlezettsége volt az ügyben és annak eleget tett-e? Vontak-e felelősségre bárkit?

7. Ki viseli az anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget?

Kérjük, hogy a válaszokat egyenként, a konkrét jogszabályi hivatkozással, a törvényes határidő betartásával adja meg.

Keszthely, 2007. november 9.

Tisztelettel
Mózner Géza

Nagy a csend.

Nagy a csend.

Helikoni Patrióták

Helikoni Patrióták Egyesület Nyílt irat!
Keszthely, Vaszary Kolos u. 23. Keszthely,2007.december 27.

Eötvös Károly Közpolitikai Intézet
Dr. Majtényi László elnök
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Kérjük szíveskedjenek állást foglalni az alábbi ügyben.

Egyesületünk – mint civil szervezet – több ízben próbált meg a Keszthelyi Városi Kórháztól információkat bekérni. A kérdéseink minden esetben közpénzből beszerzett eszközökre, beruházásokra, a kórház által alapított, vélelmünk szerint jogsértő módon mûködtetett MEDERG kft-re vonatkoztak. Illetve a kórház gazdasági igazgatója és a képviselő testület volt eü. bizottsági tagja által kettőezer forint tőkével alapított (jelenleg is ezzel az alaptőkével mûködő) magáncégre, mely vélelmünk szerint kórház eszközeit és személyzetét igénybe véve több tízmilliós bevételre tett szert szintén közpénzből.
A kórház főigazgatója egyetlen esetben sem méltatta válaszra egyesületünket, törvényes kötelezettségének nem tett eleget.
Személy szerint nekem címezve, a vonatkozó törvény által előírt határidőket semmibe véve írt ugyan egy levelet az egyesület által kért közcélú adatokkal kapcsolatban. E levélben a kért szerződések másolási költségére (legfeljebb 20 oldal!) több mint egymillió háromszázezer forintot kért előre befizetni általam.
Levelemhez mellékelem az egyesület által elküldött 4 levél és a főigazgató nekem – mint magánszemélynek – eljuttatott álláspontjának másolatát.

Kérjük szíveskedjenek eljuttatni hozzánk mielőbbi állásfoglalásukat az ügyben, különös tekintettel az adatszolgáltatás elmulasztása miatt általunk érvényesíthető jogi lehetőségek megjelölésével.

Szíves közremûködésüket elõre megköszönve,

Tisztelettel

Mózner Géza
elnök

Válasz

Tegnap megérkezett az intézet válasza a vonatkozó jogszabályokkal és a levelekkel kapcsolatban sok okos észrevétellel. Nem tesszük közzé, mert a kórház eddig is csak a saját érdekében használt fel minden elérhető dokumentumot. Ha megérkeznek az ombudsmani és ügyészségi hivatalos álláspontok, az egyesület meg fogja tenni a szükséges jogi és társadalmi lépéseket.

Mózner Géza

Helikoni Patrióták

Helikoni Patrióták Egyesület Nyílt irat!
Keszthely, Vaszary Kolos u. 23.

Zala Megyei Fõügyészség
Dr. Kondákor Ferenc fõügyész
Zalaegerszeg

Tisztelt Fõügyész Úr!

Kérjük szíveskedjen állást foglalni az alábbi ügyben.

Egyesületünk – mint civil szervezet – több ízben próbált meg a Keszthelyi Városi Kórháztól információkat bekérni. A kérdéseink minden esetben közpénzből beszerzett eszközökre, beruházásokra, a kórház által alapított, vélelmünk szerint jogsértő módon működtetett MEDERG kft-re vonatkoztak. Illetve a kórház gazdasági igazgatója és a képviselő testület volt eü. bizottsági tagja által kettőezer forint tőkével alapított (jelenleg is ezzel az alaptőkével működő) magáncégre, mely vélelmünk szerint kórház eszközeit és személyzetét igénybe véve jelentős bevételre tesz szert szintén közpénzből.
A kórház főigazgatója egyetlen esetben sem méltatta válaszra egyesületünket, törvényes kötelezettségének nem tett eleget.
Személy szerint nekem címezve, a vonatkozó törvény által előírt határidőket semmibe véve írt ugyan egy levelet az egyesület által kért közcélú adatokkal kapcsolatban. E levélben a kért szerződések másolási költségére (legfeljebb 20 oldal!) több mint egymillió háromszázezer forintot kért előóre befizetni általam.
Levelemhez mellékelem az egyesület által elküldött 4 levél és a főigazgató nekem – mint magánszemélynek – eljuttatott álláspontjának másolatát.

Kérjük szíveskedjék eljuttatni hozzánk mielőbbi hivatalos állásfoglalását az ügyben, különös tekintettel az adatszolgáltatás elmulasztása miatt általunk érvényesíthető jogi lehetőségek megjelölésével.

Kérjük szíveskedjék válaszát az öt levél tekintetében külön-külön, a teljesség igényével, törvényes határidõn belül, a konkrét jogszabályi hivatkozással megadni.

Keszthely, 2007. december 27.

Tisztelettel
Mózner Géza
elnök

A főügyészség "megint

A főügyészség "megint nem illetékes". Az állásfoglalást átlőcsölte az ombudsmanra. Ennek ellenére megpróbáljuk illetékesé tenni. Azt ugyanis azért megállapította, hogy a kórház megtagadta az adatszolgáltatást.
Ez pedig bizonyos esetekben beleütközik a büntető törvénykönv paragrafusaiba.

MG.

Helikoni Patrióták

Helikoni Patrióták Egyesület Nyílt irat!
Keszthely, Vaszary Kolos u. 23.

Magyar Köztársaság
Adatvédelmi Biztosa
Budapest

Tisztelt Adatvédelmi Biztos!

Kérjük szíveskedjen állást foglalni az alábbi ügyben.

Egyesületünk – mint civil szervezet – több ízben próbált meg a Keszthelyi Városi Kórháztól információkat bekérni. A kérdéseink minden esetben közpénzből beszerzett eszközökre, beruházásokra, a kórház által alapított, vélelmünk szerint jogsértő módon működtetett MEDERG kft-re vonatkoztak. Illetve a kórház gazdasági igazgatója és a képviselő testület volt eü. bizottsági tagja által kettőezer forint tőkével alapított (jelenleg is ezzel az alaptőkével működő) magáncégre, mely vélelmünk szerint kórház eszközeit és személyzetét igénybe véve jelentős bevételre tesz szert szintén közpénzből.
A kórház főigazgatója egyetlen esetben sem méltatta válaszra egyesületünket, törvényes kötelezettségének nem tett eleget.
Személy szerint nekem címezve, a vonatkozó törvény által előírt határidőket semmibe véve írt ugyan egy levelet az egyesület által kért közcélú adatokkal kapcsolatban. E levélben a kért szerződések másolási költségére (legfeljebb 20 oldal!) több mint egymillió háromszázezer forintot kért előre befizetni általam.
Levelemhez mellékelem az egyesület által elküldött 4 levél és a főigazgató nekem – mint magánszemélynek – eljuttatott álláspontjának másolatát.

Kérjük szíveskedjék eljuttatni hozzánk mielőbbi hivatalos állásfoglalását az ügyben, különös tekintettel az adatszolgáltatás elmulasztása miatt általunk érvényesíthető jogi lehetőségek megjelölésével.
Kérjük szíveskedjék válaszát az öt levél tekintetében külön-külön, a teljesség igényével, a konkrét jogszabályi hivatkozással megadni.

Keszthely, 2007. december 27.

Tisztelettel
Mózner Géza
elnök

Pénteken megérkezett az

Pénteken megérkezett az ombudsman hivatalos állásfoglalása.

Azért nem teszem közzé mert akórház felhasználná a jogi következmények alól történő kibújásra.
A megállapítások többsége a kórházra nézve marasztaló.
Amennyiben ezután sem hajlandó kiadni a kért adatokat az már jogi sőt büntetőjogi következményekkel fog járni.

MG.

Helikoni Patrióták

Helikoni Patrióták Egyesület Nyílt irat!
Keszthely, Vaszary Kolos u. 23.

Magyar Köztársaság
Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa
Dr. Szabó Máté
Budapest

Tisztelt Országgyûlési Biztos Úr!

Kérjük szíveskedjen állást foglalni az alábbi ügyben.

Egyesületünk – mint civil szervezet – több ízben próbált meg a Keszthelyi Városi Kórháztól információkat bekérni. A kérdéseink minden esetben közpénzb?l beszerzett eszközökre, beruházásokra, a kórház által alapított, vélelmünk szerint jogsért? módon m?ködtetett MEDERG kft-re vonatkoztak. Illetve a kórház gazdasági igazgatója és a képvisel? testület volt eü. bizottsági tagja által kett?ezer forint t?kével alapított (jelenleg is ezzel az alapt?kével m?köd?) magáncégre, mely vélelmünk szerint kórház eszközeit és személyzetét igénybe véve jelent?s bevételre tesz szert szintén közpénzb?l.
A kórház f?igazgatója egyetlen esetben sem méltatta válaszra egyesületünket, törvényes kötelezettségének nem tett eleget.
Személy szerint nekem címezve, a vonatkozó törvény által el?írt határid?ket semmibe véve írt ugyan egy levelet az egyesület által kért közcélú adatokkal kapcsolatban. E levélben a kért szerz?dések másolási költségére (legfeljebb 20 oldal!) több mint egymillió háromszázezer forintot kért el?re befizetni általam.
Levelemhez mellékelem az egyesület által elküldött 4 levél és a f?igazgató nekem – mint magánszemélynek – eljuttatott álláspontjának másolatát.

Kérjük szíveskedjék eljuttatni hozzánk miel?bbi hivatalos állásfoglalását az ügyben, különös tekintettel az adatszolgáltatás elmulasztása miatt általunk érvényesíthet? jogi lehet?ségek megjel?lésével.
Kérjük szíveskedjék válaszát az öt levél tekintetében külön-külön, a teljesség igényével, a konkrét jogszabályi hivatkozással megadni.

Keszthely, 2007. december 27.

Tisztelettel

Mózner Géza
elnök

Rudolf János képe

régi portálról irat

Érdekessége, hogy a "hamis vád" (ugye ha alaptalan ami ebben van írva) azóta sem fogant meg Keszthely ügyészségén.Rudolf János képe

Egy régi kép a régi portálról.

Nem is kicsit tartozik a történethez, hát belinkelem ide.

Rudolf János képe

Holnaptól a szentesi

Holnaptól a szentesi kórház sürgősségi osztályán dolgozik az az orvos, akit üzletszerű csalásért ítéltek el. Geönczeöl Tibor jó magaviselete miatt három hónappal előbb szabadult a nagyfai börtönből - írja a keddi Délmagyarország
A napilapnak Várkonyi Katalin kórházigazgató elmondta: kiváló szakembernek tartja a baleseti sebészt, aki szerinte megbűnhődött a tettéért.
Geönczeöl Tibor szentesi baleseti sebészt és Kovács Ágnes volt szentesi kórházigazgatót azt követően mondta ki bűnösnek a bíróság, hogy bebizonyosodott: a szentesi kórházban sürgősségi beavatkozásként számoltak el akut műtéteket külföldi betegeken, összesen 215 alkalommal.
Sólyom László köztársasági elnök tavaly novemberben Kovács Ágnes másfél éves börtönbüntetését kegyelemből két év próbaidőre felfüggesztette, míg dr. Geönczeöl Tibor jogerősen megítélt három év szabadságvesztését kegyelemből egy évre mérsékelte.
MTI

Kórház az erdő szélén

http://vadaskert.nolblog.hu/

Rudolf János képe

2 érdekes hozzászólást beteszek ide (ide érdekes)

Miért nem vizsgálja senki az egészségügy szemetesládáit?

A szemetesláda arra a sok csaló lenyúlóra vonatkozik, akik álcáznak mindig minden valós problémát. Most ilyen álca a biztosítási pénztárak ügye is. Ahelyett, hogy a közpénznyelő eüsökkel és a vámszedőkkel foglalkoznának. Csinálná Dávid és Gyurcsány a tisztasági csomagot, de nem lesz belőle semmi, mert az orvosok megfúrják Kóka doktorral az élen. Nem jó nekik, ha kiderül, hogy mennyit keresnek és mennyit adóznak. Mert már adómentes maszek itt minden régóta. Állami kórházban, állami pénzen, állami alkalmazottal, állami eszközökkel saját zsebre dolgoznak. Néhányan ugyan már mást gondolnak, és ténylegesen maszekolnak, de kórházat.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, milyen mértékben avatkoznak be az önkormányzatok vezetői és döntéshozói a kórházak beszerzéseibe. Önkormányzati vezetők háttércégei dolgoznak kórházi építési, felújítási munkákon, zsíros nyereséget elkönyvelve. Sok esetben az önkormányzat eleve magához vonja a nagyobb beszerzések pályázatát, és direkt módon zsebelik be a korrupciós jutalékot.

A kórházi közbeszerzések jól ismert szlogenje, hogy azt a pályázatot nem szabad kiírni, amelyiknek a nyertese előre nincs eldöntve. A közbeszerzési pályázatokat bonyolító cégek az őket megbízó haver kórházvezetővel előre megállapodnak abban, hogy mit akarnak. „Profi” szakcég levezényeli a jogszerűnek és elfogulatlannak álcázott pályázati eljárást, majd utána elosztják egymás között a nyertestől előre megbeszélt, lefejelt hasznot. Ebbe a társaságba olyan jól ismert cégek tartoznak, mint a zsidó kereskedelmi maffia cége, a Novotrading Kft., vagy a Hospitrade Kft. De említhetném az izraeli tulajdonú Euromedic Tradin Kft.-t vagy az innen kivált „úriszabók” különböző cégeit is. (És persze még sokan mások, bocsánat, ha valakit megsértettünk azzal, hogy kifelejtettük!) Ezzel a technikával évente legalább 100-150 milliót nyúlnak le közösen egy közepes méretű kórháztól.

Jó néhány szerencselovag mozog a pályán, akik alkalmazkodnak a levitézlett kórházigazgatókhoz, korrupt főorvosokhoz és kórházat belülről soha nem látott önkormányzati tisztségviselőkhöz. A judeo-bolsevista (néha liberális) Kern, aki újsütetű fideszes támogatóival feléleszti az orosz-magyar barátságot, ráadásul a hülye át is veri őket. Vagy a Kollányi-Deák féle csapat, akiket mindenki utál, vagy a hullarabló (III/2-es) „Allegró-s” Győri, vagy a debreceni fideszes maffia. Egyáltalán értenek ezek az egészségügyhöz?

Egy kórházigazgató mondta egyszer, hogy az a vezető és/vagy önkormányzati döntéshozó, aki egy nagyobb támogatásból (tehát több milliárd forint állami pénzből) megvalósuló kórház-rekonstrukció beruházás megvalósítása során nem teremti meg nyugdíjas éveinek biztonságát, nem érdemli meg vezetői pozícióját, ráadásul hülye is. Magyarul a generálkivitelező cégek és az őket favorizáló, beruházást lebonyolító szakcégek, pályáztatást végző irodák összehangolt korrupciója sok száz millió forint lenyúlását és szétosztását teszi lehetővé. Színesíti a képet, hogy ezekről a nagy kórházberuházásokról utólag sok esetben kiderült, hogy a megvalósult formában teljesen felesleges volt megcsinálni, tehát az egész történet úgy, ahogy van, minimum hanyag vagy hűtlen kezelés. Például egy hete az MTV 1-es csatornáján, nagy hangon nyilatkozó Trencsényi kazincbarcikai kórházigazgatóról köztudott, hogy teljesen felesleges nagy beruházásba vitte bele az önkormányzatot. Akkora műtőblokkot építetett ebbe a kiskórházba, mint amekkora a BAZ Megyei Kórházban van, miközben a déli naptól szenvedő, csupa üvegfalú kórtermekbe nem terveztek klímát. Mellette áll az Orvosi Kamara mindenhol feltűnő háziorvos jelensége, Éger István elnök úr, aki gőzerővel védi az osztályvezetői és főorvosi maffia hálapénzes érdekeit, és a megkövült kórházi osztálystruktúrát.

Ennek a bagázsnak nincs szüksége rendet, fegyelmet, kontrollt akaró szakemberekre, akik a körmükre nézve elvonnák a korrupciós lehetőségek jogát. Tehetik, mert soha senki nem kéri komolyan számon a vezetői baklövéseket, a csődközeli pénzügyi helyzetet, a súlyos szakmai hibákat. Ebben a helyzetben döbbenetes a Fidesz fellépése, akik minden eszközzel ennek a szégyenletes helyzetnek fenntartásán dolgoznak. Hacsak azért nem teszik, mert ők is lopni akarnak, mint a kormánypártiak. Hogy ebben az országban mindent lehet, ráadásul a média teljes támogatásával? Persze Márai óta tudjuk, akik a lopott zsákmányt féltik, azok mindenre képesek! Pedig RENDET akarunk, és RENDET is kell tenni a kórházakban!

------------------------------------------------------------------

Kertész Márta kettőezer forint alaptőkéjű bt-je alapellátási kötelezettséggel végzi a cytológiai vizsgálatokat.
A kórház területén, a kórház eszközeivel, a kórház dolgozóival.
Az OEP által fizetett pénz 20 %-át adja le cserébe a kórháznak.
A maradék szerény 80 %-ból az elmúlt tíz évben a Kertész-Mórocz befektető társaságnak több tízmillió folydogált be a zsebébe.

u.i.: El ne felejtsem! Szegény Mártika nehogy éhen haljon ilyen kevés jutalék mellett, még kap néhány százezres fizetést is a kórháztól.

Lopás, vagy csak összeférhetetlenség?

Az egészségügy, mint az állami tulajdonok utolsó bástyái, a legfurcsább működési feltételek alapján szédítő lehetőséget adnak a mutyizásra, a visszaélésre, a pénzmosásra, a síbolásra és még sorolhatnám azt s sok sok magyar szinonímát amit a köztulajdon eltulajdonítását jelzi.
De inkább a példák.
Kórház, gazdasági vezetés. Főállásu vezető, adminisztáció, fizikai állomány. Joga van- e létrehozni egy KFT, Bt-t, aminek a telephelye a kórház, a kórház munkaidejében a kórház eszközeivel, munkaidejében a kórház költségére működik? Logikus, hogy nem mert a KFT. BT. azt csinálja extra költségért amit a főállásban alap munkahelyi feladata lenne. Mégis, hány és hány van az országban?
Rengeteg, és működnek évi tizmilliós "eredményességgel"' csapolva a költségvetési pénzeket és szűkítve az állampolgárok sociális ellátásának anyagi lehetőségeit.
Mit lehet velük tenni? Ha birka az önkormányzat, meg az állampolgár akkor semmit.
De ha nem?

Városi Kórház

Városi Kórház Rehabilitációs Osztályának ünnepélyes átadása - 2007. november 23.
Városi Kórház Keszthely, B-C épület II. emelet - 11 óra
Az osztályt átadja: Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere és Dr. Radics Sándor, a kórház főigazgatója.

red képe

http://www.helikonportal.net/

http://www.helikonportal.net/?q=node/649

Városi

Városi Kórház Nyílt irat!
Dr. Radics Sándor
Keszthely, Ady u. 2.

Tisztelt Fõigazgató Úr!

A 2007. 11. 16-án történt személyes találkozásunk alkalmával tapasztalt eseményekhez a következõket szeretném hozzáfûzni.

A fenti idõpontban hivatalos levél átadása céljából kerestem fel az Ön titkárságát. Mivel az irodát - munkaidõben - zárva találtam, a levelet átvittem a recepcióra, ahol azt a szolgálatban lévõ recepciós nem volt hajlandó átvenni. Jelezték, hogy a levél átadását megtehetem az ötödik emeleten ahol a titkárnõk - munkaidõben - a volt fõigazgató búcsuztatására szervezett összejövetelen vettek részt.
Mivel a hivatalos ügyintézés helyszínének nem tartom szerencsésnek a "zsúrt" visszamentem a titkárságra, ahol Önt találtam a titkárnõi székben, így a hivatalos iratot is Önnek adtam át.

Az átvétel közben személyemet az Ön részérõl ért folyamatos, emelt hangú, kioktatást és sértegetést ezúton visszautasítom és kikérem magamnak.

Tudomásom szerint Önnek sem rokona, sem kutyája, sem beosztottja nem vagyok. Az Ön által képviselt balkáni hangnem és stílus európai ember számára nem elfogadható.
Nem vagyok kíváncsi arra, hogy miért van lesötétítve privát autójának ablaka. Arra sem, hogy milyen leterhelt. (Azért annyit szabadjon megjegyeznem, hogy fõigazgatói munkakörét kb. az én fizetésem tizenötszöröséért látja el. Ezt az összeget az önkormányzat a hozzám hasonlók által kemény munkával megtermelt és befizetett forrásokból finanszírozza. Nem tudom hány órát vesz igénybe naponta a fõigazgatói teendõk ellátása. Nem hiszem, hogy túl nagy terhelést jelentene. Az Ön nagyra becsült elõdjének a fõigazgatóság mellett még bõven jutott ideje több mellékállás ellátására és manageri tanulmányok elvégzésére is.)

Az Ön által felvetett témákban szeretném röviden tájékoztatni:

Tájékoztatom, hogy jogsértõen vásárolt Mazda 626 gépkocsi a Városi Kórház tulajdona, tehát közintézmény szolgálati gépkocsija. Nem tévesztendõ össze a szintén jogsértõ körülmények között beszerzett Ford Transit gépkocsival melyet a Mederg kft-tõl "bérel" a kórház. (Csak a teljesség kedvéért megjegyezném, a kft. tulajdonosa a kórház. Ennél fogva a "bérelt" gépkocsi - igaz az önkormányzati revíziók látókörébõl kivonva - ugyancsak köztulajdont képez !)

Tájékoztatom, hogy az ellenem indított rágalmazási perben - az Ön által minden fórumon hangoztatottal ellentétben - a vádat jelenleg is a Városi Kórház képviseli.

(Részlet a2006. szeptember 7. napján íródott tárgyalási jegyzõkönyvbõl.
"Eljáró bíró kérdésére dr.Farkas Sándor ügyvéd:

Sértettek közül a Keszthely Város Kórház intézményt jelölöm meg magánvádlóként, melynek képviseletében a magánvádlói jogokat gyakorlom.")

Tájékoztatom, hogy a 2005.szeptember 5. dátummal íródott magánindítványt Szenkovszky Adrienne, Szép László, a kórház volt dolgozói ill. Kertész Márta jelenlegi kórházi dolgozó magánszemélyként írta alá.
Az okiratra a három magánvádló neve alá képviseletre jogosult személy aláírása és bélyegzõ nélkül oda van gépelve a Városi Kórház is ! Dr. Farkas Sándor hivatalosan a kórházat magánvádlóként csak az elsõ bírósági meghallgatáson jelölte meg.

Tájékoztatom, hogy Szenkovszky Adrienn magánszemély a mai napig az ügyben nem hatalmazott meg senkit a jogi képviseletére, ugyanakkor Dr. Farkas - a kórház jogi képviselõje - folyamatosan ellátja azt.

Tájékoztatom, hogy Dr. Farkas Sándor (a Farkas és Társai Ügyvédi Iroda képviselõje) a bíróságon kijelentette, a fent felsorolt magánvádlók jogi képviseletéért ügyvédi munkadíjra nem tartanak igényt.
Ugyanakkor a Farkas és Társai Ügyvédi Iroda évente jelentõs összeget vesz fel a kórháztól annak jogi ügyeinek intézéséért.

Tájékoztatom, hogy az üggyel kapcsolatban az Ön által folyamatosan hangoztatott álláspontal ellentétben a kórház egyetlen hivatalos nyilatkozata az alábbi:

" Kérem a Tisztelt Megyei Bíróságot, hogy a Keszthelyi Városi Bíróság ítéletét súlyosítsa, a kiszabott fogházbüntetés végrehajtásának felfüggesztését mellõzze."

Tájékoztatom, hogy a fent leírtak ellenére még mindig kostruktívan állok a kórház problémáinak megoldásához.
Soha nem voltam a kórház ellensége, csupán a korábbi kórházvezetés mûködésével kapcsolatos vélt vagy valóságos gazdasági visszaélések, szakszerûtlen vagy jogsértõ intézkedések alapos, mindenre kiterjedõ szakmai és jogi kivizsgálását szorgalmaztam.
Úgy gondolom, Keszthely minden lakójának - beleértve az én családomat is - alapvetõ érdeke egy korszerûen felszerelt, jó szakemberekkel mûködtetett kórház. Ez pedig csak egy szilárd jogi, szakmai és gazdasági alapokon nyugvó, a mindenkori lehetõségeit leghatékonyabban kihasználó intézménnyel lehetséges.

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Keszthely, 2007. november 22.

Tisztelettel Mózner Géza

Melléklet: 3 oldal bírósági ügyirat másolata

Mózner úr Ön már

Mózner úr Ön már csomagolhat ebből sitt lesz.

A másodfokú bíróság az

A másodfokú bíróság az ítéletet hatályon kívül helyezte.

Kinek lesz sitt?

Kinek lesz sitt?

Lehet, hogy igen , lehet,

Lehet, hogy igen , lehet, hogy nem. Hogy Mózner csomagol vagy más, meglátjuk.
A Legfelsőbb Ügyészség már vizsgálja az "alapos, mindenre kiterjedő nyomozást". Az egész eljárás során egy releváns tanut hallgattak ki, mégpedig Szenkovszkit.
Azt csiripelik a verebek, már a megyei főügyész is szánja-bánja, hogy nem figyelt oda jobban.
Ha valakinek útjában lesz valaki a keszthelyi kórház vezetői közül vagy netán a város vezetői közül baj is lehet ám. Nem olyan szerény összegecske az elmúlt öt évben az oep-ről kamu betegekre lehúzott icuri-picuri egy- másfél milliárd!
Lassú víz partot mos! ;)

" Egy feltevés szerint egy

" Egy feltevés szerint egy apró pillangó egyetlen könnyed szárnycsapása mindent elsöprő széllé fokozódhat.
De ha belegondolsz az egész világ igy működik. Egy jelentéktelennek tűnő parányi mozzanat is elvezethet a világot megmozgató dolgokhoz.Ne tétovázz megtenni az első lépést, bármennyire is kicsinek tűnik.Vedd észre a lehetőséget,és élj vele. Ez a te pillanatod. "

***

Helikoni Patrióták

Helikoni Patrióták Egyesület Nyílt irat!
Keszthely, Vaszary Kolos u. 23.

Városi Kórház
Dr. Radics Sándor
Keszthely, Ady u. 2.

Tisztelt Fõigazgató Úr!

A kórház által kiépíttetett egységes számítógépes hálózattal kapcsolatban szeretnénk kérni szíves tájékoztatását.

1. Pontosan mikor, milyen forrásból valósították meg a beruházást ?
2. Milyen költségekkel járt a beruházás ?
3. Milyen cég végezte a munkálatokat, mûszakilag ki felügyelte és ki vette át a kórház részérõl?
4. Milyen szakhatóság (ok) ellenõrizte az elvégzett munkát és milyen megállapításokat tett?
5. A kivitelezés során maradéktalanul betartottak-e minden elõírást ? (Pl. konkrétan szereltek-e tûzjelzõ berendezést a szervertárolóba ?
6. Kérjük szíveskedjék átadni a nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó iratok másolatát.
konkrétan:
- az ajánlattévõ cégek listáját
- a kiírás pontos mûszaki tartalmára vonatkozó adatokat
- a kivitelezés tényleges mûszaki tartalmára vonatkozó adatokat
- az elbírálás során készült jegyzõkönyvek másolatát, különös tekintettel a Tendex Rt. munkatársai által tapasztalt és lejegyzõkönyveztetett "korábban felnyitott ajánlattételi borítékokra" vonatkozókat
- a jegyzõkönyvek Trendex Rt-nél lefûzött másolatát - az Rt. tájékoztatása és az irattárában lévõ hiteles bejegyzés szerint a kórház a rendõrségi nyomozás megindításakor kikérte. Mi volt a kikérés oka és jelenleg hol találhatók ezek a másolatok?
7. Kérjük szíveskedjék a számítógépes csoport által 2003- ban beszerzett tûzálló iratszekrény beszerzésére vonatkozó adatokat átadni.
konkrétan:
- mely cégektõl kértek ajánlatot
- milyen költségekkel járt a beszerzés
- mikor érkezett meg pontosan az iratszekrény a kórházba
- mikor került be a leltárba
- amennyiben a két idõpont nem egyezne, annak mi a pontos oka

Kérjük, hogy a válaszokat külön-külön, a teljesség igényével, a konkrét jogszabályi hivatkozással, a törvényes határidõ betartásával adja meg.

Keszthely, 2007. november 15.

Tisztelettel Mózner Géza

Helikoni Patrióták

Helikoni Patrióták Egyesület Nyílt irat!
Keszthely, Vaszary Kolos u. 23.

Városi Kórház
Dr. Radics Sándor
Keszthely, Ady u. 2.

Tisztelt Fõigazgató Úr!

A kórház által alapított Mederg Egyszemélyes Kft-vel kapcsolatban több éve aggályok merülnek fel, ezért kérjük szíveskedjen tájékoztatni egyesületünket a témában:

1. A Mederg jelenleg is bérli-e a Báthory u. 2 sz. alatti lakóházat telephelyként? Ha igen, mi indokolja azt.
2. Kérjük szíveskedjen megadni éves lebontásban milyen nyereséget hozott a kórháznak - mint a társaság tulajdonosának - a fenti telephelyen található lakások bérbe adása. Ha veszteséget termelt volna, kérjük adja meg ennek mértékét és a finanszírozás forrását.
3. Van-e ellenõrzõ bizottsága a társaságnak? Ha igen, kik a tagjai, mikor végzett felügyeleti ellenõrzést és milyen megállapításokat tett?
4. A társaság által üzemeltetett gázgenerátorok kinek a tulajdonában és milyen mûszaki állapotban vannak.
5. A genrátorok közül a legnagyobb teljesítményû egység több éve nem üzemel. Mennyibe került e gép megvásárlása, mennyit termelt vissza a beruházási költségbõl?
6. A meghibásodást követõen milyen mértékû amortizációs költség keletkezett a gépen?
7. A termelés kiesés milyen pluszköltségbe került?
8. A 6-7. pontban jelzett költségeket milyen forrásból finanszírozták?
9. Ki a személyi felelõs a gép karban tartásának/felújításának hiányában keletkezett kárért?
10. A társaság szolgáltatásait (gõz, melgvíz, fûtés, stb.) milyen hiteles
mérõberendezésekkel mérik?
11. Milyen nagyságrendben és milyen szolgáltatásokat számláz a társaság a kórháznak? (évi lebontásban)
12. A társaság és a kórház között zajló pénzügyi tranzakciókat ki és milyen formában felügyeli?
13. Dolgoznak-e kórházi dolgozók a társaságban? Ha igen, milyen jogviszony alapján?
14. A fõügyészség írásos tájékoztatása alapján az APEH felülvizsgálat során adóhiányt állapítottak meg és bírságot róttak ki. Milyen forrásból fizették ki a bírságot?
15. Történt-e személyi felelõsségre vonás?
16. Mennyibe kerül a társaság fenntartása a kórháznak évente és mi indokolja azt?

Kérjük, hogy a válaszokat külön-külön, a teljesség igényével, a konkrét jogszabályi hivatkozással, a törvényes határidõ betartásával adja meg.

Keszthely, 2007. november 13.

Tisztelettel Mózner Géza

Vádemelés

A mai hírek szerint a szombathelyi ügyészség a keszthelyiekhez hasonló esetben vádat emelt.
Valami tényleg elkezdődik? :?

Keszthely Ideiglenes hűtő-boncterem

Miért?

Nem semmi! Miért tartott ez 7 munkanapig? Ez ilyen modulos
legó elv alapján gyártott konténerek felállíitási ideje
2 nap (max. 3) ha szakember csinálja!

"kérdés" van még bőven...

A 2005 június 23-i munkaértekezlet után – a MEDERG Kft. gazdálkodásával kapcsolatosan - elrendelt célvizsgálat megállapításai alapján az alábbi kérdésekre kérjük válaszoljanak:

* a Kórház főigazgatója adott-e tájékoztatást a 2005. októberi képviselő testületi ülésen és annak mi volt a tartalma,
* a célvizsgálat javaslataként szereplő évenkénti üzleti tervek elkészültek-e,
* választottak-e Felügyelő Bizottságot és annak kik a tagjai,
* a Felügyelő Bizottság hányszor ült össze és mikor foglalkozott a feltárt hiányosságokkal (pl.: a MEDERG Kft-nél dolgozó, de a Kórház alkalmazásában álló közalkalmazottak helyzete),
* a Felügyelő Bizottság milyen egyéb ellenőrzést folytatott és milyen munkaterve van,
* milyen műszaki eszközökkel mérték/mérik a MEDERG Kft. által Kórház számára nyújtott szolgáltatások (villamos energia, fűtés, technológiai gőzszolgáltatás, stb.) mennyiségét,
* a MEDERG Kft-nek milyen állandó költségei voltak illetve vannak (pl.: ügyvezető díjazása, iroda bérlet, könyvelés, stb.), és ezek éves szinten mekkora összeget tesznek ki?

Keszthely Város Polgármestere Vargáné Várkonyi Erzsébet Képviselő asszonynak 2005 szeptember 23-án kelt válaszlevelében említett dr Szutrély Pétertől bérelt ingatlannal kapcsolatosan az alábbi kérdésekre kérjük válaszoljanak:

* mikor kötötték a bérleti szerződést,
* mikor költözött be a két orvos és mennyit fizetnek a Kft-nek a bérletért,
* hány helységet használ az épületből a MEDERG Kft.,
* miért nem közvetlenül bérelték az orvosok a lakásokat, mi indokolta a Kórház egyszemélyes Kft-jének a közbeiktatását?

Szeretnék elhatárolódni

Szeretnék elhatárolódni "ezektől az aljas és rosszindulatú ... " :) Különben meg kikérem a Helikoni Patrióták "tagsága" nevében is :)))
RJ

Tartalom átvétel Tartalom átvétel